DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

11 Mart 2016 Cuma

Müqavilə necə yazılır?

Müqavilə haqqında ümumi məlumat
 “Müqavilə”sözü ərəb mənli olub, iki hissədən ibarətdir, “ mü” – qarsılıqlı, “qövl” – isə söz, sözləsmə, razılasma mənasındadır. Müqavilə qarsılıqlı razılasma deməkdir.
Müqavilənin mahiyyəti – tərəflərin mülki hüquqda bu və ya digər sahədə hüquq və vəzifələrini qarsılıqlı kildə tənzimləyir. Yəni, tərəflər hər hansı bir məsələ ətrafında razılıga gəlir və həmin razılıgı qarlısıqlı kildə sənədləsdirirlər. Müqavilə öhdəlik yaranması üçün əsasdır.
Müqavilənin məzmunu - Basqa sənədlər kimi müqavilənin də məzmunu onun forması – növü ilə baglıdır. Müqavilədə iki və daha çox tərəf ola bilər. Müqavilənin məzmununa asagıdakı hüquqi anlayıslar daxil olur: 1. Müqavilənin predmeti; 2. Tərəflərin hüquq və vəzifələri; 3. əgər maddi əsasda baglanırsa ödəmə forması; 4. Tərəflərin məsuliyyəti; 5. Mübahisələrin həlli qaydası; 6. Müqavilənin müddəti.
Müqavilənin forması – Müqavilənin növü ilə baglı adı vərəqin ortasında yazılır. Məsələn, icarə müqaviləsi, əmlakın verilmə müqaviləsi və s. Asagıdakı sətirdə sol tərəfdə müqavilə baglanan hər, sag tərəfdə isə müqavilə baglanan tarix göstərilir. Adətən, müqavilə blankları təskilatların özündə hazır kildə olur. Müqavilə baglayan tərəflər sadəcə onun rtlərini yazırlar.
Müqavilənin dili və növləri barədə məlumat
Müqavilə də rəsmi hüquqi sənəd oldugu üçün yalnız rəsmi ədəbi dil üslubunda tərtib edilir. Müqavilədə növündən asılı olaraq, terminlərdən istifadə etmək olur. Müqavilə hələ rəsmi dövlət sənədlərinin mövcud olmadıgı dövrlərdə ayrı-ayrı dövlətlər, qurumlar, icmalar və ya xslər arasında əhdnamə, rtnamə, özləsmə kimi islədilmisdir.
Məzmununa görə müqavilənin müxtəlif növləri var: sülh müqaviləsi, əmək müqaviləsi, ticarət müqaviləsi və s. Belə müqavilələr müəyyən rtlərlə baglanır və hər iki qarsı tərəfin nümayəndələri tərəfindən təsdiqlənir. Onların hüquqi əsası olur və tərəflərdən birinin səhvi nəticəsində pozulduqda qarsı tərəfin iddiası üçün əsas olur. Müqavilələr qurulusuna görə sadə və mürəkkəb olur.

Kommersiya yazısmalarına aid nümunələr
Kommersiya təklifi sorgusu
1. Məktubun mövzusu: İşgüzar təklif
Hörmətli ....
Biz, paltaryuyan masınların aparıcı istehsalçılarından biriyik. Sirkətimizə gücü 0,1- dən 0,5 l.s-dək olan 100 ədəd elektrik mühərriki tələb olunur. Bizə belə mühərriklər təklif edə bilsəniz, təsəkkür edərik. əl ərzində elektrik mühərriklərinin ən sərfəli qiymətləri barədə məlumat vermənizi xahis edirik.
Təkliflərinizi gözləyirik.
Hörmətlə: Sirkətin təchizat direktoru
2. Hörmətli .....
Sizə müraciət etməyi bizə Ankaradakı nümayəndəmiz Eldar bəy tövsiyə etmisdir. O, bizə məlumat vermisdir ki, Siz hesablama masınlarının müxtəlif növlərini istehsal edirsiniz. Sizin masınların bizim realizasiya proqramımıza qosulması maraqlı olardı. əgər bizimlə isgüzar əməkdaslıqda maraqlısınızsa, xahis edirik ki, hərtərəfli formada təklif hazırlayıb bizə təqdim edəsiniz.
3. Hörmətli cənab!
Son illər biz dövriyyəyə müxtəlif xarici markalar daxil etmis və istehsalçılar üçün
kifayət qədər satıs bazarı yaratmısıq. Sizin ...... sərgiyə qoyulmus yeni məhsulunuz bizi çox maraqlandırmısdır və onun
..... haqqında bütün məlumatları bizə göndərmənizi xahis edirik. Qeyd etmək istərdik ki,
bizim firma öz müstərilərinə əla servis xidməti və avadanlıqların təmirini təklif edir.
Böyük maraqla cavabınızı gözləyirik.

Hörmətlə:
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar