DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

11 Mart 2016 Cuma

Qərar nədir və necə yazılır?


“Qərar” ərəb mənli çoxmənalı sözdür. Elmi ədəbiyyatda “qərar” sözünün 8
məna çaları oldugu göstərilir. Qərar sözünün ən genis yayılmıs mənası müəyyən bir
məsələni müzakirə etdikdən sonra hamının və ya əksəriyyətin gəldiyi nəticədir.
Dilimizdə “qərarsözü ilə baglı çoxlu ifadə yaranmısdır. Qərar vermək, qərar çıxarmaq, qərara gəlmək, qərarını dəyismək və s. “Qərarsözü fikir, mülahizə mənasında da islənir (onu qərarından döndərmək çətindir).
Qərarlasmaq sözləsmək, dilbir olmaq, söz vermək mənasında islənir. Qərar
hüquqi termin kimi də islədilir. Dövlət orqanının və yaxud vəzifəli səxsin öz səlahiyyəti dairəsində hüquqi nəticələr əmələ gətirən aktdır. Qərarı Respublika rəhbərləri, Respublika hökuməti, icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, idarə və əssisələrin kollektiv orqanı qəbul edir. Müzakirə edilən hər hansı bir məsələ ilə baglı bir neçə qərar qəbul edilə bilər. Qərarı müəssisənin rəhbəri və ya iclasa sədrlik edən xs və katib imzalayır.
Nümunə
Azərbaycan Dillər Universitetinin Ümumi dilçilik və Azərbaycan dilçiliyi
kafedraları Azərbaycan Aviasiya Akademiyasının müəllimi, kafedranın dissertantı
Sevda əliyevanın filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün «Azərbaycan dilində aviasiya terminləri» mövzusunda yazdıgı dissertasiya isini müzakirə edərək qərara alır:
1. Dissertasiya isini tamamlanmıs hesab etmək olar.
2. Çap edilmis məqalələr dissertasiyanın ümumi məzmununu əks etdirir.
3. Dissertasiyanın müdafiəsi üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi

Universitetin rektorlugundan xahis edilsin.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar