DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

23 Mart 2016 Çarşamba

İdarəetmə ilə əlaqədar testlər və cavabları

1. İdarəetmə hansı qruplarda yoxdur?
a. Marketinq
b. İstehsal
c. Tədarük
d. Qeyri-formal
e. İnsan resursları

2. İdarəetmə fəaliyyətində aşağıdakılardan hansı yoxdur?
a. Başqaları vasitəsi ilə iş görmə
b. Təşkilati məqsədlərə çatma
c. Rəsmi qruplar
d. Qeyri-rəsmi qruplar
e. Birlikdə fəaliyyət

3. Aşağıdakılardan hansı idarəçinin vəzifələri arasında sayılmır?
a. Digər insanlarla birlikdə çalışmaq
b. Problemləri həll etmək
c. Plan, siyasət, büdcə hazırlamaq
d. Əlaqələndirmə
e. Mühasibatçı olmaq

4. Təşkilatın bütün funksiyalarından cavabdeh olan idarəçilər necə adlanır?
a. Baş direktor
b. Funksional idarəçi
c. Layihə idarəçisi
d. Orta təbəqəidarəçisi
e. Aşağı təbəqə idarəçisi

5. Aşağıdakılardan hansı orta təbəqə idarəçilərindən sayılmır?
a. Baş direktor müavini
b. Bölmə rəisi
c. Baş usta
d. Əmtəə müdiri
e. Layihə müdiri

6. İlk idarəetmə funksiyası hansıdır ?
a. Planlama
b. Təşkilatlanma
c. İcra etmə
d. Koordinasiya
e. Nəzarət

7. Planlamanın tərifi aşağıdakılardan hansıdır?
a. Gələcəyə yönəlmiş qərar vermə
b. Keçmişi araştırma
c. Məsrəfləri müəyyən etmə
d. Statistiki analiz aparma
e. Xəyal qurma

8. Bir-beşillik müddəti əhatə edən planlar necə adlanır?
a. Orta müddətli planlar
b. Əksik planlar
c. Uzun müddətli planlar
d. Qeyri-müəyyən planlar
e. Məqsədsiz planlar

9. Gözlənilən nəticələri rəqəmlərlə ifadə edən plan növü aşağıdakılardan hansıdır?
a. Büdcələr
b. Proqramlar
c. Layihələr
d. Prosedurlar
e. Siyasətlər

10. Təşkilatlanmanın tərifi aşağıdakılardan hansıdır?
a. Məqsədlərin və planların müəyyən olunmasıdır.
b. Müəssisənin ehtiyac duyduğu maliyyə qaynaqlarının müəyyən olunmasıdır.
c. Müəssisənin dəyişən mühitə uyğunlaşmasıdır.
d. Məqsədlərin əldə olunması üçün lazımi fəaliyyət şəraitinin hər tərəfli təşkil olunmasıdır.
e. Fəaliyyətlər arasında koordinasiyanın təmin olunmasıdır.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar