DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

12 Ekim 2015 Pazartesi

Biologiya_Tapşırıqlar

                             

Biologiya fənni üzrə VI sinif elektron tapşırıq nümunələri
Vətənimizin təbiəti-1
Vətənimizin təbiəti-2
Azərbaycan təbiəti-3

Elm sahələri-4
Biologiya canlı orqanizmləri öyrənən elmdir-5
Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətləri-6
Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətləri-7
Canlıların təsnifatı-8
İnsanın təsnifat sistemində yeri-9
İnsanın təsnifat sistemində yeri-10


İnsanın təsnifat sistemində yeri-11
İnsanın təsnifat sistemində yeri-12
Sistematik qruplar-13


Sistematik qruplar-14
Biologiyanın tədqiqat obyektləri-15
Laboratoriya obyektləri-16
Laboratoriya obyektləri-17Laboratoriya obyektləri-18
Hüceyrənin ümumi quruluşu-19
Prokariot orqanizmlər-20
Bakterialar-21
Xəstəliktörədən bakteriyalar. Viruslar-22


Xəstəliktörədən bakteriyalar-23
Hüceyrələrin bölünməsi və inkişafı-24
Birhücüyrəli və çoxhüceyrəli orqanizmlər-25
Bitkinin törədici, örtük və mexaniki toxumları-26
Toxuma qrupları-27
Toxumalar və funksiyaları-28
Toxumaların quruluşu-29
Bitkinin ötürücü , əsas və
ifrazat orqanları-30
Toxumalar-31
Toxumalar-32
Heyvan toxumaları-33
Heyvanların orqanları və orqanlar sistemi-34
Orqanlar sistemi-35
Hüceyrə-36
Bakteriyalar-37
Toxumalar-38
Heyvan toxumaları-39

Toxumalar-40
Orqanlar sistemi-41
Heyvanların həzm sistemi-42
Çiçəkli bitkilərin əsas orqanları-43
Çiçəkli bitkilərin əsas orqanları-44
Zoğ və tumurcuğun quruluşu-45
Gövdənin daxili quruluşu-46

Gövdənin daxili quruluşu-47
Gövdənin daxili quruluşu-48

Yarpağın xarici quruluşu-49
Yarpağın hüceyrəvi quruluşu-50
Yarpağın hüceyrəvi quruluşu-51

Yarpağın hüceyrəvi quruluşu-52
Kökün quruluşu-53


Kökün quruluşu-54
Bitki orqanlarının yeraltı şəkildəyişmələri-55
Bitki orqanlarının yeraltı şəkildəyişmələri-56


Bitki orqanlarının yeraltı şəkildəyişmələri-57
Bitkilərin vegetativ orqanları-58


Bitkilərin vegetativ orqanları-59
Gövdənin quruluşu-60
Çiçəyin quruluşu-61
Çiçəyin quruluşu-62
Çiçəklər-63
Bitkilərin generativ orqanları-64
Çiçəklər-65
Çiçək qrupları-66
Toxumun quruluşu-67
Meyvə-68
Meyvələrin təsnifatı-69
Bitkilərin generativ orqanları-70
Toxum rüşeymi-71
Üçtoxumlu meyvələr-72
Canlı orqanizmlərdə hərəkət və dayaq sistemi-73
Gövdənin daxili quruluşu-74
Bitkilərin yeraltı qidalanması-75
Bitkilərin yeraltı qidalanması-76
Bitkilərin yeraltı qidalanması-77
Bitkilərin havadan qidalanması,Fotosintez-78
Bitkilərin havadan qidalanması,Fotosintez-79
Heyvanların qidalanması-80


Heyvanların qidalanması-81
Heyvanların qidalanması-82
Bakteriya və göbələklərin təbiətdə
 və insanın həyatında rolu-83
Bakteriya və göbələklərin qidalanması-84
Göbələklərin heyvanlarla və bitkilərlə oxşar cəhətləri-85
Göbələklər-86
Bitkilərdə tənəffüs-87
Bitkilərdə tənəffüs-88
Heyvanlarda tənəffüs-89
Canlılarda hərəkət,dayaq,qidalanma, tənəffüs-90
Qidalanma-91
Bakteriyalar və göbələklər-92
Fotosintez-93

Fotosintez-94
Bitkilərin qidalanması-95
Xəzan-96
Bitkilərin su buxarlandırması-97
Heyvanlarda daşıyıcı sistem-98


Heyvanlarda daşıyıcı sistem-99

Heyvanlarda daşıyıcı sistem-100
Ifrazat-101
Onurğalı orqanizmlərdə ifrazat-102
İfrazat-103
Qeyri cinsi çoxalma formaları-104


Qeyri cinsi çoxalma formaları-105

Çiçəkli bitkilərdə vegetativ çoxalma-106
Tozlanma-107
Tozlanma-108
Orqanizmlərin cinsi çoxalması-109


Orqanizmlərin cinsi çoxalması-110
Çiçəyin "erkək" və "dişi" hissələri-111


Orqanizmlərin cinsi çoxalması-112
Toxumun cücərməsi-113


Toxumun cücərməsi-114


Toxumun cücərməsi-115
Heyvanlarda böyümə və inkişaf-116
Bitkilərin su buxarlandırması-117
Qan-Damar sistemi-118
Qeyri-cinsi çoxalma-119
Vegetativ çoxalma-120
Tozlanma-121
Canlı orqanizmlərin 
məskunlaşması 
və yayılması-122
Canlı orqanizmlərin 
məskunlaşması 
və yayılması-123


Meyvə və toxumların yayılma üsulu-124
Orqanizmlərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi-125
Təbii birliklər-126
İnsan və canlı təbiət-127
Azərbaycan qoruqları-128
Qida zənciri-129
Su mühitində yaşayan bitkilər-130
Bitkilərin insan həyatında rolu-131
Dekorativ bitkilər-132
Dərman bitkiləri-133
heyvanların əhilıəşdirilməsi və
insan həyatında rolu-134
Zəhərlənmə və parazitlər-135
Parazitlər -136
Düzgün qidalanma-137
Dənli bitkilər, Bostan bitkiləri
 və meyvələr-138


Bitkilərin yerləşməsi və faydaları-139

Bitki və heyvanların insan həyatında rolu-140


Bitki və heyvanların insan həyatında rolu-141
Vitaminlər-142
Gövdənin quruluş sxemi-143
Yarpağın quruluşu-144
Mikroskop-145
Canlıların qrupları-146
Zoğun şəkildəyişməsi-147

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar