DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Məktəbdaxili nəzarət, onun forma və metodları üzrə testlər

1. Məktəbdaxili nəzarətin təşkilinə verilən tələblərin ardıcıllığını göstərin.
1 - nəzarətin sistematikliyi
2 - nəzarətin təsirliliyi
3 - nəzarətin obyektivliyi
4 - nəzarətin həyata keçirilməsinin səriştəli olması
A) 1; 3; 2; 4
B) 4; 3; 2; 1
C) 3; 4; 1; 2
D) 3; 2; 4; 1
E) 1; 2; 3; 4
2. Məktəbdaxili nəzarətin növlərini və onun uyğunluqlarını tapın
1 - tematik nəzarət
2 - frontal nəzarət
a - nəzarətin məzmununu pedaqoji proseslərin müxtəlif istiqamətləri təşkil edir
b - müəllimin fəaliyyətində şəxsi nəzarət onun professional təşəkkülü üçün
stimuldur
215
c - pedaqoji kollektivin, metodbirləşmələrin və ayrıca müəllimin fəaliyyətini hərtərəfli
öyrənməyi nəzərdə tutur
d - məktəbdə müntəzəm nəzarət sisteminin yaradılmasına yönəldilir
e - keçirilən nəzarətin nəticələri pozitiv dəyişikliklərə gətirib çıxarır
A) 1 - a; 2 - c
B) 1 - b; 2 - d
C) 1 - c; 2 - e
D) 1 - d ; 2 - a
E) 1 - e; 2 - b
3. Nəzarət formalarını seç və ardıcıllığını göstər
1 - şəxsi nəzarət
2 - sinif - ümumiləşdirici nəzarət
3 - tematik nəzarət
4 - fənn ümumiləşdirici nəzarət
5 - frontal nəzarət
6 - tematik ümumiləşdirici nəzarət
7 - kompleks ümumiləşdirici nəzarət
A) 1; 2; 4; 6; 7
B) 1; 2; 3; 4; 5
C) 3; 4; 5; 6; 7
D) 1; 3; 4; 5; 6
E) 2; 3; 4; 5; 7
4. Məktəbdaxili nəzarətdə istifadə olunan metodları seçin
1 - şifahi və yazılı nəzarət
2 - günuzadılmış qrupların jurnalı
3 - anketləşdirmə
4 - müşahidə, müsahibə
216
5 - eksperimentlər
6 - xronometraj
A) 1; 3; 4; 6
B) 6; 5; 4; 3
C) 3; 2; 1; 4
D) 1; 2; 3; 5
E) 3; 4; 5; 6
5. Məktəbdaxili nəzarətin forma və metodlarının seçilməsinin müəyyən olunduğu
amillər
1 - vəzifələr
2 - məqsədlər
3 - anketlər
4 - nəzarətin obyekti və subyektinin xüsusiyyətləri
5 - ev tapşırıqlarının həcmi
6 - vaxt
A) 2; 1; 4; 6
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 3; 4; 6
D) 6; 5; 1; 2
E) 6; 5; 4; 1
6. Pedaqoji idarəetmənin metodlarını seçin
1 - pedaqoji şuralar keçirmək
2 - pedaqoji işçilərin həvəsləndirilməsi
3 - pedaqoji təhlil aparma
4 - inzibati təsiretmə
5 - psixoloji - pedaqoji təsiretmə
6 - məktəb konfransları
217
7 - ictimai təsiretmə
A) 2; 4; 5; 7
B) 1; 2; 3; 4
C) 2; 5; 6; 7
D) 3; 7; 6; 2
E) 3; 2; 1; 5
7. İdarəetmənin təşkili formalarını seçin
1 - instruktiv - metodiki və nəzəri seminarlar
2 - pedaqoji təhlil
3 - təşkiletmə
4 - şagird kollektivinin iclası
5 - ictimai təsiretmə
6 - məktəb konfransları
7 - metodik birliklər
A) 1; 4; 6; 7
B) 1; 2; 3; 5
C) 4; 5; 6; 7
D) 7; 5; 3; 2
E) 6; 4; 7; 2
8. İdarəetmənin funksiyası, metodları, təşkili formaları və onlar arasındakı
uyğunluğu tapın
1 - funksiyalar
2 - pedaqoji İdarəetmənin metodları
3 - təşkili formaları
a - tənzimləmə, ictimai təsiretmə, metodik birliklər, pedaqoji oxular
b - məqsədin müəyyən edilməsi, təşkil etmə, tənzimləmə, pedaqoji təhlil
c - instruktiv - metodiki, nəzəri seminarlar, planlaşdırma
218
d - psixoloji - pedaqoji təsiretmə, ictimai təsiretmə, pedaqoji işçilərin
həvəsləndirilməsi, pedaqoji təhlil
e - pedaqoji şuralar, şagird kollektivinin iclası, məktəb konfransları
A) 1 - b; 2 - d; 3 - e
B) 1 - d; 2 - e; 3 - b
C) 1 - a; 2 - c; 3 - d
D) 1 - e ; 2 - a; 3 - c
E) 1 - c; 2 - b; 3 - a
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar