DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

15 Temmuz 2016 Cuma

Məktəb işçilərinin ixtisasının artırılması və atestasiyasına dair suallar

1. Müəllimlərin ixtisasartırma yollarını qeyd edin
1 - özünü təhsillə
2 - ictimai tərəqqinin tələbləri ilə ayaqlaşmaq
3 - qabaqcıl iş təcrübəsinin yaradıcı şəkildə öyrənilməsi
4 - konfrans və seminarlarda, pedaqoji mühazirələrdə iştirak etməsi
5 - sinif iclası
A) 1; 3; 4
B) 3; 4; 5
C) 5; 4; 3
D) 1; 2; 3
E) 4; 5; 1
2. Attestasiyanın komissiyalarının ardıcıllığı
1 - baş attestasiya komissiyası
2 - icra hakimiyyətinin attestasiya komissiyası
3 - rayon və şəhər attestasiya komissiyaları
4 - təhsil müəssisələrinin komissiyası
5 - ümumittifaq attestasiya komissiyası
A) 1; 3; 4
219
B) 1; 2; 3
C) 3; 4; 1
D) 2; 3; 4
E) 4; 1; 2
3. Attestasiyanın mərhələlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər
1 - komissiyanın yaradılması
2 - qərarların qəbulu
3 - qiymətləndirmənin təşkili
4 - qərarların müzakirəsi
A) 1; 3; 2
B) 1; 2; 3
C) 3; 2; 4
D) 3; 1; 2
E) 2; 3; 4
4. Attestasiyanın prinsiplərinin ardıcıllığını göstərin.
1 - könüllülük
2 - açıqlıq
3 - fərdi yanaşma
4 - sistemlilik
5 - tamlıq
6 - obyektivlilik
7 - operativlik
A) 1; 2; 4; 5; 6
B) 5; 4; 2; 3; 7
C) 6; 5; 3; 4; 2
D) 2; 3; 4; 5; 6
E) 3; 2; 5; 4; 7
5. Müəllimlərin attestasiyası üçün mühüm meyarlarının ardıcıllığını göstər
1 - tədris məşğələlərinin keyfiyyəti
2 - valideynlərin fikri
3 - şagirdlərin fikri
4 - müdriyyətin verdiyi qiymət
5 - həmkarlarının verdiyi qiymət
6 - müəllimin özünü qüymətləndirməsi
A) 1; 3; 2; 4; 5; 6
B) 3; 4; 2; 1; 5; 6
C) 6; 5; 4; 2; 1; 3
D) 5; 4; 2; 1; 3; 6
E) 1; 2; 4; 5; 6; 3
6. Məktəbin kollegial idarəetmə orqanı
A) Məktəb şurası
B) Sinif iclası
C) Valideyn iclası
D) Həmkarlar iclası
E) Gənclər ittifaqı
7. Təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxslərinin funksional vəzifələrini müəyyənləşdirən
sənəd
A) təhsil müəssisəsinin Nizamnaməsi
B) təhsil müəssisəsinin Əsasnaməsi
C) təhsil müəssisəsinin Qanunu
D) təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydaları
E) təhsil müəssisəsinin perspektiv iş planı
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar