DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

11 Mart 2016 Cuma

Əmr necə yazılır?

«Əmr» ərəb sözü olub, bir isin görülməsi üçün verilən hökm və göstərisi
özündə ehtiva edən sənəddir. Asagıdakı mənalarda islədilir: əmr etmək – bir isin görülməsini hökmlə tapsırmaq, buyurmaq. əmr vermək – sərəncam yazmaq, nəsr etmək, elan etmək. Yazılı sənəd kimi, əsasən, hökumət orqanlarının, idarə, müəssisə, təskilat və s. rəhbərlərinin rəsmi sərəncamı hesab edilir. Hərbi Komissarlıgın əmri, universitet rektorunun əmri, isə qəbuletmə, isdən azadetmə, müəyyən isi tapsırma, komissiya yaratma, tədbir keçirmə, kitabça nəsrini təsdiqetmə və s.
əmrin mahiyyəti – Nazirliklərin, bas idarələrin, yerli idarəetmə orqanlarının, onların söbə və idarə rəhbərlərinin, habelə birliklərin, müəssisə, təskilatların rəhbərlərinin idarəetmə aktı. Hüquqi təbiətinə görə əmr müəyyən ictimai münasibətləri nizama salan hüquq normaları aktıdır. Bəzi hallarda müəssisə rəhbəri əmr verərkən həmkarlar təskilatının razılıgını almalı, əmri hüquqsünasla razılasdırmalıdır. əmr
imzalandıgı andan qüvvəyə minir.
əmrin məzmunu – Hüquqi akt olaraq əmrlər çoxməzmunlu olur. əsə qəbul etmək, isdən azad etmək, töhmət vermək, təsəkkür etmək, is rejimində dəyisiklik etmək, idarə və müəssisənin daxilində struktur dəyisiklikləri etmək və s. bu kimi məsələlər müəssisə rəhbərinin əmri ilə hüquqi qüvvəyə minir.
əmrlər xüsusi formada verilir. Vərəqin birinci sətrində əmr verilən müəssisənin adı qeyd edilir. əkinci sətirdə əmr” sözü yazılır. Üçüncü sətirdə sol tərəfdən əmrin verildiyi tarix, sag tərəfdə isə əmrin verildiyi səhərin adı yazılır. Asagıda əmrin verilmə səbəbi və məqsədi göstərilir. Ondan asagıdakı sətirdə vərəqin ortasında «ƏMR EDİRƏsözləri yazılır. Sonra isə əmrin məzmunu verilir. əgər əmr müəyyən səxsə və ya səxslərə aiddirsə, onda səxsin (səxslərin) adı, atasının adı və soyadı əvvəlcə qeyd
edilir. Onun qərsısında isə əmrin ona aid hissəsi verilir. əmrin asagı hissəsində əmrin əsası verilir. Sonra əmri verən məsul səxsin vəzifəsi, titulu, adı və soyadı göstərilir. Rəhbərin imzasından sonra əmri hazırlayan və əmri verməyə razılıq vermis səxsin imzası verilir. əmr onun icrası ilə baglı olan, yəni əmrlə əlaqəsi olan qurumlara göndərilməsi haqqında qeydlə tamamlanır.
əmrin dil xüsusiyyəti əmrlər ədəbi dildə verilir. Onların dili rəsmi olur. Orada heç bir subyektiv münasibət bildirən söz və ifadəyə yol verilmir.
Əmrlərin hazırlanması və tətbiq edilməsi barədə məlumat
Əmr, bir qayda olaraq, sərh və sərəncam hissələrindən ibarət olur. Sərh hissəsində əmr verilməsi üçün əsas götürülən faktlar ifadə edilir, sərəncam hissəsində isə görülməli tədbirlər sadalanır. əmrin sərəncam hissəsi mətn qaydalarından «əmr edirəsözləri ilə baslanır. Nəzərdə tutulan fikirlər ərəb rəqəmləri ilə nömrələnən bəndlər üzrə yerləsdirilir. Hər bənd struktur bölməsinin konkret icrasının və ya vəzifəli səxsin adının və soyadının göstərilməsi ilə baslanır. əmrin mətni əlaqədar struktur bölmələri, lazımi hallarda isə tabelikdə olan əlaqədar təskilatlarla razılasdırılır. əmrin layihəsinin son variantına ancaq əmri imzalayan və tarix qoyan təskilat rəhbəri düzəlislər edə bilər. əmri hazırlayarkən icraçı onun struktur bölmələrə və tabelikdə olan təskilatlara göndərilmək zərurətini və əmrin
tirajını müəyyən edir. Ünvan sahiblərinin siyahısı həmin əmrin son vərəqinin əks tərəfində çap olunur və ya müstəqil sənəd kimi əlavə edilir ( tiraj böyük olduqda). əmrlər təqvim ili boyunca nömrələnir və müvafiq kitabda qeydə alınır.
Əmr nümunələri
BAKI MASINQAYIRMA ZAVODU ÜZRə
63 SAYLI ƏMR
Bakı həri «02» fevral 2015-ci il
Zavodda dəftərxana isinin daha səmərəli təskili və sənədləsmənin düzgün
aparılması məqsədi ilə
ƏMR EDİRƏM:
1. Zavod üzrə bütün əmrlər lazımi nüsxələrdə və əmrdə göstərilən əsaslarla birlikdə ümumi söbəyə təqdim edilsin.
2. Təqdimatlar və ərizələr ümumi söbədə qeydiyyatdan keçirilsin və mənim dərkənarımdan sonra yenidən ümumi söbəyə təqdim edilsin.
3. Zavoddan gedən bütün məktublar və cavab məktubları 3 nüsxədə, zavoda daxil olan məktublar əsasla birlikdə ümumi söbəyə təqdim edilsin.
4. Sənədləsmənin düzgün aparılıb-aparılmaması barədə ümumi söbənin müdiri mənə məlumat versin.
əmr bütün struktur bölmələrə göndərilsin.
Əsas: Ümumi söbə müdirinin təqdimatı.
BAS DƏRƏƏT         R: Z.N.ƏHMƏDOV
“Fidan” Elm əstehsalat Birliyi üzrə
12 saylı əmr
Bakı həri 24 yanvar 2015-ci il
İlham İman oglu İmanov 01.02.2015-cü il tarixdən maası stat cədvəlinə uygun olmaqla bir ay sınaq müddəti ilə mühəndis vəzifəsinə təyin edilsin.
əsas: İ.İmanovun ərizəsi
Bas direktor: Ə.Əliyev
“Fidan” Elm əstehsalat Birliyi üzrə
13 saylı əmr
Bakı həri 5 fevral 2015-ci il
I. Etibar Cavansir oglu Məmmədov - elektrik montyoru 05.02.2015-ci il tarixind ən Azərbaycan Respublikası əmək Qanunvericiliyinin 37-ci maddəsinin I bəndi ilə tutdugu vəzifədən azad edilsin.
Əsas: Etibar Məmmədovun ərizəsi
II. E.Məmmədovun öhdəsində olan elektrik avadanlıgı müvəqqəti olaraq sex rəisi Elçin Kazımova təhvil verilsin və təhvil-təslim aktla rəsmiləsdirilsin.

“Fidan” EəB-nin direktoru: Ə.Əliyev
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar