DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

11 Mart 2016 Cuma

Hesabat nədir və necə yazılmalıdır?

Hesabat
ərəb mənli «hesabat» sözünün mənası “hesab” sözünün cəmi olub, verilən tapsırıgın yerinə yetirilməsi, görülmüs isin nəticəsi haqqında məsul səxsə, kollektivə, təskilata, ictimaiyyətə yazılı səkildə və ya sifahi verilən rəsmi
məlumatdır.
Hesabat idarə və təskilatın, habelə mülki səxslərin yuxarı təskilatlar və ya vəzifəli səxslər qarsısında götürdükləri cari, illik və besillik isin nəticələri haqqında məlumat
verilməsidir. Hesabat hüquqi sənəd deyil, amma istintaq zamanı bir mənbə kimi
hesabatlardan istifadə olunur. Hesabat öz isini hesablayıb, sistem klində təqdim
etməyə deyilir. Dediyimiz kimi, hesabatı cavabdeh müəssisə və ya xs qarsısında
məsul oldugu yuxarı idarə və ya xsə verir.
Hesabatda hesabat verənin bütün gördüyü islər dolgun kildə, ardıcıl olaraq rh
edilməlidir. Yerinə yetirilməyən isin səbəbi göstərilməlidir. Hesabatda bütün faktlar və rəqəmlər dürüst verilməli, cümlələr aydın olmalıdır. Hesabat yalnız yazılı kildə tərtib edilir. Sifahi hesabat verilmir. Hesabatların növü çox oldugu kimi məzmunu da müxtəlif ola bilər. Amma bütün hesabatların forması, demək olar ki, eyni olur.
əvvəlcə hesabat verən idarənin, müəssisənin, söbənin, mülki və ya hüquqi xsin və ya xslərin kimliyi haqqında məlumat, sətrin ortasında isə «Hesabat» sözü yazılır. əgər hesabatı tək bir adam verirsə, yalnız onun özü, bir neçə səxs verirsə, onların
hamısı imza edir, asagıda hesabatın tərtib edildiyi tarix göstərilir.
Hesabata verilən tələblər bunlardır:
1. Hesabat inandırıcı olmalıdır.
2. Hesabatdakı faktlar və rəqəmlər dəqiq verilməlidir.
3. Hesabatda təkrarlara, yorucu fikirlərə, yersiz sitatlara yol verilməməlidir.
4. Hesabat ictimai xarakter dasıyırsa, qorunub saxlanılmalıdır.

5. Hesabatın əvvəlində onu yazan xsin adı, atasının adı və soyadı göstərilməli, sonunda isə imza qoyulmalıdır.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar