DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

22 Haziran 2016 Çarşamba

Tərbiyə işi

Tərbiyə işinin forması son dərəcə rəngarəng, zaman nöqteyi nəzərdən isə dinamikdir. Fəlsəfə lüğətlərində forma-bu predmetin, hadisə prosesinin təşkili üsulu və eləcə də mövcudluğu  üsuludur.
Tərbiyə işi- tərbiyə prosesinin daxili əlaqəsini , onun elementlərini əks etdirən və pedoqoqla ( müəllimlə) tərbiyə olunanın (şagirdin) münasibətləri ilə xarakterizə edilən tərbiyə prosesinin təşkilinin  üsuludur.
Tərbiyə işində yanaşmalar
Fərdi yanaşma – Pedoqoqun şəxsiyyətə baza və fərdiliyi əsasıda , uşağın yaradıcılıq potensialı əsasında yanaşmadır
Fəaliyyət yanaşması- tərbiyənin yei sisteminin şüur və fəaliyyət ideyasında işlənib hazırlanmasına gətirib çıxarır. Şəxsiyyətin inkişafına kömək edir.
Şəxsi fəaliyyətli yanaşma – məktəbin insanın fəaliyyətini təmin etməsini, şəxsiyyətin təşəkkülünü nəzərdə tutmasıdır.
Yaradıcı yanaşma- tərbiyə prosesində müəllim və pedoqoqun yaradıclığını ön plana çəkir.
Münasibətli yanaşma- şagirdlərin ünsiyyət münasbətlərinə onların xüsusi yaradılmış situasiyaların köməyi ilə humanistləşməsidir.
Hadisəli yanaşma- əvvəlcədən planlaşdırılmış bu və ya digər tədbiri bütün kollektivin üzvlərinin , iştirakçılarının yaddaşında qalması üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Differensial yanaşma- uşaqların fərdi maraq uçotları , onların liderlik imkanları , kollektivdə təşkilatçılıqfunksiyalarını realizə etmək bacarığıdır.
Sinfi yanaşma- daha çox sosial təbəqələşmə  yəni və varlı və kasıb təbəqənin məqsəd və prinsipləri  uyğunlaşdırılır
Dəyərə görə yanaşma- Ümumbəşəri mənəvi və maddi dəyərlərin mənimsənilməsi

Dixomatik yanaşma – mənası tamı hissələrə ardıcıl bölmə deməkdir.  Məsələn uşaq bitki kimidir . O nəinki ona üzvi maddələrin verilməsini tələb edir , onun qolunun, budaqlarının , tikanlarının qurumuş yarpaqlarının təmizlənməsini tələb edir.  Burada elə incə bacarıqlı pedoqoq olmaq lazımdır ki, bu ölçünü tutsun bununla da  tərbiyə sistemini idarə edə bilsin.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar