DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Nisan 2016 Cuma

Əlifba Bayramı ssenarisi

Əlifba bayramı ssenarisi

Musiqi səslənir. Uşaqlar 2-2 əl-ələ tutaraq Zülfiyyə Xanbabayevanın ifasında “ Azərbaycan ” mahnısının sədaları altında səhnəyə daxil olurlar.
Müəllimin iştirakı ( 3 dəqiqə ).
Azərbaycan himni ( şagirdlərin ifasında ).
Nərgiz : Ey əziz birincilər,
Bu gün bayramınızdır!
Sevinin siz, şənlənin,
Sizin bu haqqınızdır
Zəhra:

Qoy səsiniz ucalsın
Səmalara hər zaman!
Üzünüzdən təbəssüm
Əskik olmasın bir an!
Samir --- Xoş gəlmisiniz. Hər kəsi uşaqlarımızın adından salamalayıram. Bu gün biz calışacagıq ki, sizə maraqlı bir proqram təqdim edək.
Anar --- Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Şənliyimiz davam edir.!
Nərgiz --- Gəlin birlikdə Cırtdanın səhnəciyinə baxaq. Baxın! Nağıl qəhrəmanı Cırtdan gəlir. O çox qəmgindir. Onun əlində kitabın üzü var. Dədə Qorqudla rastlaşır. Görəsə o niyə bikefdir?
(Samir) Dədə Qorqud:
-Cırtdan salam !
(Kamil )Cırtdan:
- salam baba !
Dədə Qorqud:
-necəsən haradan gəlirsən ? əlindəki nədi mənim balam ? niye bikefsen?
Cırtdan:
- Baba yaxşıyam əlimdəki də Azərbaycan dili kitabıdır , amma kitabın üz qabığıdır.
Dədə Qorqud:
- Niyə mənim balam?
Cırtdan:
-Mən sentyabr ayında hərfləri uşaqlara verdim ki, onlar öz Azərbaycan dilində oxuyub yazmağı öyrənsinlər. Cunki, ermənilər hər bir varlığımızı oğurlayıb ,özünküləşdirmək istəyirlər.
Dədə Qorqud:
-Halaldı ,mənim balam, biz öz dilimizi unutmamalıyıq qorumalıyıq . Bes indi nə etmək fikrindəsən ? birdən ermənilər yenidən cəhd edərlər ki , oğurluq etsin .Axı oğurluq onların adətidir....
Cırtdan:
-Yox ,baba, biz imkan verməyəcəyik , bilirsiz usaqlarımız öz hərflərimizi sevə -sevə öyrəniblər. indi mən onları dinləyəcəyəm və hərflərimizi saxlayacagam ki, gələcək nəsilimiz də bu hərflərimizi gələcəkdə də öyrənsinlər...
Baba:
-Sənə uğur olsun, mənim balam mən uşaqlarımıza da, sənə də inanıram. Hələlik mən gedim yolcu yolda gərək deyiblər. sən öz axtarışlarını et! (Dədə Qorqud səhnədən gedir)
Cırtdan : Ay uşaqlar , hardasınız?
Uşaqlar yaxalarında hərflər Cırtdana yaxınlaşırlar və sıraya düzülürlər.
Yaxalarında hərlər yazılmış plakatlar şeir söyləyirlər
(cırtdan---hərflərə aid şeirlər deyən uşaqları dinlədikcə hərfləri onlardan alır və kitabın arasına qoyur.)
Cırtdan onlara deyir:
Otuz iki hərfsiz
Hərənizin adı var
Sizsiz yaratmaq olmaz
Qalın qalın kitablar..
Anar : Xalq mahnısı “ Sarı gəlin “ İfa edir Zəhra Niftaliyeva
NƏRGİZ: Cırtdan, deyəsən həriflər nəsə mübahisə edirlər?
Həyat , Şəlalə , Gülgün , Ə.Fatimə , Səyyad , Azər
Zəhra : Bir gün 6 hərf
Yığışdılar bir yerə,
Başladılar mübahisə etməyə
+
Mən əməyəm (Ə) Mən də qızıl laləyəm (L)
Hər bir işə köməyəm Çağlayan şəlaləyəm
İnsanlara gərəyəm Çəmənlərə bəzəyəm
Birinci olmalıyam Birinci olmalıyam
Mən incəyəm (İ) Mən də filəm (F)
Hərflər arasında Meşədə ən böyüyəm
Mirvariyəm, inciyəm Gəlin siz dalaşmayın
Birinci olmalıyam Birinci olmalıyam

Mən buğdayam (B) A-yam A-yam A-yam mən (A)
Nə olsun ki xırdayam? Şəfəq saçan Ayam mən.
Süfrədə daim varam Dalaşmayın ! ,sizə baxıb utandım
Birinci olmalıyam Yerimi sona saldim.
Samir: Bax beləcə ,6 hərf
Dalaşdılar , küsüşdülər ,
Xeyli fikirləşdilər ,
Axırda birləşdilər.
Tək qalanda biz səsik
Fikirləşəndə sozük biz
Kitablara aparan
Cığırıq biz izik biz

Nərgiz : Ay uşaqlar bəs bu bir il ərzində riyaziyyatdan nələr öyrənmisiniz ?
Azər, Şəlalə , Əli , Gülşən , Elmir , Ə. Fatımə , Ayxan , Həyat , Cavid , Günay , Rəşad ,İlahə , Səyyad , Gülgün , Q. Fatimə.
Uşaqlar düzülürlər və rəqəmlərə aid şeirlər söyləyirlər
Samir : Yallı ( birincilərin ifasında)
Zəhra : Uşaqlar , gəlin tapmaca oyunu keçirək. Görək kim tapmacaların açmasını biləcək? Razısınız ?
Ləyəndə ay ləyəndə
Güllər boynun əyəndə
Yeyilər kal vaxtında
Yemək olmaz dəyəndə ( xiyar)
# # #
NƏRGİZ : Ağ yerə toxum səpərlər ( yazı)
# # #
Altı bulaq içələr
Üstü zəmi biçərlər ( qoyun)
# # #
ANAR : O nədir ki, içində qışdır, çölündə bahar ( soyuducu )
# # #
ZƏHRA : Ağac başında al yanaqlı qız ( alma)
Azərbaycan xalq rəqsi “ QITQILIDA” İfa edir Günay və Fatimə
ƏLİFBA ( şeiri) ifa edirlər : Şəlalə , Azər , Günay , Əli
Mənim ilk kitabım mənim əlifbam
Mənim güllü bağım ətirli bağım
Bu gün bayramındır əziz günündür
Bu gun nəgməmiz də sənin ücündür
İlk bələdcim oldun tutdun əlimdən
Mənə xəbər verdin ana dilimdən
Tarixdən danışdın dünyanı gəzdin
Dedinki hər şeydən gözəldir Vətən
Sən Günəş kimi işıq saçırsan
Bağlı qapıları bizə açırsan.
Mənim əziz dostum mənim əlifbam
Bizimlə hər zaman bir addımla sən.!!
Mən sevirəm Azərbaycan elini
Öyrənmişəm onun şirin dilini
Bu dil əcdadlarımızın həyat səsidir
Odlar yurdumuzun od nəfəsidir
TIK – TIK XANIM – Çıxış edirlər .Şəlalə , Cavid , Ayxan
Anar :
-Ana Vətən!....
Gözəl sözdür çünki , bu kəlməni hamımız sevə-sevə dilimizə gətiririk.
Ana ,qəlbimizin sevinci
Sevimli əziz qadın
Bizim ana vətənlə
Qoşa çəkilir adın
Samir :
-Vətən bizim ucun əzizdir biz vətəni sevməliyik. Vətən nədir ? sualına tam və qısa olaraq deyirik------əgər bu torpağın suyunu , havasını uduruqsa, gözəl meşələrini,
səfalı daglarını , bağlarını və geniş düzlərini seyir ediriksə bu bizim vətəndir .
ZƏHRA:
Vətən sənin övladınam
Azərbaycan balasiyam
Gələcəyin aynasiyam
NƏRGİZ:
Bağçamızın bar səsiyəm
Ümid verən işığıyam
Mən Azərbaycanlıyam
AZƏRBAYCAN XALQ RƏQSİ “ TƏRƏKƏMƏ" ( Qızların ifasında)
Əziz müəllim ( şeir) ifa edirlər İlahə , Ülvi , Gülgün
ZƏHRA : qizlar, qizlar ,gəlin haraya haraya burda gözəl tədbir var: Qızlar toplaşırlar.
-Biz məktəbə gəlmisik Haxışda
Yazmağı öyrənmişik haxısda
-Hərfləri deyirik haxısda
Saymagı da bilirik haxısda
NƏRGİZ:
-Azərbaycan mənimdir haxısda
Nemətli vətənimdir haxışda
-Gül bağçamız bizimdir haxışda
Uca dağlar da bızimdir Haxışda
ZƏHRA:
-Üç rəngli bayragimiz haxısda
Geniş çöllər bizimdir haxışda
-Qarabağda bizimdir haxışda
Bizim vətən bizimdir haxışda
SAMİR : Milli rəqs (naz elemə) İfa edirlər : Ülvi və Günay
NƏRGİZ
Vətən anlayışı insanın həyatında böyük yer tutur. İnsan vətənin doğmalığını, onun təkrar olunmazlığını və ya sadəcə olaraq “Ana vətən” kəlməsini insan qəlbində yaratdığı istiliyi duyur. Biz hər birimiz ana və atamızın dilindən vətən anadır kəlməsi eşidirik. Çünki biz körpə olarkən bu torpaqda yaşayırıqsa, bu torpaq havasını udub, suyunu içiriksə, bizə bu torpaq həyat veribsə, deməli biz bu torpağın vətəndaşıyıq, bu torpağın oğullari və qızlarıyıq.Bütün mənliyimizlə ana vətənimizə – Azərbaycanımıza borcluyuq.
SAMİR :
-Hər bir insan yurduna sadiq və laiq vətəndaş olmağı üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. Biz hamımız Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıyıq,biz Azərbaycanımızı çiyinlərimizə qaldırıb, işıqlı sabahlara, aydıngələ-cəyə aparmalıyıq.
ZƏHRA:
Düşmənləri qəlbimizdəki vətən sevgisinin, vətən məhəbbətinin atəşi ilə məhv etməliyik. Torpaqlıarımızı azad etmək üçün, analarımızın gözundən yaşı silmək üçün, gecələr rahat yatmaq üçün, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymamaq üçün ayağa qalxmalıyıq!
ANAR :
! Bütün Azərbaycan ayağa qalxmalıdır! Qalx ayağa Azərbaycan!!!
Şəmistan Əlizamanlı “ Cənab leytenant”
Qobustan ritmləri . Çıxış edirlər Əfsanə və Əli
Cücələrim rəqsi : ( Uşaqların ifasında)
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar