DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

12 Aralık 2015 Cumartesi

Tədris Proqramları-Fəlsəfə,Məntiq, Təbiətşünaslıq, Ontologiya


«Sosial fəlsəfədə metod və metodologiya problemi» (magitsrantlar üçün metodik vəsait). Tərtibçi: f.e.n. Abbasova Q.Y. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003.

«Fəlsəfənin tədrisi metodikası» fənnindən bakalavr və magistr pillələri üçün proqram. Tərtibçi: f.e.n. Abbasova Q.Y. Bakı – 2004.

«Fəlsəfə və elmin metodologiyası». Tərtibçi – f.e.n. Abbasova Q.Y. Bakı – 2005.

«Fəlsəfə» kursunun proqramı bakalavr təhsili üçün. Azərbaycan dilində tərtibçilər: prof.H.R.İmanov, dos.B.X.Əlizadə. Rus dilində tərtibçilər: prof. H.R.İmanov, dos.B.X.Əlizadə, dos.Z.K.Beydulova. 2,5 ç.v. BDU nəşriyyatının mətbəəsi. Bakı-2006

«Məntiq» fənninin proqramı. Bakalavr hazırlığı üçün. Azərbaycan dilində tərtibçilər: dos. M.M.İsrafilov, b/m G.Y.Yusifova, müəl. O.H.Hüseynli. Rus dilində tərtibçi: bm G.Y.Yusifova. 1,5 ç.v. «Turan evi» nəşriyyatı. Bakı-2006

«Fəlsəfə» ixtisası üzrə bakalavr və magistr pillələri üçün fənn proqramlar toplusu. Tərtibçi: f.e.n. Abbasova Q.Y. Bakı – 2006.

«Sosial fəlsəfə» kursunun proqramı (namizədlik minimumu üçün). Tərtibçi: prof. H.R.İmanov. Bakı – 2006.

«Şərq peripatetizmi problemləri» fənninin proqramı. Bakalavr pilləsi üçün. Tərtibçi: f.e.n., dos. K.H.Pənahova. Bakı – 2007.

«Humanitar elmlərin fəlsəfi problemləri» fənninin proqramı. Fəlsəfə ixtisasının bakalavr qiyabi pilləsi üçün. Tərtibçi: müəllim N.İ.Kərimova (Əlyazma).

«Formal məntiqin əsasları» (metodik tövsiyyə). Tərtibçi: f.e.n.G.Y.Yusifova. Bakı – 2008.

«Ontologiya» (metodik vəsait). Tərtibçi: f.e.n. Z.K.Beydulova. Bakı – 2008.

«Fəlsəfə» kursu üzrə metodik tövsiyyə (qiyabi şöbə üçün). Tərtibçi: f.e.n. B.X.Əlizadə.

TƏDRİS PROQRAMLARI
«MÜASİR TƏBİƏTŞÜNASLIĞIN KONSEPSİYALARI» proqram.Tərtib edənlər: akademik Fuad Qasımzadə, dosent Arif Tağıyev, f.e.n. İbadət İbrahimov. BDU, Bakı,2008.


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar