DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

19 Aralık 2015 Cumartesi

Kurikulumdan bəzi məlumatlar


SUAL 1: Məzmun standartları neçə yerə ayrılır və hansılardır?
CAVAB: 2 yerə ayrılır - bilik və fəaliyyət.
SUAL 2: Biliyin neçə kateqoriyası var və hansılardır?
CAVAB: 3 kateqoriyası var - deklarativ; prosedural;kontekstual.
SUAL: Blum taksanomiyasında altı mərhələnin ən aşağı 2 mərhələsi olan bilmə və anlama ilə hansı bilik kateqoriyası əlaqələndirilir?
CAVAB: Deklarativ.
SUAL 4: Blum taksanomiyasında tətbiq mərhələsiylə hansı bilik kateqoriyası əlaqələndirilir?
CAVAB: Prosedural.
SUAL 5: Hansı bilik kateqoriyası hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyyən informasiyaları tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirilir?
CAVAB: Kontekstual.
SUAL 6: Bilik kateqoriyalarının standartlar üzrə uyğun nisbətlərdə bölgüsü hansı məsələlərin nəzərə çatdırılmasına və həyata keçirilməsinə xidmət edir?
CAVAB: İnformasiyalar yaddaşda mühafizə edilməli deyil,onlar problemin həllində səmərəli istifadə edilməlidir. İnformasiyalar şagirdlər tərəfindən yeni informasiyaların yaradılmasına yardımçı olmalıdırlar.
SUAL 7: Fəaliyyətin neçə növü var və hansılardır?
CAVAB: 3 növ-idraki; ünsiyyət; psixomotor.
SUAL 8.Idraki bacarıqlar hansılardır?
CAVAB: Bilmə - xatırlamaq; tanımaq; göstərmək; sadalamaq; adlandırmaq.
Anlama - izah etmək; nümunə göstərmək; öz sözləri ilə təsvir etmək; fərqləndirmək.
Tətbiqetmə - həll etmək; istifadə etmək; cümlə qurmaq.
Təhliletmə - hissələrə ayırmaq; struktur müəyyənləşdirmək; müqayisə etmək.
Sintezetmə - yaratmaq; plan tutmaq; tərtib etmək.
Dəyərləndirmə - münasibət bildirmək; qərar qəbul etmək.
SUAL 9. Ünsiyyət bacarıqları hansılardır?
CAVAB: izah etmək; təsvir etmək; təqdim etmək; şərh etmək; reaksiya vermək.
SUAL 10. Psixomotor bacarıqları (fiziki inkişafın mərhələləri) hansilardir?
CAVAB: Hissetmə - hərəkətlərin icrasından əvvəl öz imkanlarını müəyyənləşdirir.
Hazırolma - hərəkətlərin icrasına hazırlıq işləri aparılır.
Təqlidetmə - nümayiş etdirilən hərəkətləri təkrarlayır.
Mexanizmin mənimsənilməsi - hərəkətləri qaydalara uyğun yerinə yetirir.
Mükəmməl icra - formalawmış hərəkətlər nümayiş etdirir.
Uyğunlaşma - hərəkətin icrası zamanı yaranmış problemi həll etmək üçün davranışda dəyişikliklər edir.
Yaradıcılıq - yeni fəaliyyət nümunələri yaradır
Fənnin məqsədi fənn üzrə ümumi təlim nəticələridir və MƏZMUN XƏTTİ ilə səciyyələnir. Məzmun xətti ƏSAS STANDART və ALT STANDART ilə səciyyələnir.
MƏZMUN XƏTTİ - dəyişməzdir. Kodlaşdırmanın ən önundə gəlir. Məsələn: 1.1.2. və ya 1.2.2. Burada ən başda duran 1 - məzmun xəttidir.
ƏSAS STANDART - əsasən dəyişməzdir. Kodlaşdırmada ikinci yerdə durur. Məsələn: 1.2.1 və ya 3.2.1. Burada ortada, yəni ikinci sırada duran 2 - əsas standartdır.
Əsas standartın funksiyaları aşağıdakılardir:
* Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir.
* Siniflər və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
ALT STANDART - daim dəyişəndir. Kodlaşdırmada ən sonda durur. Məsələn: 2.2.1. və ya 3.2.1. Burada ən sonda, yəni üçüncü sırada gələn alt standartdır.
Alt standartın funksiyaları aşağıdakılardir:
* Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
* Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
* Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
* Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir.


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar