DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

25 Kasım 2016 Cuma

13 Kasım 2016 Pazar

Tezliklə satışda

.
Kitabda aşağıdakı mövzular öz əksini tapmışdır:
- Kurikulum üzrə Müəllimlərin işə qəbulu və Diaqnostik qiymətləndirməsi 
* Mövzular 
* Mövzu üzrə testlər
* Dərs icmal nümunələri
* Video dərs nümunələri
* Vəsaitə əlavə disk
- Direktorların işə qəbulu və Məktəb İdarəetməsi
* Mövzular
* Mövzu üzrə testlər
Sifariş üçün 012 594 01 05, 070 594 01 05 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Qiyməti 7 Azn


9 Kasım 2016 Çarşamba

6 Kasım 2016 Pazar

1 Kasım 2016 Salı

Milli Dirçəliş günü- Tədbir ssenarisi

Azərbaycan respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi F.Köçərli adına Respublika Uşaq KitabxanasıElmi-Metodika Şöbəsi tərəfindən Milli Dirçəliş gününün 25-ci il dönümünə həsr edilmiş ssenari
Dəyişiklik və əalvələr etməklə məktbə tədbiri kimi təşkil etmək mümkündür.
Daim Müstəqil olaq!
İstifadəsi zamanı müəllifiyin qorunması tələb olunur.

30 Ekim 2016 Pazar

29 Ekim 2016 Cumartesi

İdarəetmə ilə bağlı suallar

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxt qəbul olunub?
a) 15 iyun 1993-cü ildə
b) 12 noyabr 1995-ci ildə
c) 27 noyabr 1997-ci ildə
2.Təhsil hüququ Konstitusiyanən hansı maddəsində nəzərdə tutulub ?
a) 48-ci maddəsi
b) 42-ci maddəsi
c ) 35-ci maddəsi
3. Rusdilli məktəblərdə rəsmi və vahid nümunəvi sənədlər hansı dildə tərtib edilir ?
a) Rus dilində
b) Həm rus , həm də Azərbaycan dilində
c ) yalnız Azərbaycan dilində
4. Müsahibə yolu ilə vəzifələrin tutulması zamanı əmək münasibətləri necə tənzimlənir ?
a) müvafiq vəzifəni tutmaq üçün elan olunmuş müsabiqənin qalibi ilə işəgötürən müəyyən edilmiş qaydada müddətli və ya müddətsiz əmək müqaviləsi bağlayır.
 b) müsabiqədən sonra qalib olan şəxslə işəgötürənin ixtisas komissiyasında söhbət aparılır və bu söhbətin nəticəsi olaraq işçi ilə müqavilə bağlanır.
c) müsabiqənin qalibi olan şəxslə 3 aylıq sınaq müddəti müəyyən edilməklə müqavilə bağlanır.
5. Əmək müqaviləsinin işçi tərəsindən ləğv edilməsi qaydası necədir ?
a) işçi bir təqvim ayı qabaqcadan işəgötürəni yazılı .rizəsi ilə xəbərdar etməklə əmək müqaviləsini ləğv edə bilər
b) işçi istədiyi vaxt işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə xəbərdar etməklə əmək müqaviləsini ləğv edə bilər
c) işçi yalnız müqavilədə göstərilən müddətdə işəgötürəni yazılı ərizəsi ilə xəbərdar etməklə əmək müqaviləsini ləğv edə bilər
6. İşçi ərizədə göstərdiyi gün əmək müqaviləsini ləğv edə bilərmi ?
a) İşçi yaşa ,əlilliyə görə təqaüdə çıxdıqda, yeni yaşayış yerinə köçdükdə,seçkili vəzifəyə təyin edildikdə və ağır xəstəliyə tutulduqda ərizədə göstərdiyi gün əmək müqaviləsini ləğv edə bilər.
b) İşçi yaşa ,əlilliyə görə təqaüdə çıxdıqda. Təhsilini davam etdirdiyi üçün müvafiq təhsil müəssisəsinə daxil olduqda,yeni yaşayış yerinə köçdükdə , başqa işəgötürənlə əmək müqaviləsi bağladıqda , seksual qısnamaya məruz qaldıqda və qanun-vericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda ərizəsində göstərdiyi gün əmək müqaviləsini ləğv edə bilər.
c) İşçi yaşa ,əlilliyə görə təqaüdə çıxdıqda, yeni yaşayış yerinə köçdükdə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda ərizəsində göstərdiyi gün əmək müqaviləsini ləğv edə bilər.
7. Əmək müqaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitənədək istədiyi vaxt ərizəsini geri götürə və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni ərizə verə bilərmi ?
a) Əmək müqaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitənədək istədiyi vaxt ərizəsini geri götürə və ya etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni ərizə verə bilər.Bu halda əmək müqaviləsi ləğv edilə bilməz.Bu şərtlə ki, işəgötürən həmin vəzifəyə ( peşəyə ) yeni işçinin götürülməsi barədə işçiyə rəsmi qaydada xəbərdarlıq etməmiş olsun.Əmək müqaviləsi bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydalara əməl olunmaqla ləğv edildikdən sonra işçinin əvvəlki ərizəsini geri götürmək və ya onu etibarsız hesab etmək barədə edilən müraciətin hüquqi qüvvəsi yoxdur.
b) Əmək müqaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitməyə 10 gün qalmış ərizəsini geri götürə və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni ərizə verə bilər. Bu halda əmək müqaviləsi ləğv edilə bilməz .Əmək müqaviləsi bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydalara əməl olunmaqla ləğv edildikdən sonra işçinin əvvəlki ərizəsini geri götürmək və ya onu etibarsız hesab etmək barədə edilən müraciətin hüquqi qüvvəsi yoxdur.
c) Əmək müqaviləsini ləğv etmək barədə ərizə vermiş işçi xəbərdarlıq müddəti bitməyə 1 gün qalmış ərizəsini geri götürə və ya onu etibarsız hesab etmək barədə işəgötürənə yeni ərizə verə bilər.  Bu  halda əmək  müqaviləsi ləğv  edilə  bilməz. Bu şərtlə ki , işəgötürən  həmin  vəzifəyə    ( peşəyə ) yeni işçinin götürülməsi barədə işçiyə rəsmi qaydada xəbərdarlıq etməmiş olsun.Əmək müqaviləsi bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydalara əməl olunmaqla ləğv edildikdən sonra işçinin əvvəlki ərizəsini geri götürmək və ya onu etibarsız hesab etmək barədə edilən müraciətin hüquqi qüvvəsi yoxdur.
8. Aşağıdakılardan hansı halda işəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinə xitam verilir ?
a) dövlət büdcəsindən maaliyyələşən müəssisənin işçisi çalışmanın yaş həddinə çatdıqda.
b) işçinin heç bir üzürlü səbəb olmadan 4 saat müddətində iş yerində olmaması
c) Əmək müqaviləsi müddətinin bitməsi .
9. Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası necədir ?
a) Müddətli əmək müqaviləsinin son gününə 20 gün qalmış tərəflər bir-birini müqavilənin uzadılması ilə bağlı xəbərdar etməlidirlər,əks təqdirdə həmin müqavilə daha bir il müddətinə uzadılmış hesab edilir.
b) Müddətli əmək müqaviləsinin müddəti qurtardıqda müqaviləyə xitam verilir. Müddətli əmək müqaviləsində göstərilən müddət qurtardıqda əmək münasibətləri davam etdirilərsə və müddət bitdikdən sonrakı bir həftə ərzində tərəflərin heç biri müqaviləyə xitam verilməsini tələb etmirsə , həmin əmək müqaviləsi əvvəl müəyyən olunmuş müddətə uzadılmış hesab olunur.
c)  Müddətli əmək müqaviləsinin müddəti qurtardıqda müqaviləyə xitam verilir.Yalnız işəgötürən onu daha bir il müddətinə uzatmaq səlahiyyətinə malikdir.
10. Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları hansılardır ?
a) əvvəllər həmin müəssisədə çalışan işçi müddətli həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqdan sonra öz iş yerinə ( vəzifəsinə ) qayıtmaq hüququndan istifadə etdikdə.
b)  qanunvericiliklə daha uzun müddət müəyyən edilməyibsə , əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq dörd aydan çox müddətə tam itirilməsi ilə əlaqədar işçi əmək funksiyasını yerinə yetirə bilmədikdə.
c) işçi pensiya yaşına çatdıqda və işəgötürən onun işdə saxlanmasını lazım bilmədikdə.
11. Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin hansı təminatları var ?
a) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müəssisənin ləğvi istisna olmaqla , işçinin müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduğu müddət ərzində mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisədə iş yeri və vəzifəsi saxlanılır. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılanadək müvafiq müəssisədə işləmiş şəxslər ,hərbi xidmətdən buraxıldıqdan ən geci 60 təqvim günü keçənədək həmin mküəssisdə əvvəlki və ya buna bənzər  vəzifəyə ( peşəyə ) qayıtmaq hüququna malikdir.
b) Əmək müqaviləsi bu Məcəllənin 70-cimaddəsinin " a” və " b " bəndləri ilə ləğv edilərkən işçilərə: orta aylıq əmək haqqının 2 misli həcmində işdənçıxarma müavinəti  və işdən çıxarıldığı gündən yeni işə düzələn günədək beçinci və altıncı aylar üçün əmək haqqı ödənilir.
c) İşçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verildikdə isə vəfat etmiş vərəsələrinə orta aylıq əmək haqqının ən azı dörd misli miqdarında müavinət ödənilir.Əmək müqaviləsinə bu Məcəllənin 68-ci maddəsinin ikinci hissəsinin " ç " bəndi ilə xitam verildikdə , işəgötürən işçiyə orta aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında müavinət ödəyir.
12.İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan  şəxslər kim hesab edilir ??
a) işəgötürən ixtisasları   ( peşələri ) və ya peşəkarlıq səviyyələri eyni olduqda həmin müəssisədə ən azı 10 il işləmiş şəxslərin işdə saxlanmasına üstünlük verir.
b) işəgötürən ixtisasları   ( peşələri ) və ya peşəkarlıq səviyyələri eyni olduqda öhdəsində 1-ci və ya 2-ci qrupəlil uşağı olanların işdə saxlanmasına üstünlük verir.
c) işəgötürən ixtisasları   ( peşələri ) və ya peşəkarlıq səviyyələri eyni olduqda öhdəsində iki və daha çox 16 yaşınadək uşağı olanların işdə saxlanmasına üstünlük verir.
13.Əmək müqaviləsinin ləğv olunması qadağan edilən işçilər və hallar hansılardır ?
a) işəgötürən tərəfindən  himayəsində üç yaşınadək uşağı olan kişilərin  əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır.
b) işəgötürən tərəfindən  hamilə , habelə üç yaşınadək uşağı olan qadınların əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır.
c) işəgötürən tərəfindən  yetkinlik yaşına çatmayan işçi ilə əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qadağandır.
14. Aşağıdakı  hallarda müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilə bilərmi ?
a) işçi hamilədir və himayəsində üç yaşınadək uşağı var.
b) müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçi heç bir imtiyaza malik deyil.
c) yalnız şəkərli diabet xəstələri ilə müddətli əmək müqaviləsinə onlar sağalanadək xitam vermək olmaz.
15. Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi haqqında əmrin məzmununda nə göstərilə bilməz ?
a) Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsası
b) işçinin iş fəaliyyətini xarakterizə edən hallar.
c)  Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə əmrin ( sərəncamın , qərarın ) verilməsi üçün əsas hesab olunan rəsmi sənədlər .
16. Əmək müqaviləsinin sənədləşdirilməsinin uçotu qaydaları necədir ?
a) işəgötürən müqaviləyə dair verilmiş əmrləri xüsusi kitablara işləməli  və bu kitabları 10 il saxlamağa borcludur.
b) işəgötürən bağlanmış əmək müqavilələrini , onlara edilən dəyişiklikləri , bu müqavilələrlə əlaqədar verilmiş əmrləri ( sərəncamları , qərarları ) xüsusi kitab ( jurnal ) və ya kompüter vasitəsi ilə xüsusi proqramla uçotunun qeydiyyatını  aparmalıdır. Uçot kompüter vasitəsi ilə aparılmırsa ,
qeydiyyat kitabı səhifələnməli, qaytanmalı və kitabın son səhifəsindəki düyünü üzərinə müəssisənin möhürü vurulmalıdır.
c)  işəgötürən bağlanmış əmək müqavilələrini , onlara edilən dəyişiklikləri ,bu müqavilələrlə əlaqədar verilmiş əmrləri ( sərəncamları , qərarları ) xüsusi kitabla uçotunun qeydiyyatını aparmalıdır.
17. Əmək kitabçasında əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti haqqında qeydlər aparılırmı ?
a)  əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti haqqında əmək kitabçasında qeydlər əvəzçilik üzrə əmək müqaviləsinin surəti əsasında işçinin arzusu ilə əsas iş yerində aparılır.
b) əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti haqqında əmək kitabçasında qeydlər aparılmır.
c) əvəzçilik üzrə əmək fəaliyyəti haqqında qeydlər ikinci əmək kitabçasında aparılır.
18. Əlavə iş yerində əvəzçiliklə işləyən işçilərin bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ varmı ?
a) işçilərin bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş məzuniyyət  hüququ və ondan istifadə qaydaları məhdudlaşdırıla bilməz..
b) əlavə iş yerində əvəzçiliklə işləyən işçilərin də bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququ vardır.
c) əvəzçiliklə işləyən işçilərin məzuniyyət hüququ əlavə iş yerində təmin edilməlidir.  
19. Xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla , təhsil müəssisəsində pedaqoji iş aparmayan rəhbər işçilərə və inzibati - tədris heyəti işçilərinə , habelə məktəbdənkənar uşaq müəssisələrinin rəhbərlərinə ödənişli əsas məzuniyyət neçə təqvim günü müddətində verilməlidir?
a) 21 təqvim günü                        b) 42 təqvim günü                    c) 30 təqvim günü
20. Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası necədir ?
a) beş ildən on ilədək əmək syajı olduqda işçiyə - 4 təqvim günü , on ildən on beş ilədək əmək stajı olduqda- 6 təqvim günü, on beş ildən çox olduqda – 10 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir .
b) beş ildən on ilədək əmək syajı olduqda işçiyə - 2 təqvim günü , on ildən on beş ilədək əmək stajı olduqda - 4 təqvim günü, on beş ildən çox olduqda – 6 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir .                                                                                                                                             
c)  beş ildən on ilədək əmək syajı olduqda işçiyə - 3 təqvim günü , on ildən on beş ilədək əmək stajı olduqda - 5 təqvim günü, on beş ildən çox olduqda – 7 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir
21.Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan hansı işçilərin əmək məzuniyyətlərinin müddəti 56 təqvim günüdür ?
a) illik normanın üçdə bir hissəsindən az olmamaqla pedaqoji iş aparan təhsil müəssisələrinin rəhbər və pedaqoji işçilərinin , tərbiyəçilərin , təlimatçıların , dərnək və musiqi rəhbərlərinin , konsertmeysterlərin, akkompaniatorların , xormeysterlərin  və başqa musiqi işçilərinin.
b)  ümumtəhsil internat məktəbləri , xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəblərinin tərbiyəçilərinin .
c)  elmi-tədqiqat müəssisələrinin , habelə ali təhsil müəssisələrinin elmi-tədqiqat bölmələrinin fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan əməkdaşlarına ,rəhbərlərinə və onların elmi işlər üzrə müavinlərinə , elmi katiblərinə.
22. Pedaqoji vəelmi fəaliyyətlə məşğul olan hansı işçilərin əmək məzuniyyətlərinin müddəti 42 təqvim günüdür ?
a) ümumtəhsil internat məktəbləri , xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəblərinin tərbiyəçilərinin.
b) təhsil müəssisələrinin tərbiyəçilərinə , ( ümumtəhsil internat məktəbləri , xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəblərinin tərbiyəçilərindən başqa ) eşitmə kabinetlərinin təlimatçılarının , dərnək rəhbərlərinin , hərbi rəhbərlərin, bədən tərbiyəsi rəjbərlərinin.
c) uşaq evlərini,məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrinin rəhbər işçilərinin , tərbiyəçilərinin , musiqi rəhbərlərinin , praktik psixoloqların.
23. Yaradıcılıq məzuniyyətlərinin müddətləri nə qədərdir.?
a) işləməklə yanaşı doktoranturada təhsil alan ( o cümlədən doktoranturaya daxil olmaq üçün ) işçilərə hər tədris ilində  30 təqvim günü ödənişli məzuniyyət verilir.
b) dərsliklər və ya dərs vəsaitləri yazmaqla məşğul olan işçilərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə və arayışı əsasında 1 ayadək ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti verilə bilər.
c)  fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini tamamlamaqdan ötrü üç təqvim ayınadək , elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini tamamlamaq üçün isə iki ayadək ödənişli məzuniyyət verilə bilər.
24. Aşağıdakılardan hansı ödənişli təhsil məzuniyyəti deyil ?
a) müvafiq tədris mövsümü sessiyalarında tədris-təlimdə iştirak etmək,laboratoriya işlərini yerinə yetirmək,yoxlamaları və imtahanları vermək üçün  verilən məzuniyyət .
b) dövlət imtahanlarını vermək üçün verilən məzuniyyət .
c) dövlət imtahanlarına və diplom işini hazırlamaq üçün verilən məzuniyət
25. Təhsil məzuniyyətlərinin müddəti nə qədərdir ?
a) ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri , yoxlama və imtahan verdikləri dövrdə hər tədris ilində birinci və ikinci kurslarda 20 təqvim günü , qalan kurslarda 30 təavim günü, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə isə birinci və ikinci kurslarda 10 təqvim günü , digər kurslarda 20 təqvim günü məzuniyyət verilir.
b) ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri , yoxlama və imtahan verdikləri dövrdə hər tədris ilində birinci və ikinci kurslarda 30 təqvim günü , qalan kurslarda 40 təavim günü, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə isə birinci və ikinci kurslarda 20 təqvim günü , digər kurslarda 20 təqvim günü məzuniyyət verilir.
c) ) ali təhsil müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə laboratoriya işlərini yerinə yetirdikləri , yoxlama və imtahan verdikləri dövrdə hər tədris ilində birinci və ikinci kurslarda 30 təqvim günü , qalan kurslarda 40 təavim günü, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qiyabi şöbələrində oxuyan işçilərə isə birinci və ikinci kurslarda 40 təqvim günü , digər kurslarda 20 təqvim günü məzuniyyət verilir.
26. İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişçiz məzuniyyətlərin müddətləri nə qədərdir ?
a) doktarantura təhsili alan işçilərə - 2 təqvim günü
b) arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə - 21 təqvim günü
c) ailə , məişət və başqa social məsələləri həll etmək üçün işçilərə - 7 təqvim gününədək.
27. Aşağıdakılardan hansı hallarda işçilərin iş yeri və orta əmək haqqı saxlanılır ?
a) müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının ictimai təşkilatların keçirdiyi forumlarda , müşavirələrdə , iclaslarda və digət tədbirlərdə iştirak etmək üçün işəgötürən tərəfindən və ya onun razılığı ilə cəlb olnduqda
b)  işəgötqrənin razılığı əsasında parlament seçkilərində namizəd kimi iştirak etdikdə.
c) işəgötürənin razılığı ilə beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək üçün zəruri hazırlıqlar aparıldıqda.
28. Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun  növləri hansılardır ?
a) xəbərdarlıq etmək,töhmət vermək, kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulmuşdurdsa ,aylıq əmək haqqının ¼ - i məbləğindən çox olmamaq şərti ilə cərimə etmək,əmək müqaviləsini bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin " ç " bəndi ilə ləğv etmək.
b) töhmət vermək,sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək ,kollektiv müqavilələrdə nəzərdə nəzərdə tutulmuşdurdsa , aylıq əmək haqqının ¼ - i məbləğindən çox olmamaq şərti ilə cərimə etmək,əmək müqaviləsini bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin " ç " bəndi ilə ləğv etmək
c)  töhmət vermək,sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət vermək ,  aylıq əmək haqqının ¼ -i məbləğindən çox olmamaq şərti ilə cərimə etmək ,əmək müqaviləsini bu Məcəllənin 70-ci maddəsinin " ç " bəndi ilə ləğv etmək.
29. Uşaq hüquqlarını müdafiə edən orqanlar,birliklər və təşkilatlar hansıdır ?
a) Azərbaycan Respublikasında Uşaq hüquqlarının müdafiəsi məhkəmə , polis və prokurorluq orqanları , habelə Respublika uşaq birliyi və həmkarlar ittifaqı təşkilatları təmin etməlidirlər.
b) Azərbaycan Respublikasında Uşaq hüquqlarının müdafiəsini məktəblər,uşaq evləri ,internat evləri , məhkəmə və prokurorluq orqanları , habelə həmkarlar ittifaqı təşkilatları təmin etməlidirlər
v)  Azərbaycan Respublikasında Uşaq hüquqlarının müdafiəsini müvafiq icra hakimiyyəti , , məhkəmə və prokurorluq orqanları , bələdiyyələr , habelə ictimai birliklər , həmkarlar ittifaqı təşkilatları təmin etməlidirlər.
30. Uşaq neçə yaşına çatdıqda öz hüquqlarının müdafiəsi üçün şəxsən məhkəməyə müraciət edə bilər ?
a) 14                                    b) 16                                    c) 15
31. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağa qulluq edən şəxslərə hansı güzəştlər verilir ?
a)  sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq dövrü pensiya hüquiqu verən iş stajına daxil edilir.
b) sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq dövrü pensiya hüquiqu verən iş stajına daxil edilir  və uşağa qulluq edən şəxsə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş müavinət ödənilir.
c) sağlamlıq imkanları məhdud 16yaşınadək uşağa qulluq dövrü pensiya hüquiqu verən iş stajına daxil edilir və uşağa qulluq edən şəxsə əmək haqqının bir misli məbləğində müavinət ödənilir.
32. Tam dövlət təminatında olan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər kimlərdir ?
a)  karlar, korlar , nitq qüsurları olanlar , dayaq-hərəkət aparatının funksiyaları pozulanlar , əqli cəhətdən geri qalanlar ( debuillər, imbisillər ) , emosional – iradi sahədə və davranışlarında nəzərə çarpan ağır pozuntular olanlar , psixi inkişafın ləngliyi ilə əlaqədar təlimdə çətinlik çəkənlər , mürəkkəb çatışmazlıqları olanlar .
b) karlar, korlar , nitq qüsurları olanlar , dayaq-hərəkət aparatının funksiyaları pozulanlar , əqli cəhətdən geri qalanlar ( debuillər, imbisillər ) , emosional – iradi sahədə və davranışlarında nəzərə çarpan ağır pozuntular olanlar , psixi inkişafın ləngliyi ilə əlaqədar təlimdə çətinlik çəkənlər
c)  karlar və zəif eşidənlər , korlar və zəif görənlər , nitq qüsurları olanlar , dayaq-hərəkət aparatının funksiyaları pozulanlar , əqli cəhətdən geri qalanlar ( debuillər, imbisillər ) , emosional – iradi sahədə və davranışlarında nəzərə çarpan ağır pozuntuları olanlar , psixi inkişafın ləngliyi ilə əlaqədar təlimdə çətinlik çəkənlər , mürəkkəb çatışmazlıqları olanlar .
33. Xüsusi təhsil almaq hüququnu təsbit edən sənədlər hansılardır  ?
a) xüsusi təhsil almaq hüququ psixoloji -tibbi pedaqoji komissiya, yetkinlik yaşına çatana isə tibbi-sosial ekspert komissiyası tərəfindən verilən sənədlə təsdiq olunur.
b) xüsusi təhsil almaq hüququ psixoloji -tibbi pedaqoji komissiya, dayaq-hərəkət aparatının funksiyası pozulanlara isə tibbi-sosial ekspert komissiyası tərəfindən verilən sənədlə təsdiq olunur.
c) xüsusi təhsil almaq hüququ psixoloji -tibbi pedaqoji komissiya, mürəkkəb çatışmazlıqları olanlara isə tibbi-sosial ekspert komissiyası tərəfindən verilən sənədlə təsdiq olun

26 Eylül 2016 Pazartesi

30 Ağustos 2016 Salı

Dərs 28 Fəal təlimdə tədqiqatın aparılması mərhələsi

Dərs 28 Fəal təlimdə "Tədqiqatın aparılması mərhələsi"
Bəzi "bloq yazarları" və eləcə də oxuyucularım, izləyicilərim üçün 
Qeyd: Bloqdakı materiallarımın kopy edilməsi və ya şəkilinin çəkilməsi və ya eləcə də youtube kanalımdakı materiallarn şəklinin çəkilib paylaşılması QADAĞANDIR!

9 Ağustos 2016 Salı

Dərs 27- Fəal dərsin motivasiya mərhələsində yol verilən səhvlər

Dərs 27- Fəal dərsin motivasiya mərhələsində yol verilən səhvlər
Bəzi "bloq yazarları" və eləcə də oxuyucularım, izləyicilərim üçün 
Qeyd: Bloqdakı materiallarımın kopy edilməsi və ya şəkilinin çəkilməsi və ya eləcə də youtube kanalımdakı materiallarn şəklinin çəkilib paylaşılması QADAĞANDIR!

5 Ağustos 2016 Cuma

28 Temmuz 2016 Perşembe

Ders-26 Tədqiqat sualının qoyuluşu və əhəmiyyəti

Ders-26 Tədqiqat sualının qoyuluşu və əhəmiyyəti
Tədqiqat sualı konkret və lakonik olmalıdır. Tədqiqat sualı dəqiq və dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır. Dəsrin məqsdəini kənarda qoyaraq, mövzunun müəyyən bir abzasını əhatə edən sual qoyulmalı deyil. Tədqiqat sualı bütünlüklə mövzunu və mövzumuza xidmət edən məqsədləri özündə əks etdirməlidir. Tədqiqat sualı şagirdləri tədqiqata sövq etməlidir. Tədqiqat sualı şagirdləri araşdırmaya sövq etməklə yanaşı, idrak fəallığını artırmalıdır. Tədqiqat sualı qoyularkən müəllim nəzərə almalıdır ki, bu sual istiqamətverici sualdır. Şagird bu istiqamətverici sual əsasında araşdırmanı aparır. Müəllim tərəfindən tədqiqat sualına xidmət edən tapşırıqlar tərtib edir və onu şagirdlərə təqdim edir. Bu tapşırıqlar hazırlanarkən tədqiqat sualınadan parçalanaraq tərtib edilir. 
Bu tapşırıqlar isə öz növbəsində təfəkkürə xidmət edən tapşırıqlar olmalıdır. 

21 Temmuz 2016 Perşembe

Kitab kataloqu

Salam, əziz metodiki tövsiyə izləyiciləri
Kitab kataloqu ilə tanış olmaq, müxtəlif müəlliflərə, yazarlara məxsus olan kitabları elektron formada oxumaq üçün sizə təqdim etdiyim linkdən istifadə edə bilərsiniz.
Hər birinizə xoş mütaliələr arzu edirəm.
https://yadi.sk/d/GY42ZV-VsuFVk
Kataloqun sahibi: Anonim

Kitabxana – mədəniyyətin normal fəaliyyət göstərməsinin mühüm şərti olan xüsusi sosial təsisatdır. Kitabxanalar mədəniyyətin bir qoludur və onlarsız mədəniyyəti təsəvvür etmək mümkün deyil. Kitabxanalar olmasa mədəniyyətin yaddaşı həmişəlik itiriləcəkdir.

Elmin, təhsilin, incəsənətin, mədəniyyətin inkişafında və təbliğində kitabın rolu əvəzsizdir. Kitab xalqın mənəvi sərvətidir, onun tarixidir. Bu sərvəti gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlayan, bəşəriyyətin sənəd yaddaşı sayılan kitabların və digər çap əsərlərinin, məlumat daşıyıcılarının istifadəsini təşkil edən, biliklərin yayılmasını həyata keçirən kitabxanalar insanların intellektual və peşə səviyyəsinin yüksəlməsində, elmin və texnikanın tərəqqisində müstəsna rol oynayır.

Cəmiyyətdə kitabxanaların rolu və əhəmiyyəti həmişə oxuculara kitabxana xidmətinin təşkili səviyyəsi, onun keyfiyyəti və əhatə dairəsi ilə ölçülmüşdür. Oxuculara xidmət işinin məqsəd və məzmununun müəyyənləşdirilməsi, mahiyyətinin aşkara çıxarılması, ümumiləşdirilməsi dünya kitabxanaşünaslığının aktual problemlərindəndir.

Mütaliənin kütləvi xarakter alması kitabxana xidmətinin təşkili prosesinin mahiyyətini tamamilə dəyişmişdir. Mütaliə bizim beynimizin və ruhumuzun istirahəti üçün olduqca faydalı məşğuliyyətdir. Amma nədənsə buna vaxt ayırmağı çox da lazım bilmirik. Mütaliənin insana bəxş edəcəyi üstünlüklər haqqında qısaca məlumat verək.

Qayğılardan uzaqlaşmaq - Bəli, gündəlik həyatımız stress, əsəb, gərginlik və ya sadəcə məişət problemləri ilə aşıb-daşa bilər. Müasir dünyanın ən böyük problemi olan qarmaqarışıqlıq və gərginlik isə məhz mütaliə ilə dəf edilə bilər. Siz hər hansı bir kitabı oxuyaraq, həmin məzmuna yüklənir və beyninizin stressdən uzaqlaşmasına, gündəlik qayğıları unudaraq fərqli düşünməsinə şərait yaratmış olursunuz.

Düşüncədə inqilab - Sizə beyninizin hansı çərçivələrlə əhatələndiyini ən yaxşı göstərəcək vasitə məhz kitabdır. Mütaliə edərək, siz get-gedə düşüncənizdə baş verən inqilabın şahidi ola biləcək, hər şeyə fərqli və əhatəli yanaşmağı öyrənməyi bacaracaqsınız. Düşüncə qabiliyyətinizin inkişafı sizin fərdi inkişafınıza birbaşa təsir göstərəcək.

Natiqlik yolunda irəliləmək - Gözəl nitq, yaxşı danışıq qabiliyyəti hər insanı bəzəyən bir xüsusiyyətdir. Mütaliə etdiyiniz kitablar sizin nitqinizi zənginləşdirir, söz ehtiyatınızı isə birə-beş artırır. Siz danışdığınız zaman insanlar çox mütaliə etdiyinizi dərhal hiss edə bilir və bu da onlarda xoş təəssürat formalaşdırır. Axı düzgün və səlis danışan insanları kim sevmir ki?

Öz gücünə əminlik - Kitablar sizi komplekslərinizdən də uzaqlaşdırmaq gücünə malikdir. Kifayət qədər ağıllı olmadığı düşünürsünüz? Sizdən ağıllı insanlarla söhbət etməkdən, axmaq təəssüratı yaratmaqdan qorxursunuz? Əbəs yerə. Bu qorxularla yaşamaqdansa, bacardığınız qədər çox kitab oxuyun. Kitab oxumağa ürəkdən vurulun və bunu öz həyat tərzinizə çevirin. Müəyyən zamandan sonra ağıllı insanların sizinlə söhbətə can atmasının şahidi olacaqsınız.

Daha yaradıcı, daha məntiqli - Kitab sizin həm sağ, həm də sol beyin yarımkürənizə işləyir. Siz kitab oxuduqca daha kreativ düşüncəyə sahib olur, hər şeydə fərqli çalarlar, mücərrədlik görməyə meylli olursunuz. Bundan başqa çox kitab oxumaq sizin yaddaşınızın və məntiqinizin inkişafına da kömək edir. Təhlil bacarığınız inkişaf edir, hadisələri kənardan dəyərləndirmək gücünüz artır.

Hazırladı: Yasamal rayon MKS-nin metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Aysel İsmayılova


15 Temmuz 2016 Cuma

Məktəb işçilərinin ixtisasının artırılması və atestasiyasına dair suallar

1. Müəllimlərin ixtisasartırma yollarını qeyd edin
1 - özünü təhsillə
2 - ictimai tərəqqinin tələbləri ilə ayaqlaşmaq
3 - qabaqcıl iş təcrübəsinin yaradıcı şəkildə öyrənilməsi
4 - konfrans və seminarlarda, pedaqoji mühazirələrdə iştirak etməsi
5 - sinif iclası
A) 1; 3; 4
B) 3; 4; 5
C) 5; 4; 3
D) 1; 2; 3
E) 4; 5; 1
2. Attestasiyanın komissiyalarının ardıcıllığı
1 - baş attestasiya komissiyası
2 - icra hakimiyyətinin attestasiya komissiyası
3 - rayon və şəhər attestasiya komissiyaları
4 - təhsil müəssisələrinin komissiyası
5 - ümumittifaq attestasiya komissiyası
A) 1; 3; 4
219
B) 1; 2; 3
C) 3; 4; 1
D) 2; 3; 4
E) 4; 1; 2
3. Attestasiyanın mərhələlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər
1 - komissiyanın yaradılması
2 - qərarların qəbulu
3 - qiymətləndirmənin təşkili
4 - qərarların müzakirəsi
A) 1; 3; 2
B) 1; 2; 3
C) 3; 2; 4
D) 3; 1; 2
E) 2; 3; 4
4. Attestasiyanın prinsiplərinin ardıcıllığını göstərin.
1 - könüllülük
2 - açıqlıq
3 - fərdi yanaşma
4 - sistemlilik
5 - tamlıq
6 - obyektivlilik
7 - operativlik
A) 1; 2; 4; 5; 6
B) 5; 4; 2; 3; 7
C) 6; 5; 3; 4; 2
D) 2; 3; 4; 5; 6
E) 3; 2; 5; 4; 7
5. Müəllimlərin attestasiyası üçün mühüm meyarlarının ardıcıllığını göstər
1 - tədris məşğələlərinin keyfiyyəti
2 - valideynlərin fikri
3 - şagirdlərin fikri
4 - müdriyyətin verdiyi qiymət
5 - həmkarlarının verdiyi qiymət
6 - müəllimin özünü qüymətləndirməsi
A) 1; 3; 2; 4; 5; 6
B) 3; 4; 2; 1; 5; 6
C) 6; 5; 4; 2; 1; 3
D) 5; 4; 2; 1; 3; 6
E) 1; 2; 4; 5; 6; 3
6. Məktəbin kollegial idarəetmə orqanı
A) Məktəb şurası
B) Sinif iclası
C) Valideyn iclası
D) Həmkarlar iclası
E) Gənclər ittifaqı
7. Təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxslərinin funksional vəzifələrini müəyyənləşdirən
sənəd
A) təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsi
B) təhsil müəssisəsinin Əsasnaməsi
C) təhsil müəssisəsinin Qanunu
D) təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydaları
E) təhsil müəssisəsinin perspektiv iş planı

Məktəbdaxili nəzarət, onun forma və metodları üzrə testlər

1. Məktəbdaxili nəzarətin təşkilinə verilən tələblərin ardıcıllığını göstərin.
1 - nəzarətin sistematikliyi
2 - nəzarətin təsirliliyi
3 - nəzarətin obyektivliyi
4 - nəzarətin həyata keçirilməsinin səriştəli olması
A) 1; 3; 2; 4
B) 4; 3; 2; 1
C) 3; 4; 1; 2
D) 3; 2; 4; 1
E) 1; 2; 3; 4
2. Məktəbdaxili nəzarətin növlərini və onun uyğunluqlarını tapın
1 - tematik nəzarət
2 - frontal nəzarət
a - nəzarətin məzmununu pedaqoji proseslərin müxtəlif istiqamətləri təşkil edir
b - müəllimin fəaliyyətində şəxsi nəzarət onun professional təşəkkülü üçün
stimuldur
215
c - pedaqoji kollektivin, metodbirləşmələrin və ayrıca müəllimin fəaliyyətini hərtərəfli
öyrənməyi nəzərdə tutur
d - məktəbdə müntəzəm nəzarət sisteminin yaradılmasına yönəldilir
e - keçirilən nəzarətin nəticələri pozitiv dəyişikliklərə gətirib çıxarır
A) 1 - a; 2 - c
B) 1 - b; 2 - d
C) 1 - c; 2 - e
D) 1 - d ; 2 - a
E) 1 - e; 2 - b
3. Nəzarət formalarını seç və ardıcıllığını göstər
1 - şəxsi nəzarət
2 - sinif - ümumiləşdirici nəzarət
3 - tematik nəzarət
4 - fənn ümumiləşdirici nəzarət
5 - frontal nəzarət
6 - tematik ümumiləşdirici nəzarət
7 - kompleks ümumiləşdirici nəzarət
A) 1; 2; 4; 6; 7
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 3; 4; 5; 6; 7
D) 1; 3; 4; 5; 6
E) 2; 3; 4; 5; 7
4. Məktəbdaxili nəzarətdə istifadə olunan metodları seçin
1 - şifahi və yazılı nəzarət
2 - günuzadılmış qrupların jurnalı
3 - anketləşdirmə
4 - müşahidə, müsahibə
216
5 - eksperimentlər
6 - xronometraj
A) 1; 3; 4; 6
B) 6; 5; 4; 3
C) 3; 2; 1; 4
D) 1; 2; 3; 5
E) 3; 4; 5; 6
5. Məktəbdaxili nəzarətin forma və metodlarının seçilməsinin müəyyən olunduğu
amillər
1 - vəzifələr
2 - məqsədlər
3 - anketlər
4 - nəzarətin obyekti və subyektinin xüsusiyyətləri
5 - ev tapşırıqlarının həcmi
6 - vaxt
A) 2; 1; 4; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 3; 4; 6
D) 6; 5; 1; 2
E) 6; 5; 4; 1
6. Pedaqoji idarəetmənin metodlarını seçin
1 - pedaqoji şuralar keçirmək
2 - pedaqoji işçilərin həvəsləndirilməsi
3 - pedaqoji təhlil aparma
4 - inzibati təsiretmə
5 - psixoloji - pedaqoji təsiretmə
6 - məktəb konfransları
217
7 - ictimai təsiretmə
A) 2; 4; 5; 7
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 5; 6; 7
D) 3; 7; 6; 2
E) 3; 2; 1; 5
7. İdarəetmənin təşkili formalarını seçin
1 - instruktiv - metodiki və nəzəri seminarlar
2 - pedaqoji təhlil
3 - təşkiletmə
4 - şagird kollektivinin iclası
5 - ictimai təsiretmə
6 - məktəb konfransları
7 - metodik birliklər
A) 1; 4; 6; 7
B) 1; 2; 3; 5
C) 4; 5; 6; 7
D) 7; 5; 3; 2
E) 6; 4; 7; 2
8. İdarəetmənin funksiyası, metodları, təşkili formaları və onlar arasındakı
uyğunluğu tapın
1 - funksiyalar
2 - pedaqoji İdarəetmənin metodları
3 - təşkili formaları
a - tənzimləmə, ictimai təsiretmə, metodik birliklər, pedaqoji oxular
b - məqsədin müəyyən edilməsi, təşkil etmə, tənzimləmə, pedaqoji təhlil
c - instruktiv - metodiki, nəzəri seminarlar, planlaşdırma
218
d - psixoloji - pedaqoji təsiretmə, ictimai təsiretmə, pedaqoji işçilərin
həvəsləndirilməsi, pedaqoji təhlil
e - pedaqoji şuralar, şagird kollektivinin iclası, məktəb konfransları
A) 1 - b; 2 - d; 3 - e
B) 1 - d; 2 - e; 3 - b
C) 1 - a; 2 - c; 3 - d
D) 1 - e ; 2 - a; 3 - c
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

Uşaqların tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi

1. Ailə tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən səbəblər
1 - ailələrin iqtisadi vəziyyətinin zəif olması
2 - ictimai həyatın mədəni səviyyəsinin aşağı olması
3 - ailə münasibətlərinin sabitliyi
4 - boşanma hallarının artması
5 - ailə və məktəb arasında əlaqə formalarının intensivliyi
6 – ailədə uşaqların sayının çoxluğu
A) 1, 2, 4
203
B) 2, 3, 6
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
E) 2, 3, 5
2. Ailədə uşağın tərbiyəsinə təsir edən amillər hansıdır?
1 - nəsli davam etdirmək
2 - psixoloji
3 - məsuliyyət hissi
4 - mənəvi
5 - iqtisadi
6 - valideynlik borcunu yerinə yetirmək
7 - əmək
A) 2, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3, 4, 6
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 4, 6, 7
3. Məktəblə ailənin fərdi əlaqə formalarını müəyyən edir
1 - müəllimlərin ailələrə gedişi
2 - sinif, valideyn yığıncağı
3 - valideynin məktəbə dəvət edilməsi
4 - ümumi məktəb yığıncaqları
5 – şagird gündəliyi
6 - pedaqoji lektoriyalar
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 6
204
D) 2, 4, 5
E) 1, 5, 6
4. Məktəb, ailə və ictimaiyyət arasında kollektiv əlaqə formaları hansılardır?
1 - sinif valideyn yığıncaqları
2 - ümumməktəb valideyn yığıncağı
3 - məktəb, ailə və müvafiq təşkilatlar arasında məktublaşma
4 - “açıq qapı” günləri
5 - məktəb və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsinin təşkil etdiyi görüşlər, yarışlar
A) 1; 2; 5
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 3; 4; 5
E) 1; 4; 5
5. Məktəbin gənc nəslin tərbiyəsində əsaslandığı istiqamətlər
1 - ictimaiyyət
2 - məktəbin öz gücü
3 - ictimai təşkilatların yardımı
4 - məktəb rəhbərliyinin göstərişləri
5 - əmək kollektivlərinin yardımı
A) 1; 3; 5
B) 1; 2; 3
C) 3; 1; 4
D) 5; 2; 3
E) 4; 3; 2
6. Şagirdlərin tərbiyəsində birgə fəaliyyət göstərən sistemi müəyyən edin
1 - məktəb
2 - təhsil idarəsi
205
3 - təhsil nazirliyi
4 - ailə
5 - dövlət
6 - həmkarlar təşkilatı
7 - ictimaiyyət
A) 1, 4, 7
B) 1, 2, 4
C) 4, 6, 3
D) 5, 6, 2
E) 3, 5, 7
7. Ailə tərbiyəsində nəzərə alınması vacib olan şərtlər
1 - uşağı sevmək
2 - uşağa qəyyumluq etmək
3 - uşağa tələblər vermək
4 - rejimin düzgün təşkili
5 - uşağı gücü çatan əmək fəaliyyətinə qoşmaq
6 - ailə üzvlərinin tələblərində müxtəlifliyi gözləmək
A) 1, 3, 4, 5
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 3, 4, 5
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 4, 5, 6
8. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir
edir?
1 - sözlə əməlin birliyi
2 – avtoritar davranış
3 - müsbət nümunə
206
4 – ünsiyyətdə liberallıq
5 - tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi
A) 1, 3, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 5
E) 1, 2, 4
9. Mövcudluq müddətinə görə fərqlənən uşaq birlikləri
1 - daimi
2 - təsadüfi
3 - mütəşəkkil
4 - müvəqqəti
5 - situativ
A) 1, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 3, 4, 5
E) 2, 4, 5
##num=21// level= 1// sumtest=15 // name= Məktəbin dövlət - ictimai idarəetmə
sistemi //
1. Məktəbin direktorunun təşkilati işinə aiddir
1 - Məktəbin maddi - texniki bazasının gücləndirilməsi
2 - Məktəbin kadrlarının seçilib yerləşdirilməsi
3 - Dərs cədvəlini tutmaq
4 - Şagirdlərin yaradıcı birliklərinin işinin təşkili
5 - Pedaqoji kadrların yüksək işgüzarlığını təmin etmək şəraitinin yaradılması
A) 2; 4; 5
207
B) 1; 2; 3
C) 2; 3; 4
D) 4; 5; 1
E) 5; 3; 4
2. Təhsilin idarə edilməsi üzrə proqram mənbələrinin məntiqi ardıcıllığı göstər
1 - Təhsil Qanunu
2 - Qanuna müvafiq verilmiş təhsil qanunvericilik aktları
3 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
4 - Təhsil müəssisələrinin Nizamnamələri
A) 3, 1, 2, 4
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3, 4, 1
D) 3, 4, 2, 1
E) 4, 1, 2, 3
3. İdarəetmə mərhələlərinin ardıcıllığı
1 - məqsəd irəli sürülür
2 - görüləcək işin proqramı işlənir
3 - vəziyyət öyrənilir
4 - təshihlər aparılır, əks əlaqə yaradılır
5 - proqram üzrə işin təşkili təmin edilir
6 - qiymətləndirilir və nəticə çıxarılır
A) 1, 3, 2, 5, 4, 6
B) 2, 4, 5, 6, 3, 1
C) 4, 3, 2, 5, 1, 6
D) 6, 2, 4, 5, 1, 3
E) 5, 1, 4, 6, 3, 2
4. Sinifdənkənar və məktəbdənkənar təşkilatçının vəzifələrinə aiddir
208
1 - Pedaqoji şuranın iclaslarına məsələ hazırlamaq
2 - Şagirdlərin asudə vaxtını düzgün təşkil etmək
3 - Uşaqların ictimai - faydalı əməyini təşkil etmək
4 - Məhsuldar əməkdə şagirdlərin iştirakını tənzimləmək
5 - Pedaqoji kadrları seçib yerləşdirmək
6 - Məktəblilərin dərsdənkənar məşğələlərinə rəhbərliyə cəlb edilən şəxsləri
təlimatlandırmaq
A) 2; 3; 4; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 3; 4; 5; 6
D) 6; 5; 4; 3
E) 5; 4; 3; 2
5. Məktəbə rəhbərliyin üslubları
1 - səhlənkar
2 - avtoritar
3 - bürokratizm
4 - demokratik
5 - valyuntarizm
A) 1; 2; 4
B) 2; 4; 5
C) 4; 2; 3
D) 4; 5; 3
E) 3; 4; 1
6. Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyə və onlar arasındakı
uyğunluğu tapın
1 – birinci səviyyə
2 – ikinci səviyyə
3 – üçüncü səviyyə
209
4 – dördüncü səviyyə
a- dövlət orqanı tərəfindən seçilmiş məktəb direktoru, məktəb şurası, şagird
komitəsi, ictimai təşkilatların rəhbərləri
b- dövlət, qeyri dövlət müəssisələri, təhsil şöbələri, şöbə rəhbərləri
c- şagirdlər, sinif və ümumməktəb şagird özünüidarəsi
d- müəllimlər, tərbiyəçilər, sinif rəhbərləri
e- məktəb direktorlarının müavinləri, məktəbin psixoloqu, sosial pedaqoqu, inzibati
təsərrüfat işləri üzrə direktor köməkçisi
A) 1 - a; 2 - e; 3 - d; 4 - c
B) 1 - b; 2 - c; 3 - c; 4 - e
C) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - d
D) 1 - d ; 2 - b; 3 - e; 4 - a
E) 1 - e; 2 - a; 3 - a; 4 - b
7. Pedaqoji sistemlərin idarəetmə dəyərləri və onlar araslndakl uyğunluğu tapın
1 - Dəyərlər - məqsədlər
2 - Dəyərlər - biliklər
3 - Dəyərlər - münasibətlər
4 - Dəyərlər - keyfiyyətlər
a- idarəetmə sahəsində biliklərin əhəmiyyəti və mənasını açır
b - pedaqoji prosesin iştirakçıları arasında qarşılıqlı münasibətlərin, pedaqoji və
şagird kollektivlərində şəxsiyyətlərarası münasibətlər
c - tam pedaqoji prosesin idarəetmənin məqsədinin əhəmiyyəti və mənasını açıb
göstərir
d - məktəbdaxili nəzatəri aşkar etmək
e - idarəetmənin subyekti olan məktəb rəhbərinin – menecerin müxtəlif fərdi,
kommunikativ, davranış keyfiyyətlərini açır
A) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e
B) 1 - a; 2 - d; 3 - e; 4 - d
C) 1 - b; 2 - b; 3 - d; 4 - b
210
D) 1 - d ; 2 - e; 3 - c; 4 - a
E) 1 - e; 2 - c; 3 - a; 4 - c
8. Məktəbdaxili idarəetmədə pedaqoji təhsilin növləri və onların arasındakı
uyğunluğu tapın
1 - Parametrik təhlil
2 - Tematik təhlil
3 - Yekun təhlil
a- valideyn və ictimaiyyətlə işin effektivliyin nəticələri
b- təhsil prosesnin gedişi və nəticələri haqqında gündəlik informasiyanı öyrətmək
prosesə mane olan səbəbləri aşkar etmək məqsədini güdür
d - tematik təhlilin məzmunu – təlim metodlarının optimal əlaqələndirilməsi,
şagirdlərin biliklər sisteminin formalaşdırılması və s.
c- rübün sonunda, tədris ilinin yarısında və axırında keçirilir, əsas nəticələri və
onlara nail olma səbəblərini öyrənmək məqsədini güdür
e - məktəb şurasının, pedaqoji şuranın fəaliyyətinin nəticələri
A) 1 - b; 2 - d; 3 - c
B) 1 - a; 2 - b; 3 - e
C) 1 - d; 2 - a; 3 - d
D) 1 - e ; 2 - c; 3 - e
E) 1 - c; 2 - e; 3 - a
9. Məktəb rəhbərlərinin idarəetmə fəaliyyətində dərsin təhlili növləri
1 - yekun
2 - geniş
3 - epizodik
4 - qısa
5 - aspekt
A) 2; 4; 5
B) 5; 4; 3
C) 3; 4; 2
211
D) 4; 3; 1
E) 1; 2; 3
10. Məktəb rəhbərlərinin idarəetmə fəaliyyətində dərsin təhlilinin növləri və onların
arasındakı uyğunluğu tapın
1 - dərsin geniş təhlili
2 - dərsin qısa təhlili
3 - dərsin aspekt təhlili
a- dərsin bütün detallarının ayrılmasını yəni dərslərin tərbiyəvi, didaktik, psixoloyi,
sanitar - gigiyenik tələblərinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur
b- aspekt təhlili dərsin hansı bir aspektini təhlil etməyi nəzərdə tutur
c- planlaşdırma şəxsiyyətin və kollektivin təşəkkülünün əsas şərtlərini, mərhələlərini
proqnozdırmağa imkan verir
məktəbin iş planlarını işləyib hazırlayarkən bir sıra tələbləri gözləmək zəruridir
e - dərsin qısa təhlili direktordan, onun müavinindən, metodistdən obyektiv təklif və
tövsiyələr müəllimin şəxsiyyətini yaxşı bilməyi, metodik və idarəetmə mədəniyyəti
tələb edir
A) 1 - a; 2 - e; 3 - b
B) 1 - b; 2 - d; 3 - a
C) 1 - c; 2 - c; 3 - d
D) 1 - d ; 2 - b; 3 - c
E) 1 - e; 2 - a; 3 - e
11. Tərbiyəvi işin pedaqoji təhlili zamanı onun keçirilmə ardıcıllığını göstər
1 - birgə planlaşdırma
2 - tərbiyə işin bilavasitə keçirilməsi
3 - işi birgə yekunlaşdırmaq və onun təhlili
4 - işin hazırlanmasında uşaqların iştirakı və müəllimlərin pedaqoji rəhbərliyinin
xüsusiyyətləri
5 - məqsədin birgə müəyyənləşdirilməsi, tərbiyəvi işin vəzifələri, keçirilmə forması
A) 5; 1; 4; 2; 3
212
B) 3; 2; 1; 5; 4
C) 5; 4; 3; 2; 1
D) 3; 1; 5; 2; 4
E) 2; 4; 3; 1; 5
12. İdarəetmə fəaliyyətinin məqsəd ardıcıllığını göstərin
1 - formanın müəyyənləşdirilməsi
2 - metodların seçilməsi
3 - məzmunun müəyyən edilməsi
4 - işin başlanması
5 - işin ümumi istiqamətinin müəyyən edilməsi
A) 4; 5; 3; 1; 2
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 5; 4; 3; 2; 1
D) 3; 1; 5; 2; 4
E) 2; 4; 3; 1; 5
13. Məktəbdə idarəetmə fəaliyyətinin müxtəlif formalarını ardıcıllıqla qeyd edin
1 - pedaqoji şura
2 - məktəb şurası
3 - direktoryanı müşavirə
4 - metod - seminar
5 - komisiyaların iclasları
6 - direktorun müavini yanında müşavirə
7 - operativ müşavirə
8 - şagird komitəsinin iclası
A) 2; 1; 3; 6; 7; 4; 5; 8
B) 3; 1; 4; 7; 8; 5; 2; 6
C) 5; 3; 2; 1; 6; 7; 8; 4
213
D) 8; 7; 6; 5; 4; 3; 1; 2
E) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
14. Pedaqoji şuranın sahələri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 - istehsalat - rəsmi sahə
2 - elmi - pedaqoji sahə
a- elmi metodiki fəaliyyətinin inkişafı ilə pedaqoji kollektivin peşə ixtisasının yüksək
səviyyəsinə nail olmaq
b- yuxarı orqanların göstərişlərinin, elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi, qabaqcıl
təcrübənin tətbiqi, pedaqoji prosesin təhlili
c- məktəbin illik planının təsdiqi, rüblərin yekunları, müzakirəsi, imtahanlara hazırlıq
və onların təşkilinin planının təsdiqi, şagirdlərin sinifdən sinfə keçirilməsi və
buraxılışı, dərs ilinin yekunları
d- təlim - tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı məsələləri həll etməli, onu
təkmilləşdirmək yollarının müəyyənləşdirilməsi
e- pedaqoji şuralar təlim və təhsil - tərbiyənin əsas problemlərinin işlənib
hazırlanması
A) 1 - c; 2 - b
B) 1 - a; 2 - e
C) 1 - b; 2 - d
D) 1 - e; 2 - a
E) 1 - a; 2 - b
15. Məktəb şurasının sektoru və onlar arasındakı uyğunluğu tapın
1 – pedaqoji sektor
2 – valideyn sektoru
3 – şagird sektoru
a- kadr məsələləri ilə məşğul olur, müəllimlərin ixtisasını artırmaqla və onların
attestasiyası ilə məşğul olur
b- uşaq özünüidarəsinin funksiyalarını həyata keçirir, növbətçiliyi, idman yarışlarını,
yürüşləri, olimpiadaları təşkil edir
214
c- məktəbin perspektivləri və cari ildə vəzifələri haqqında direktorun məruzəsini
dinləyir və müzakirə edir
d- məktəbin təmiri məsələlərinə kömək edir, valideynlərlə iş aparılır, tərbiyəvi
tədbirlərin keçirilməsinə kömək göstərir
e- bu və ya digər sahələrə cavabdeh olan adamların məlumatınıdinləyir, qəbul
olunan qərarların həlli yollarını müəyyənləşdirir
A) 1 - a; 2 - d; 3 - b
B) 1 - d; 2 - a; 3 - c
C) 1 - c; 2 - b; 3 - d
D) 1 - e ; 2 - c; 3 - e
E) 1 - b; 2 - e; 3 - a

Məşhur Postlar

Vacib saytlar