DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

22 Eylül 2015 Salı

İş Üsulları

Fəal interaktiv təlim üsulları
     İntellektual potensialın inkişaf etdirilməsi, eləcə də onun qorunub saxlanılması üçün dövlətin biz müəllimlərin qarşısında qoyduğu tələbləri yerinə yetirməklə yanaşı, təhsilimizi daim dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmalıyıq. Təlim prosesinin iştirakçılarının müəllim və şagird olmasına baxmayaraq, fəal təlimin tətbiq edilməsinə məhz müəllimdən başlamaq lazımdır.

   İlk öncə müəllim interaktiv olmalıdır ki, dərs prosesində şagirdləri interaktivliyə yönləndirə bilsin. Bildiyimiz kimi, dövlətin qarşımızda qoyduğu tələblər var. Bu tələb xüsusilə ondan ibarətdir ki, istənilən bir sahədə standart olduğu halda, təhsildə standart anlayışı yox idi. Lakin, təhsil sistemində baş verən dəyişiklik nəticəsində biz müəllimlər təlimimizi hansı standarta uyğunlaşdıracağımızı müəyyən etmə imkanına malik olduq.
    Bu zaman biz dövlətin qarşımızda qoyduğu tələbləri yerinə yetirmək məqsədilə təlim prosesində müxtəlif üsullardan istifadə edirik.
Fəal təlim üsulları ilə işləmək üçün aşağıdakıları nəzərə almaq
lazımdır.
1. Fəal təlim üçün iş formalarının müəyyən edilməsini
2. Fəal dərsin mərhələlərini
3. Fəal dərsin strukturunu
      Təlim prosesini təşkil edərkən müəllim üsul seçimində tamamilə
sərbəstdir. Lakin müəllim fəal təlim üsulunu seçərkən diqqətli
olmalıdır. Bildiyimiz kimi, Fəal dərsin əsas 7 mərhələsi vardır.
Müəllim dərsin hansı mərhələsində hansı üsuldan istifadə
edəcəyini dəqiq müəyyən etməlidir. Təlim strategiyaları
seçilərkən müəllimin öz dərsində istifadə edəcəyi standartları
mütləq nəzərə alınmalıdır.
Aşağıda biz, interaktiv təlimin həyata keçirilməsinə imkan
yaradan müxtəlif üsulların təsviri verilmişdir.
Gəlin Üsullarla tanış olaq
Üsulların üzərinə toxunmaqla aça bilərsiniz.
 Kublaşdırma
 Diskussiya Qərarlar Ağacı
 Rollu Oyun Modelləşdirmə Situativ praktium
 Müzakirə Sosioloji Tədqiqat Layihə Metodu Sorğu Söz Assosiasiyaları Auksion
 Akvarium Esse Əqli Hücum
 İnsert Debat Təqdimat
 Ziq-Zaq T-Cədvəl
 Venn Diaqramı Klassik Dialoq Sinektika
 Karusel Səhv Düz Suallar
 Səhnələşdirmə Mühazirə Anlayışın Çıxarılması
 BİBÖ Problemin Həlli Sinqveyn
 İdeyalar Xalısı Dəyirmi masa Klaster
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar