DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Biologiyanın Tədrisi Metodikası-Doktorontura Sualları

BİOLOGİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI (5801.01) İXTİSASI ÜZRƏ
DOKTORANTURAYA QƏBUL İMTAHANININ SUALLARI
1.Biologiya tərisinin məzmunu, məqsədi və vəzifələri.
2.Biologiyada xüsusi anlayışlar.
3.Biologiya kursu üzrə ekskursiyaların təşkili və aparılması.
4.Biologiya tədrisinin başqa fənlərlə əlaqəsi.
5.Böyük Oktyabr inqilabından sonra Azərbaycanda biologiya tədrisinin
inkişafı.
6.Biologiya dərslərində müşahidə metodu, onun induktiv və deduktiv yolla
aparılması.
7.Biologiya tədrisi pedaqoji elm kimi, onun xüsusiyyətləri.
8.Biologiyanın tədrisində istifadə olunan metodlar və onların təsnifatı.
9. Biologiyadan dərnək məşğələlərini təşkili.
10.Biologiya tədrisi metodikasının metodoloji əsasları.
11.Tədris prosesində yaşauyğunluq prinsipi.
12.Biologiya tədrisində inteqasiya prinsipi.
13.XVIII əsrdə biologiya tədrisinin inkişafı.
14.Biologiya tədrisində şifahi metodlar.
15.Müəllimim perspektiv (illik) iş planı.
16.Biologiyadan dərsdənxaric məşğələlərin növləri.
17.Biologiyanın tədrisində materialist dünyagörüşün inkişaf etdirilməsi.
18. Biologiyada şagirdyönümlülük prinsipi.
19.Biologiyanın tədrisində izah və şərh metodu.
20.XX əsrin əvvəlində biologiya tədrisinin nikişafı.
21. Biologiya tədrisinin inkişafı.
22.Biologiyanın tədrisində izah və şərh metodu.
23.Biologiya anlayışın məzmunu və xarakteristikası.
24.Biologiya üzrətərbiyəedici təlim sistemi.
25.XIX əsrdə biologiya tədrisinin inkişafı.
26.Tədris materiallarının sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi.
27.Metodlar, metodik priyomlar və onların növləri.
28.Biologiyada interaktiv (fəal) təlim metodları.
29.Bioloji anlayışların inkişaf etdirilməsi.
30.Dərs müasir məktəbdə təlimin təşkilinin əsas formasıdır.
31.Biologiya tədrisində əyani metodlar və onların növləri.
32.Tədris materiallarının şüurluq və fəallıq prinsipi.
33.Biologiyada əmək tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi.
34.Biologiyanın tədrisində əyanilik prinsipi.
35.Biologiyada təbii obyektlərin nümayiş etdirilməsi.
36.Biologiyada fəal təliminin iş formaları.
37.Biologiyanın tədqiqat metodları.
38.Azərbaycanda biologiya tədrisinin inkişaf tarixi.
39.Böyük Oktyabr inqilabından sonra Azərbaycanda biologiya tədrisinin
inkişafı.
40.1917-1931-ci illərdə biologiya tədrisinin inkişafı.
41.Tədris materiallarının elmliyi prinsipi.
42.Biologiyada müşahidələrin aparılması və onların növləri.
43 .Biologiyada praktik metodlar və onların növləri.
44 .Biologiyanın tədrisində təfəkkürün inkişaf etdirilməsi.
45. Dərnək məşğələlərinin təşkili.
46.Biologiyanın tədrisində estetik tərbiyənin inkişaf etdirilməsi .
47.Biologiyada tədqiqatçılıq metodu və onun tətbiqi.
48.Ümumi bioloji anlayışlar.
49.Biologiyanın tədrisində şagirdlərin bilik və bacarığının inkişaf etdirilməsi.
50.Biologiyada yeni təlim texnologiyalarından istifadə.
51. Biologiyanın tətbiqində BİBÖ cədvəlinin tətbiqi.
52.Biologiyada təcrübələrin və təsviri vasitələrin nümayiş etdirilməsi.
53.Biologiyanın tədrisində estetik tərbiyənin inkişaf etdirilməsi.
54.Biologiya dərslərinin tipləri və quruluşu.
55.Biologiyada etik tərbiyənin inkişaf etdirilməsi.
56. Biologiya dərslərində şagird fəaliyyətinə nəzarət (monitorinq) və
qiymətləndirmə.
57.Biologiyanın tədrisində klaster (şaxələnmə) metodunun tətbiqi.
58. Biologiyada labaratoriya və praktik işlərin təşkili.
59. Bioloji anlayışların inkişaf nəzəriyyəsi.
60.Biologiyadan dərnək məşğələlərinin təşkili.
61.Biologiyanın tədrisində venn diaqramı metodu tətbiqi.
62.Biologiyanın təşkilat formaları haqqında anlayış.
63. Ümumiləşdirici dərslər
64.Biologiyanın tədris formalarının qarşılıqlı əlaqəsi.
65.Biologiyanın tədrisində dəyirmi masa metodu.
66.Biologiyanın tədrisində tərbiyə məsələləri.
67.Biologiyada sinifdənxaric işlərin formaları.
68. Sinifdənxaric kütləvi işlər.
69.Biologiyada kombinə edilmiş (mürəkkəb) dərslər.
70.Biologiyada dərdənkənar işlərin formaları.
71.Biologiyanın tədrisində beyin həmləsi (strategiyası) metodu.
72. Biologiyadan iş dəftərlərinin aparılması.
73.Biologiyada təbii obyektlərin tanınması və təyini.
74.Sinifdənxaric işlərin fərdi və qrup formaları.
75.Biologiyada əyanilik prinsipi və onların növləri.
76. Biologiyanın tədrisində insert metodunun tətbiqi.
77. Biologiya fənninin tədrisində əyanilik prinsipi.
78.Biologiyada məktəbdənxaric işlərin təşkili.
79. Məktəbdənxaric işlərin təşkili və aparılması.
80.Sinifdənxaric işlərin təşkili və aparılması.
81.Biologiyanın tədrisində fenoloji müşahidələrin aparılması
82.Biologiyada müsahibə metodu və onların növləri.
83..Biologiyanın tədrisində biliyin şüurlu mənimsənilməsi prinsipi
84.Biologiyada vətəpərvərlik tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi.
85.Biologiyada tərbiyəyönümlülük prinsipi.
86.Biologiyada müstəqil müşahidələrin aparılması.
87.Biologiyada illüstrasiya demonstransiya metodu.
88.Biologiyanın tədrisində təfəkkürün və nitqin inkişaf etdirilməsi.
89. Ekskursiyaların təşkili və keçirilməsi.
90.Biologiyada nəticəyönümlülük prinsipi.
Tərtib edən: p.f.d. F.M.Orucov
p.f.d. A.Q.Qəmbəro


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar