DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

3 Ekim 2015 Cumartesi

Azərbaycan Dili_Tapşırıqlar

Azərbaycan Dili
Elektron tapşırıq nümunələri-VI sinif
Düzəltmə isimlər-1


Düzəltmə isimlər-2
Düzəltmə isimlər-3

Mənsubiyyət şəkilçiləri-4

Müəyyənlik və qeyri müəyyənlik
 bildirın yiyəlik halları-5

Səhv sözlər-6

Yönlük hal-7

Çıxışlıq hal-8
Çıxışlıq hal şəkilçisinin
təlləffüz forması-9

Miqdar saylarının növləri-10
Numerativ sözlər-11

Numerativ sözlər-12
Numerativ sözlər və
sözlərin əsas nitq hissəsi kimi istifadəsi-13
Mürəkkəb sayların yazılışı-14
Mürəkkəb saylar-15
Saylarla işlənən isimlərin
təkdə və cəmdə olması-16
İxtiralar və kəşflər-17

Saylar-18
Müəyyənlik və 
qeyri müəyyənlik bildirən 
yiyəlik halları-19
Saylar-20
Əvəzlik-21
Şəxs əvəzlikləri-22
Şəxs əvəzlikləri-23
Şəxs və işarə əvəzlikləri-24
İşarə əvəzlikləri-25
O,Bu əvəzlikləri-26
Əvəzliyin digər məna növləri-27
Sual əvəzlikləri-28
Əvəzliklər-29
Əvəzliklər-30
İsmin hallarına görə əvəzliklər-31
Düzəltmə fellər-32
Mürəkkəb fellər-33
Felin şəkilləri-34
Alqış və qarğışlar-35
Fellər-36
Mürəkkəb Zərflər-37
Zərflər-38
Zərfin məna növləri-39
Zərf-40
Cümlənin qrammatik əsası-41
Cümlənin qrammatik əsası-42
Mübtəda-43Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar