DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

6 Aralık 2015 Pazar

Məktəb Direktorunun aylıq iş planı - Nümunə


Məktəbin direktorunun  aylıq
iş planı
 Avqust 2013-ci il
Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
                      Nəticə
1.
Payız imtahanlarına (yay tapşırıqlarına, əgər varsa) hazırlıq (payız imtahanları 03 sentyabrdan 12  sentyabradək aparılmalıdır)
2.
Məktəb kitabxanasından olan pulsuz dərsliklərin kontingentə uyğunluğu vəziyyəti3.
Fənn kobinetlərinin,sinif otaqlarının,laboratoriyaların yeni dərs ilinə hazırlığının vəziyyəti4.
Məktəbin iş rejiminin tərtibi və təsdiqi (növbələr,növbətçi siniflər və müəllimlər)5.
Gənc müəllimlərə qayğı, metodiki köməklik

6.
Məktəb ərazisindəki təmizlik işlərinin aparılması,ağaclara qulluq
7.
“ Şəhər günü”nə hazırlıq

8.
“Azərbaycan tarixi”ndən konfransa hazırlığın vəziyyəti


                                
             Sentyabr 2013-ci il

                            Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
        Nəticə
1.
03-12 sentyabrda tarixlərdə payız imtahanlarının keçirilməsi


2.
X siniflərin komplektləşdirilməsi


3.
Dərs cədvəlinin hazırlanması


4.
Bilik gününün-yeni drs ilinin qeyd edilməsi


5.
Fakultətiv məşğələlərin müəyyənləşdirilməsi


6.
Bazis tədris planına əsasən siniflərin komplektləşdirilməsi


7.
OŞ-1,RİK-3 formaları üzrə hesabatların hazırlanması,sinif jurnallarının alınması8.
Müəllimlərin tarifikasiyasının hazırlanması


9.
Proqram və təqvim planlarının təsdiqi


10.
Gənc müəllimlərlə iş


11.
I-XI siniflərin pulsuz dərsliklərlə təmin olunması vəziyyətini yoxlamaq12.
Müəllimlərin istinad məktəblərindətəşkil olunmuş “Dayaq məntəqələri” nə cəlbini(təkmilləşdirilməsi üçün) təşkili13.
Müəllimlər İnstitutununu “Sifariş-təklif”əsasında illik-əyani ixtisasartırma kurslarına cəlb olunacaq fənn müəllimlərinin müəyyənləşdirilməsi
14.
Olimpiadaya hazırlıq mərkəzinin yaradılması(yüksək intillektə,əv-
vəlki illərdə eçirilmiş olimpiadalarda yer tutanlara diqqətyetirmək)15.
“Sülh günü”nün keçirilməsinə  məktəbin hazırlığı


16.
“Azərbaycan tarixi”ndən şagirdlərin konfransa hazırlığının yekunlaşdırılması17.
Siniflərdə Dövlət rəmzlərinin öyrədilməsi vəziyyətini yoxlamaq


18.
1 oktyabr “Ahıllar gününün”məktəbdə qeyd edilməsinin təşkili


19.
I siniflərdə ümumtəhsilin milli kurikulumu ilə əlaqədar işin təşkili vəziyyəti ilə tanış olmaq,müəllimlərə lazımi köməklik göstərmək20.
İl ərzində keçiriləcək müsabiqələrin nəticəsi (ötən dərs ili üzrə) haqqında pedaqoji kollektivə məlumat vermək, növbəti dərs ilində  keçiriləcək müsabiqələr üzrə əsas istiqamətləri müəyyənləşdirmək
21.
Sinif və məktəb valideyn komitəsinin təşkili


22.
Məktəb jurnallarının OŞ-1 formasına uyğun doldurulması vəziyyəti


23.
Gənclər və yeniyetmələrin tərbiyəsi üzrə ictimai əlaqələndirmə şurasının işi24.
Xüsusi istedada malik olan uşaqların(gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramına uyğun tədbirlər planını hazırlamaq.”İstedad bankı”nayenidən nəzər yetirmək
25.
Xüsusi istedada malik uşaqlarla işin təşkili üzrə seminarda iştirak edib sertifikat almış müəllimlərə nəzarət etmək,onlara lazımi şərait yaratmaq
26.
Məktəbli formasının tətbiqinin vacibliyi ilə bağlı valideynlərlə işin təşkili27.
ŞTŞ tərəfindən hazırlanmış “Siniflər üzrə bədii ədəbiyyatın oxunuşu və müzakirəsi qrafiki”əsasında hər həftə nəzarətin aparılması(hər həftənin VI günləri)
                 Oktyabr 2013-ci il

                         Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
Məktəbdə fənn olimpiadalarına hazırlığın vəziyyəti


2.
Məktəbdə kollektivin “Müəllim günü”nü qeyd etməsinin təşkili


3.
I yarımilə aid keçiriləcək monitorinqə hazırlıq və keçirilməsi (komissi-yanın yaradılması,tapşırıqların hazırlanması,məxfiliyinin təmin edilməsi və s., monitorinq paralel siniflərdə keçirilir və ümumiləşdirilir)

4.
“Məktəbli kitabçası”nın doldurulması,şagird və müəllimlərin ona münasibətini müəyyənləşdirmək üçün yoxlama aparmaq,nöqsanları müəyyənləşdirmək aradan qaldırılması üçün tədbir görmək
5.
Monitorinqə düşməyən fənlərdən _______ tədrisi vəziyyətini öyrənmək6.
Məktəb sənədlərinin (əmr kitabı, pedaqoji şuranın protokolları, direktor- yanı müşavirənin,sinif jurnallarının) yoxlanılması, nöqsanların aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 
7.
______ fənni üzrə aylığın keçirilməsi(nəzərdə tutulan fənlər üzrə yoxla- ma işləri,sinifdənxaric tədbirlər,açıq dərslər,fənn bülletenləri və s təşkil olunur,aylıq direktoryanı müşavirədə yaxud pedaqoji şurada yekunlaşır) Aylığı keçirərkən ötən il nəzərə alınmalı təkrara çox da yer verilməməlidir

8.
Sinif otaqlarının,fənn kabinetlərinin,məktəbyanı ərazinin təmizliyi,yaşıl-lığa qulluq9.
Tətil günləri üçün məktəbin iş rejiminin,keçiriləcək tədbirlərin müəy- yənləşdirilməsi10.
Məktəbin qışa hazırlıq vəziyyəti11.
“İl” çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərlə bağlı görülən işlərin vəziyyəti12.
Məktəb kitabxanasından müəllim və şagirdlərin istifadəsini müəyyənləş-dirmək,qrafik əsasında siniflər üzrə oxunmuş ədəbiyyatın müzakirəsini  təşkil etmək(hər həftənin VI günləri)  
                      
  Noyabr 2013-ci il

                         Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
Tətil günlərində sinif rəhbərlərinin, fənn metodbirləşmələrinin, sinif jurnallarının, fakultətiv məşğələlərin sənədləri ilə tanışlıq,nöqsanların aradan qaldırılması
2.
Sinif və valideyn iclaslarının keçirilməsi

3.
“Milli dirçəliş günü”münasibətilə məktəbin hazırlığı və siniflərdə söhbətlərin aparılmasının təmini


4.
Məktəbin qışa hazırlığı (pəncərələrin bərkidilməsi,sınmış şüşələrin dəyişdirilməsi və s.)5.
Fənn olimpiadalarının seçim turunu keçirmək
6.
Zəif oxuyan (monitorinqin nəticəsinə görə) şagirdlərlə fərdi işin təşkili
7.
Monitorinqin nəticəsinə görə reytinqi zəif olan müəllimlərin dərslərində məktəb rəhbərlərinin iştirakı8.
Məktəbdə və məktəbyanı sahədə təmizlik işlərinin təşkili
9.
“İl” çərçivəsində keçiriləcək müsabiqələrə hazırlığı vəziyyəti ilə tanışlıq10.                                             
   Dekabr 2013-ci il

                         Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
Fənn olimpiadası qaliblərinin şəhər turunda iştirakının təmini2.
I yarımildə görülmüş işlər haqqında UBTR-in, psixoloqun, GÇH müəlliminin hesabatlarının dinlənilməsi3.
Fənlər üzrə yarımillik proqram materiallarının yerinə yetirilməsi,yoxla-ma və laboratoriya işlərinin aparılması, yoxlanılması vəziyyəti ilə tanış olmaq
4.
Məktəb mətbuatının (sinif divar qəzetlərinin, fənn bülletenlərinin və s.) vəziyyəti ilə tanış olmaq


5.
Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününə məktəbin hazırlığı(təntə-nəli yığıncaqlar,ədəbi-bədii gecələr, fənn bülletenləri,görüşlər və s.) 
6.
Yeni il şənliyinə və yanvar tətili günlərinə məktəbin hazırlığı.Görüləcək işlərin, keçiriləcək tədbirlərin planı7.
Yanvar pedaqoji şurasına hazırlıq (I yarımilə yekun,II yarımildə qarşıda duran vəzifələr)8.
Ana dili və riyaziyyatdan IX-XI siniflərdə sınaq yoxlama yazı işlərinin aparıl-ması,nəticəsini pedaqoji şurada müzakirəsi9.
Sinif otaqlarında,fənn kabinetlərində,məktəb ərazisində təmizlik


10.
QİÇS və narkomaniyaya qarşı mübarizə ongünlüyünün keçirilməsi11.
I-IV siniflərdə summativ qiymətləndirmə üçün hazırlıq işlərinin (komis-siya,test sualları və s.) görülməsi                                      
 Yanvar 2014-ci il

                            Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
“İl” çərçivəsində keçirilən müsabiqələrə hazırlığın vəziyyəti2.
Tətil günlərində (tərtib olunmuş plan əsasınada) keçiriləcək tədbirlərə nəzarət3.
Pedaqoji şuranın keçirilməsi (I yarımilin yekunu üzrə,monitorinqin təhlili)4.
Jurnalların yoxlanılması
5.
Valideyn iclasları və valideyn konfranslarının keçirilməsi6.
Monitorinqə daxil olmayan fənlərədən_________ tədrisi vəziyyətini öyrənmək7.
II yarımil üçün dərs cədvəlinin hazırlanması (tədris planında olan dəyişikliklərin dərs cədvəlində öz əksini tapması)
8.
Şagirdlərin dərsə davamiyyətinin vəziyyəti(həftəlik yoxlamaların nəticə-si)9.
Fakultətiv məşğələlərin,dərnəklərin vəziyyəti(yanvar ayında yoxlanılır, ümumiləşdirilir və direktoryanı müşavirədə müzakirə olunur)
10.
Müəllimlərin öz ixtisasları üzrə dayaq məntəqələrində təşkil olunmuş yanvar bölmə yığıncağında iştiraklarının təmin edilməsi
11.
20 Yanvar -Hüzn gününün qeyd edilməsi
12.
XI siniflərdə buraxılış imtahanlarına düşən fənlər üzrə sınaq yoxlamasının keçirilməsi13.
I siniflərdə kurrilkulumla bağlı təlimin təşkili vəziyyəti ilə tanışlıq

                                                  
  Fevral 2014-ci il

                            Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
İbtidai siniflərdə (IV) monitorinqin keçirilməsi(mart ayında gərginlik yaratmamaq üçün siniflər üzrə monitorinqlər keçirilir və nəticəsi III rüb-də təhlil edilir)
2.
XI siniflər üzrə şəhərdə keçiriləcək monitorinqə hazırlıq işlərinin aparıl-ması
3.
Beynəlxalq “Ana dili günü”nə məktəbin hazırlığı (siniflər və məktəb üzrə)4.
I siniflərin əlavə tətilə (1 həftəlik 12-17 fevral) buraxılması


5.
V-VIII siniflərdə (fevral ayı ərzində)fənlər üzrə monitorinq keçirilməsi, ümumiləşdirilməsi6.
“Ana dili günü” münasibətilə “Əlifba” bayramının keçirilməsi


7.
“Xocalı soyqrımı” ilə əlaqədar tədbirlər planı və plan əsasında görülə- cək işlərin təşkili( siniflərdə söhbət aparılması,divar qəzetləri,görüşlər, ədəbi-bədii kompazisiyalı tədbirlər)
8.
28-29 fevralda (1988) Sumqayıtda baş vermiş hadisələr(siniflərdə söhbətlərin aparılması,hadisələrin iştirakçıları ilə görüşlərin təşkili və s.)
9.
IX,XI siniflərin sinif jurnallarını yoxlatmaq,yoxlama yazı işlərinin cari və rüblük qiymətlərin obyektivliyinə diqqət yetirmək

   Mart 2014-ci il

                            Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
Fənlər üzrə (IX-XI siniflərdə) monitorinqin keçirilməsinə hazırlıq2.
8 Mart Beynəlxalq Qadınlar gününün məktəbdə qeyd edilməsi (divar qəzetləri,ədəbi-bədii gecələr və s.)
3.
“Novruz” bayramına hazırlıq və keçirilməsi
4.
Mart tətili üçün tədbirlər planının tərtibi və nəzərdə tutulanların həyata keçirilməsi5.
IX siniflərdə monitorinqin keçirilməsi( II yarımil üçün)6.
Beynəlxalq “Poeziya günü”nün qeyd edilməsi


7.
31 Mart soyqrımı ilə əlaqədar tədbirlərin keçrilməsi(planın tutulması, siniflərdə söhbətlərin aparılması,görüşlərin keçirilməsi və s.)
8.
IV sinifləri nəzarətə götürmək,şagirdlərin bilik və qabiliyyətlərini müəyyənləşdirmək(kurikulumun tələbləri baxımından)
9.
Fənn olimpiadalarının nəticısini kollektivdə müzakirə etmək10.
I siniflərin dislokasiyası üzrə işin təşkili ( MİS-lə əlaqə,valideynlər və sakinlərlə işin təşkili )11.
Valideyn iclasları və valideyn konfransının təşkili
12.
Məktəb ərazisində,sinif və fənn kabinetlərində təmizlik işləri13.
I siniflərdə milli kurikulumu ilə əlaqədar işin təşkili vəziyyəti ilə tanışlıq

                                                    
    Aprel 2014-cü il

                            Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilmiş “Buraxılış imtahanı üçün test bankı” əsasında XI siniflərdə imtahanlara hazırlıq işlərinin təşkili
2.
Monitorinqin nəticəsinə görə reytinqi aşağı olan müəllimlərin məsuliyyətini artırmaq,onların dərslərində iştirak etmək,metodiki köməklik göstərmək

3.
Sınaq və monitorinqlərdə zəif nəticə göstərən şagirdlərlə fərdi işin,əlavə məşğələlərin təşkili4.
“Buraxılış siniflərində imtahanların aparılması haqqında Təlimat və “Təlimat”a əlavələrlə pedaqoji kollektivlərin,valideyn və şagirdlərin tanış edilməsi
5.
X-XI siniflərdə monitorinqin keçirilməsi (II yarımilin təhlili üçün)
6.
Pulsuz dərsliklərin (I-VII) kitabxanada saxlanma vəziyyəti ilə tanışlıq7.
Fakultətiv,fənn dərnəklərinin vəziyyəti ( ilboyu aparılmış müşahidələrin nəticəsi)8.
“İl” çərçivəsində keçirilən müsabiqələrin yekunlaşdırılması,ŞTŞ-nin təşkilat komitəsinə təqdimatların verilməsi
9.
Ümummilli liderimiz  Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümü münasibətilə müsabiqələrə (rəsm,inşa və s.) hazırlıq
10.
XI sinif şagirdlərinin tərtib olunmuş qrafik əsasında DTQK-a sənədləri- nin verilməsi11.
Ötən dərs ilində imtahanlara buraxılmayan,yaxud imtahandan “qeyri-kafi” qiymət alan şagirdlərə məlumatın çatdırılması və təlimatlandırılması
  May 2014-cü il

                            Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
Dərs ilinin yekunu üzrə hesabatların qəbulu, şagirdlərin imtahanlara buraxılması haqqında pedaqoji şura
2.
Yay tapşırığı alan,payıza qalan,təkrar sinifdə saxlanılan şagirdlər haq- qında valideynlərə rəsmi məlumatın çatdırılması
3.
Dərslik fondunun vəziyyəti,yeni dərs ilinə hazırlıq


4.
Müəllimlərin növbəti dərs ili üçün tarifləşməsi


5.
Müəllimlərin məzuniyyət qrafikinin təsdiqi


6.
“Son zəng” mərasiminin keçirilməsi


7.
Dərs ilinin yekunu ilə əlaqədar olaraq proqram materiallarının yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqqında metodbirləşmə rəhbərlərinin yazılı hesabatı
8.
İmtahanlara hazırlıqla bağlı əlavə məşğələlərə nəzarət


9.
Məktəb ərazisində səliqə sahmanın yaradılması


10.
Məktəbdə təşkil olunacaq yay istirahət düşərgəsinə cəlb olunacaq şagirdlərin tərkibini müəyyənləşdirmək11.
Bütün fənlərdən qiymətləri müsbət olan,lakin qeyd olunmuş xəstəlik sənədləri ilə imtahandan azad edilən şagirdlər haqqında may ayının 10- dan Təhsil Şöbəsinə təqdimat vermək

İyun 2014-cü il

                            Görüləcək işlərin məzmunu
Tarix
          Nəticə
1.
Buraxılış siniflərində imtahanların keçirilməsi,rəhbərlik və nəzarət2.
Sənədlərin(IX sinif şəhadətnamələrinin,XI sinif üçün attestatların) ŞTŞ-dən alınması,doldurulması,komissiya yolu ilə obyektivliyinin yoxlanıl-ması
3.
Sənədlərin təntənəli surətdə təqdimat mərasimi


4.
Məktəbdə təmir işlərinin aparılması

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar