DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Riyaziyyatın Tədrisi metodikası-Doktorontura Sualları

RİYAZİYYATIN TƏDRİSİ METODİKASI (5801.01)
İXTİSASI ÜZRƏ DOKTORANTURAYA QƏBUL

İMTAHANININ SUALLARI
1. RTM-nın məqsəd və vəzifələri.
2. Məktəbdə riyaziyyat təliminin məqsədləri.
3. RTM-nın başqa elmlərlə əlaqəsi.
4. RTM-nın elmi-tədqiqat metodları.
5. Məktəb riyaziyyat kurikulumunun xüsusiyyətləri.
6. Riyaziyyat fənninin təlim standartları.
7. Riyaziyyat təlimində istifadə olunan didaktik prinsiplər.
8. Riyaziyyat təliminin məqsədi, məzmunu və təşkili formaları.
9. Riyaziyyat təlimində istifadə olunan fəal təlim metodları.
10. Riyaziyyat təliminin funksiyaları.
11. Riyaziyyat təlimində məsələlərin rolu.
12. Riyaziyyatın məsələlər vasitəsilə təlimi.
13. Riyaziyyat təliminin təşkili.
14. Riyaziyyat dərsinin (fəal) xüsusiyyətləri.
15. Riyaziyyat dərsinin qurluşu.
16. Riyaziyyat dərsinə verilən müasir tələblər.
17. Müəllimim riyaziyyat dərsinə hazırlaşması.
18. Riyaziyyat dərsinin dinlənilməsi və elmi-metodik təhlili.
19. Riyaziyyatdan şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi.
20. Riyaziyyat təliminin vasitələri.
21. Riyaziyyat dərsliklərinin təhlili.
22. Riyaziyyat təlimində əyanilik, əyani və texniki vasitələrdən isifadə.
23. Riyaziyyat təlimində kompyüterdən istifadə.
24. Seçmə fənlərin tədrisində riyaziyyatın öyrənilməsi.
25. Seçmə siniflərdə riyaziyyat tədrisinin xüsusiyyətləri.
26. Riyaziyyatdan sinifdənxaric işlər, onların təşkili və aparılması.
27. Natural, rasional, həqiqi və kompleks ədədlərin öyrədilməsi.
28. Riyaziyyat təlimində kəmiyyətlərin öyrədilməsi.
29. Riyazi ifadələr və eyni çevrilmələrin tədrisi metodikası.
30. Funksiyaların öyrədilməsi metodikası.
31. Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementlərinin öyrədilməsi metodikası.
32. Riyaziyyat təlimində yeni anlayışların öyrədilməsi.
33. Riyaziyyat təlimində tərs funksiyalarının öyrədilməsi.
34. Riyaziyyat təlimində triqonometrik funksiyaların öyrədilməsi.
35. Məktəbdə riyazi analiz elementlərinin öyrədilməsi problemi.
36. Funksiyanın limitinin öyrədilməsi.
37. “Törəmə”nin öyrədilməsi.
38. Kəmiyyətin ən kiçik və ən böyek qiymətlərinin tapılmasının öyrədilməsi.
39. Məktəb riyaziyyat kursunda inteqral hesablamaların öyrədilməsi.
40. Tənliklər həllinin ümumi metodunun öyrədilməsi.
41. Tənliklərin funksional-qrafik həllinin öyrədilməsi.
42. Parametrli tənliklərin və bərabərsizliklərin həllinin öyrədilməsi.
43. Məktəb kursunda parametrli sistem tənliklərin və bərabərsizlikləri həllinin
öyrədilməsi.
44. V-VI siniflərdə həndəsə elementlərinin öyrədilməsi.
45. Planimetriya materiallarının öyrədilməsi.
46. Həndəsi qurumların öyrədilməsi (planimetriya).
47. Çoxüzlülərin kəsiklərin qurulmasının öyrədilməsi.
48. Müstəvidə paralellik və perpendikulyarlıq.
49. Həndəsi çevrilmələrin öyrədilməsi.
50. Vektor və onun koordinatlarının öyrədilməsi (müstəvidə).
51. Vektor və onun koordinatlarının öyrədilməsi (fəzada).
52. Çoxüzlülərin səthinin öyrədilməsi.
53. Çoxüzlülərin həcminin öyrədilməsi.
54. Fırlanma (yuvarlaq) cisimlərin səthinin hesablanmasının öyrədilməsi
55. Yuvarlaq cisimlərin həcminin hesablanmasının öyrədilməsi.
56. “Üçbucaqlara” aid məsələlərin həllinin öyrədilməsi.
57. “Dördbucaqlılara” aid məsələlərin həllinin öyrədilməsi.
58. “Çevrəyə” aid məsələlərin həllinin öyrədilməsi.
59. Planimetriya məsələlərinin həllində triqonametriyadan istifadə edilməsi.
60. Teoremlərin öyrədilməsi metodikasi.
Tərtib edən: V.M.Məmmədov 
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar