DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Fiziki Tərbiyənin Tədrisi metodikası-Doktorontura Sualları

FİZİKİ TƏRBİYƏNİN TƏDRİSİ METODİKASI (5801.01) İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI

1. Ümumi orta və tam orta təhsil məktəblərində fiziki tərbiyənin inkişafı.
2. Ümumi və tam orta məktəbdə fiziki tərbiyə fənninin qarşısında duran vəzifələri.
3. Məktəbdə fiziki tərbiyə üzrə işin sistemi.
4. Fiziki tərbiyənin vasitələri.
5. I-IV siniflərin fiziki tərbiyə üçün məktəb proqramının təhlili.
6. Fiziki tərbiyə fənni üzrə ev tapşırıqları.
7. Fiziki tərbiyə dərsinə müəllimin hazırlığı.
8. Fiziki tərbiyə dərslərinə nəzarət və rəhbərlik.
9. Fziki tərbiyə fənninin tədrisində interaktiv metodlarından istifadə.
10. Məktəbdənkənar tədbirlərdə fiziki tərbiyə üzrə işlərinin təşkili.
11. Tədris günü ərzində fiziki tərbiyə üzrə tədbirlər.
12. İbtidai siniflərdə dərs zamanı fiziki tərbiyə dəqiqələrinin təşkili.
13. Fiziki tərbiyə dərsinin planlaşdırılması.
14. Fiziki tərbiyə dərslərinin növləri.
15. Fiziki tərbiyədərsinə aid icmaların tərtibi.
16. Fiziki tərbiyənin tədrisi prosesində idman məşğələləri.
17. Fiziki tərbiyə dərslərinin təşkili.
18. Fiziki tərbiyədən giriş dərsinin forması.
19. Fiziki tərbiyə dərsinin quruluşu.
20. Fiziki tərbiyə üzrə təlim müvəffəqiyyətinin qiymətləndirilməsi.
21. Fiziki tərbiyə dərsinin əsas hissəsinin məqsədi.
22. Hərəkətli oyunların sağlamlaşdırıcı əhəmiyyəti.
23. Fiziki tərbiyə bayramının məktəbdə təşkili.
24. Fiziki tərbiyə dərsinin son hissəsinin məqsədi.
25. Fiziki tərbiyə dərslərində təlim metodlarından istifadə.
26. Fiziki tərbiyə üzrə kütləvi tədbirlərin təşkili.
27. Məşğələyədək gimnastikanın məqsədi.
28. İbtidai siniflərdə fiziki tərbiyə dərsinin təşkili xüsusiyyətləri.
29. Fiziki tərbiyənin tədrisində gigiyena amillərindən istifadə.
30. Fiziki tərbiyə cəmiyyətin və şəxsiyyətin mədəniyyətinin üzvi hissəsi kimi.
31. Fiziki tərbiyə müəlliminin peşə fəaliyyətinin istiqamətləri.
32. Hərəki fəaliyyət fiziki tərbiyə fənninin məzmununun əsası kimi.
33. İdman mədəni həyatın hadisəsi (təzahürü) kimi.
34. Fiziki tərbiyə fənninin digər elmlərlə əlaqəsi.
35. Fiziki tərbiyə fənninin inkişafı tarixi.
36. Fiziki tərbiyə fənninin mənbələri.
37. Fiziki tərbiyə fənninin tədrisində təlimin prinsiplərinə istinad.
38. Fiziki tərbiyə metodik prinsipləri: şüurluluq və fəallıq prinsipi, əyanilik prinsipi.
39. Məktəblilərin ümummədəni və peşə hazırlığında fiziki tərbiyənin rolu.
40. Sağlam həyat tərzinin əsasları.
41. Fiziki tərbiyə müəlliminin peşə və şəxsi keyfiyyətləri.
42. Fiziki tərbiyə müəlliminin pedaqoji ustalığını şərtləndirən amillər.
43. Fiziki yükün xarakteristikası
44. Fiziki hazırlığın növləri
45. Fiziki tərbiyənin vasitələri.
46. Fiziki tərbiyə fənninin tədrisində əyanilikdən istifadə.
47. Hərəkətlərin təliminin əsasları.
48. Fiziki fəaliyyət zamanı orqanizmin vəziyyətinin xarakteristikası.
49. Fiziki keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi metodikası.
50. Fiziki imkanların artırılması metodikası.
51. Fiziki sağlamlaşdırıcı və idman işinin təşkili formaları.
52. Şagird şəxsiyyətinin təşəkkülünə fiziki tərbiyə müəlliminin təsiri.
53. Orqanizmin təkmilləşdirilməsinin idarə olunmasında fiziki tərbiyə və idmanın vasitələri.
54. Şagirdlərin fizini hazirlığının monitorinqi və qiymətləndirilməsi.
55. Şagirdləri fiziki hazırlığının dinamikası üzərində pedaqoji nəzarət.
56. Fiziki tərbiyə dərslərinin xarakterik xüsusiyyətləri.
57. Fiziki tərbiyə dərslərinin pedaqoji təhlili.
58. Mürəkkəb dərsin plan konspekti.
59. Şagirdlərin fiziki hazırlığının qiymətləndrilməsi metodları.

Tərtib edən: p.e.d. P.B.Əlıyev 
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar