DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

İngilis Dili_Doktoronturaya qəbul Sualları


 İNGİLİS DİLİNDƏN DOKTORANTURAYA QƏBUL
İMTAHANININ SUALLARI
1.Mətni tərcümə edin.
2.Artikl (The Article)
3. “My day” mövzusunda sərbəst danışın.
4.Mətni tərcümə edin.
5.İsim (The Noun). İsimlərin kəmiyyəti, halları
6.“My flat” mövzusunda sərbəst danışın
7.Mətni tərcümə edin.
8.Sifət (The Adjective). Sifətin dərəcələri.
9.“My family” mövzusunda sərbəst danışın
10.Mətni tərcümə edin.
11.Say (The Numeral). Miqdar və sıra sayları
12.“Our Country” mövzusunda sərbəst danışın
13.Mətni tərcümə edin.
14.Əvəzlik ( The Pronoun)
15.“Baku” mövzusunda sərbəst danışın
16.Mətni tərcümə edin.
17. Zərf (The Adverb). Zərflərin mənaca növləri
18. “England” mövzusunda sərbəst danışın.
19.Mətni tərcümə edin.
20.Fel ( The Verb). Felin əsas formaları
21.“Seasons” mövzusunda sərbəst danışın
22.Mətni tərcümə edin.
23.Qeyri-müəyyən zaman formaları (İndefinite Tense Forms)
24.“My favourite Writer” mövzusunda sərbəst danışı
25.Mətni tərcümə edin.
26.Davamedici zaman formaları (The Continuous Tense Forms)
27.“London” mövzusunda sərbəst danışın
28.Mətni tərcümə edin.
29.Bitmiş zaman formaları (The Perfect Tense Forms)
30.“At the Library” mövzusunda sərbəst danışın
31.Mətni tərcümə edin.
32.Modal Fellər (Modal Verbs). Can, may, must, ought, shall, will- modal
felləri
33.“Travelling” mövzusunda sərbəst danışın
34.Mətni tərcümə edin.
35.Zamanların uzlaşması (Sequence of Tenses)
36.Shopping“ mövzusunda sərbəst danışın
37.Mətni tərcümə edin.
38.Felin şəxssiz formaları ( The Non-Finite Forms of the Verb). Məsdər.
Cerund, Feli sifət.
39.“At the Doctors” mövzusunda sərbəst danışın
40.Mətni tərcümə edin.
41.Felin məchul növü (The Passive Voice)
42.“Meals” mövzusunda sərbəsr danışın
43.Mətni tərcümə edin.
44.Sözönü (The Preposition), Nida (The İnterjection)
45.“Sports” mövzusunda sərbəst danışın
46.Mətni tərcümə edin.
47.Bağlayıcı (The Conjunction). Modal sözlər (The Modal Words).
48. “At the Theatre” mövzusunda sərbəst danışın
49.Mətni tərcümə edin.
50.Cümlə (The Sentence). Nəqli cümlə, Sual cümləsi, Əmr cümləsi, Nida
cümləsi.
51.My Wish” mövzusunda sərbəsat danışın
52.Mətni tərcümə edin.
53.Vasitəsiz və vasitəli nitq (Direct and İndirect Speech)
54.“The Educational System in Azerbaijan” mövzusunda sərbəst danışın
55.Mətni tərcümə edin.
56.Mürəkkəb cümlə (The Composite Sentence). Tabesiz və tabeli mürəkkəb
cümlələr.
57.“The Educational System in England” mövzusunda sərbəst danışı
58.Mətni tərcümə edin.
59. Cümlə üzvləri (Parts Of The Sentence)
60.“The Educational System in the USA” mövzusunda sərbəst danışın

Tərtib edən: F.Q.Heydərova
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar