DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

11 Mart 2016 Cuma

Töhmət və Təşəkkür necə yazılır?


Töhmət və təsəkkür haqqında məlumat verin və nümunələr yazın.
«Töhməərəb sözü olub, məzəmmət, danlaq mənalarını verir. Töhmət vermək – pis əməlinə görə yazılı və ya sifahi kildə cəza vermək (məzəmmət etmək) anlamında islədilir. Bu, idarə, müəssisə və təskilatlarda yazılı kildə əmr kitabçasına, isçilərin xsi isinə yazılmaqla rəsmiləsdirilir. əsçi əmək funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirmədikdə, yaxud keyfiyyətsiz yerinə yetirdikdə, həmçinin müəssisədaxili intizam qaydalarını pozduqda igötürən ona töhmət və ya sonuncu xəbərdarlıqla siddətli töhmət verə bilər.
Təsəkkür “sükür” sözündən olub, yaxsı bir igörə razılıq, minnətdarlıq
etmək mənasındadır. “Töhmətnamə” və “təsəkkürnamə” arxaikləsmis sözlərdir. əvvəllər hökmdarlar bir hərin valisinə töhmətnamə və ya təsəkkürnamə göndərərdilər. Müasir dövrdə həm töhmət, həm də təsəkkür müəssisə rəhbərinin, idarə rəisinin və nazirin əmri formasında verilir. Mülki xslər isə vəzifəli xsə (əlbəttə, töhmət verə bilməzlər) məktub klində təsəkkürünü bildirir.
Nümunələr
TÖHMəT
əssisənin mühasibi Arif Səlim oglu Bədəlova 2015-ci ilin maliyyə- təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasının nəticələri ilə askar edilmis vəzifə-hüquq pozuntusu ilə baglı intizam xətalarına görə əmək Məcəlləsinin 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələr pozuldugundan sonuncu xəbərdarlıq edilməklə siddətli töhmət verilsin. (Məsələ əssisəsinin Həmkarlar Təskilatının iclasında müzakirə
olunmusdur).
«Azprof» MMC-nin direktoru: M.Bayramov
Nümunə
ƏMR
26 mart 2015-ci il Bakı həri -----
Gənc alimlərin Respublika elmi-nəzəri konfransında mükafata layiq yerlər tutduqlarına görə universitetin asagıda göstərilən aspirantlarına təsəkkür elan edilsin.
1. Alim Nəzər oglu Cəfərov – “əngilis dilinin qrammatikası” kafedrasının
aspirantı.
2. Sərdar Qüdrət oglu Musayev – “ədəbiyyat” kafedrasının aspirantı

3. Günel əli qızı Cəlilova – “Psixologiya” kafedrasının aspirantı
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar