DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

2 Aralık 2015 Çarşamba

Şagirdlərin Kooperativ tədrisdə rolları (nümunələr)

Şagirdlərin Kooperativ tədrisdə rolları (nümunələr)
Təşkilatçı- Qrupa ümumi proses barədə məlumat verir
Qeyd aparan- vacib məlumatları qeyd edir
Nəzarətçi- komanda üzvlərinin mövzunu və nəticəni aparmasına əmin olur
Sual verən- Mövzu ətrafında sual verməyə hamını cəlb edir
Dəyərləndirici- Mövzunu dəyərləndirir.
Yekunlaşdırıcı-Komandanın ümumi nəticələrini yekunlaşdırır
Təqdimatçı-Qrupu  təmsil edir və onun işini təqdim edir
Vaxt Nəzarətçisi- Komandanın tapşırığı vaxt çərçivəsində yerinə yetirməsinə nəzarət edir.
Qrup fasilitatoru- müzakirə aparıb,hamı tərəfindən tapşırığın həll olunmasına əmin olur.
Tədqiqatçı- mövzu ətrafında məlumatlar toplayır

Kooperativ Tədrisin 3 qrup növü
Baza qrup- il (semestr,rüb) boyu istifadə olunur
Formal- layihə əsaslı tapşırıqlar müəyyən vaxt çərçivəsində (bir neçə gün və həftələr) davam edir
Qeyri Formal- bir neçə dəqiqə və ya bütün dərs davam edir.
Kooperativ tədrisdə rol bölgüsü
Müəllimin Rolu
Şagirdlərin Rolu
Qərar verir
Ümumi məqsədlərin nail olmasını təşviq edir
Dərsi qurur
Dərsi mənimsəməkdə bir birinə kömək edir, dəstəkləyir, bölüşür, həvəsləndirir
Müşahidə edir(monitoring) və müdaxilə edir
Əməkdaşlıq edir
Qiymətləndirir
Ünsiyyət qurur
Kooperativ Tədris. Üç addım! “Fikirləş! Bölüş! Təqdim et!
Mərhələlər
Şagirdlərin fəaliyyəti
Birinci addım “Fikirləş”
Şagirdlərin müstəqil işi
İkinci addım “Yoldaşınla bölüş”
Tədris dialoqu:şagird-şagird, fərdi işinin nəticələrinin müzakirəsi
Üçüncü addım “Nəticəni təqdim et”
Qrupun işinin nəticəsinin təqdimatı

Nümunə-1
Kooperativ Tədris. Son söz protokolu
(Nömrələnmiş başlar)

İştirakçılar qruplara bölünür. Və onlara mətn paylanılır. Qrupa bölünmə 1,2,3,4,5 rəqəmləri vasitsilə aparılır. İştirakçılar mətnin 2-3 əsas, önəmli hissəsini(abzası) seçirlər.
1-ci iştirakçı seçdiyi hissəni qrupun digər üzvlərinə söyləyir və həmin hissənin seçilmə səbəbini izah edir (3 dəq) Qrupun digər üzvləri növbə ilə mətnin həmin hissəsinə öz münasibətini bildirirlər(1dəq) Bu mərhələdə bir biri ilə diskussiya söhbət etmək qadağandır!
Qrupun növbəti üzvü öz hissəsini danışır ( 3 dəq)
İştirakçıların mətni müzakirə və rəy bildirmək imkanları var
Qeyd: Bu mərhələdə təqdimata çağırarkən müəllim dərs zamanı xüsusi taktika işlədə bilər. Bütün şagirdlərin dinləmədə iştirakını dəqiqləşdirmək üçün, belə edə bilər. Məsələn, 4 nömrəli başlar gəlsin təqdimata. Bu zaman qruplardan  4 nömrəli olanlar təqdimata çıxırlar.
Nümunə:
 Fikirləş! Hər qrupa eyni mətn verilir və mətnin fərqli hissəsində bəzi məlumatlar buraxılır. Qrup üzvləri suallar tərtib edirlər
Bölüş! Hər qrupun nümayəndəsi çatışmayan məlumatı əldə edir.

Təqdim et! Şagirdlər qruplarına qayıtdıqda ümumi mətni birgə tərtib edirlər.  

Nümunə-2.
Kooperativ Tədris. Stolüstü (Placemat)

Addım 1. 4 nəfərdən ibarət olan qrupda hər şagird sual ətrafında cavabı fikirləşir və öz fikirlərini qısa olaraq vərəqin küncündə qeyd edir-1 dəq
Addım 2. Cütlüklərdə müzakirə-2dəq
Addım 3. Hər cütlük üzbəüz cütlüklə sualı müzakirə edir-4 dəq
Addım 4. Qrupun  işinin ümumi nəticələri kağızın mərkəzində yazılır-2dəq
Addım 5. Qruplar nəticələri təqdime dir.-hər qrupa 1 dəq
  

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar