DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

14 Ekim 2015 Çarşamba

Tarixi faktlar və nəzəri material

Tarixi faktlar və nəzəri material

Məktəbdə tarix tədrisinin maarifləndirici və idraki vəzifələrini tərbiyəvi vəzifələrdən fərqləndirmək lazmdır. Hər şeydən əvvəl biz şagirdləri tarixə dair möhkəm biliklə silahlandırmalıyıq. Bu isə o deməkdir ki,
1)                Məktəblilər tarixi öyrənərkən tarixi inkişafın ardıcıl mərhələrində bütövlükdə tarixi proses və ictimai həyatın müxtəlif cəhətlərini xarakterizə edən ən mühüm konkret tarixi faktları möhkəm sürətdə mənimsəməlidirlər. Belə güman etmək səhv olardı ki, şagirdlər tarix kursundan yalnız tarixi faktların araşdırılması və ümüumiləşdirilməsi sayəsində alınan nəticələri və ümumi ideyaları əldə etməlidirlər. Yox belə deyil, əsas tarixi faktlar da möhkəm sürətdə mənimsəməlidir. Bu faktların özünün çox böyük maarifləndirici əhəmiyyəti vardır.
Şagirdin yaddaşını əsas tarixi faktlar biliyi ilə zənginləşdirmək və təkmilləşdirmək məktəbdə tarix təliminin ən mühüm vəzifələrindən biridir. Şagird bilməlidir ki, ibtidai insanlar necə yaşamışlar, ən qədim quldarlıq dövlətləri harada və necə meydana gəlmişdir, monqol –tatar zülmü nə deməkdir? Bu zülmə necə son qoyulmuşdur. Çünki bu və bu cür tarixi faktları bilmədən məktəblinin dünya haqqında təsəvvürləri sönük olacaqdır
2)                Tarixi faktların öyrənilməsi şagirdlərdə konkret tarixi təsəvvürlər sistemi yaratmağı nəzərdə tutur. –yəni keçmişin mənzərələrini öyrənmək. Bu təsəvvürlər sisteminin öyrənilməsi qədim tarixin öyrənilməsinin ən vacib maarifləndirici nəticələrindən biri və quldarlıq quruluşunun xüsusiyyətlərini, onun inkişafını və dağılmasını şagirdlərin başa düşməsi üçün bir əsasdır.
3)                Şagird ən mühüm tarixi anlayışları mənimsəməli , şagirdlər yaşlarına görə tarix elmini dərindən başa düşməlidir
4)                Şagirdlər tarixə dair bilikləri tətbiq etmək bacarığına yiyələnməli , yeni tarix materialını öyrənərkən həyatda bu biliklərdən istifadə etməli, keçmiş və müasir həyatın  hadisələrindən baş çıxarmağı bacarmalıdırlar
5)                Tarix materialı üzərində müstəqil işləmək bacarığı, mətnlə xəritə və şəkillər üzərində işləmək bacarığı , plan, konspekt, mühazirəni yazmaq , məruzələr etmək bacarıqları onlara öyrədilməlidir. Məktəblilərin tarix təhsilinin əsasını zaman və məkanda toplanmış tarixi faktları bilmək təşkil edir. Faktlar təhlil və ümumuləşdirmələr üçün çıxış materialıdır. Lakin,  yenə də faktları bilmək şagirdlər tərəfindən tarixin dərk edilməsinin yalnız 1-ci  pilləsidir.  

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar