DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

14 Kasım 2015 Cumartesi

Klaviyatura düymələrindən İstifadə

Alt-Tab
Shift-Alt-Tab Keçid sonrakı (əvvəlki) aktiv tapşırığa 
Ctrl-Tab
Shift-Ctrl-Tab Çoxçərçivəli proqramların digər pəncərəsinə keçid və yaxud dialoq pənçərənin digər səhifəsinə 
Alt-Esc Digər nişana yaxud digər məsələyə keçid 
Ctrl- Esc Əsas menyuya giriş 
Ctrl-aralıq Cari obyektin qeyd olunması və qeydin ləğv edilməsi 
Alt- aralıq Sistem menyusunun pəncərəsinə giriş 
Alt- altından xətt çəkilmiş hərf menyunun baş hərfi Alt-F kombinasiyası ilə File menyusu açılır 
Alt- altından xətt çəkilmiş hərflər Menyu altdığına giriş və əmrin icrası- baş hərfi ilə birlikdə sıxmaq lazımdır 
Hərf(Adların başlanğıc hərfləri) İş masası üzərində: digər nişana keçid faylın adının baş hərfindən 
Alt-Enter Qeyd olunmuş obyektin xassələri, geniş ekran rejiminə keçid və tərsinə 
Ctrl-oxlar; Ctrl-Home; Ctrl-End; Ctrl-Pg Up; Ctrl-PgDown -Qovluq daxilində obyektləri qeyd etmədən faylların nişanlarına keçid 
Ctrl-A(lat) Qeyd etmək(hamısını) 
Ctrl-X Qeyd olunmuş obyektləri kəsmək 
Ctrl-C Qeyd olunmuş obyektlərin kopiyasını çıxarmaq 
Ctrl-V Yerləşdirmək(qoymaq) 
Ctrl-Z Axırıncı əmrin ləğv edilməsi 
F1 Ümumi arayışın çağırılması 
F2 Qovluğun yaxud nişanın adının dəyişdirilməsi 
F3; Ctrl-F Cari qovluğa faylların axtarışı proqramı çağrılır 
F4 Digər qovluğa keçid siyahısı açılır, təkrar sıxdıqda-qayıdır 
Alt-F4 Cari proqram yaxud pəncərə bağlanır 
F5 Nişanlardan qeyd ləğv edilir; yenidən pənçərələrlə işi başlamaq olar 
F6 "digər qovluğa keçid" siyahısına düşür-süz(əgər pəncərədə alətlər paneli varsa) 
F10; Ctrl-F10 Pəncərə menyusunun sol yuxarı küncünə keçid 
Shift-F10 Kontekst menyu çağrılır
Windows Əsas menyunu çağırır 
Windows-E Bələdçini işə salır 
Windows-F Faylların axtarışı 
Windows-Ctrl-F Lokal şəbəkədə kompüterin axtarışı 
Windows-V
Windows-F7 Mübadilə buferin baxışına keçid 
Windows-M Bütün pəncərələri bağlayır atır aşağı(minimize) tapşırıqlar panelinə 
Windows-Shift-M Əvvəlcədən bağlanmış pəncərələri açır 
Windows-D Bütün pəncərələri açır və bağlayır 
Windows-R (Run) pəncərəsini çağırır -icra et 
Windows-F1 Windows-ın arayışını hər hansı bir proqramdan çağırır 
Windows-Break Sistem pəncərəsini çağırır 
Windows-C Control Panel pəncərəsini çağırır 
Windows-K
Windows-" " Xüsusiyyətlər-"Klaviatura" pəncərəsini çağırır 
Windows-İ Xüsusiyyətlər-"Siçan"-Mouse pəncərəsini çağırır 
Windows-Tab Məsələlər panelində digər aktiv proqrama (yaxud düyməyə) keçid və pəncərənin açılması üçün Enter sıxılmalıdır
Alt-Backspace Axırıncı əmrin ləğvi 
F4 Axırıncı əməliyyatın təkrarı 
Ctrl-Num5 Hamısını qeyd etmək 
Alt-Num5 Cədvəli qeyd etmək 
F8 Fraqmentin qeyd olunmasına başlamaq 
Shift-F8 Qeyd olunmuş blokun ölçüsünün dəyişdirilməsi 
Ctrl-Shift-F8 Düzbucaqlı blokun qeydinin başlanması 
Ctrl-Backspace Əvvəlki sözü pozmaq 
Ctrl-Delete Sonrakı sözü pozmaq 
Shift-F10 Kontest menyunu çağırmaq 
F10 Alt Menyuya giriş
Ctrl-F Axtarış 
Ctrl-H Əvəzetmə 
Shift-F4 Yeni axtarış və ya keçid 
F5 Səhifəyə keçid 
Shift-F5 Axrıncı düzəlişin yerinə keçid
F7 Mətinin yoxlanışı 
Alt-F7 Növbəti səhifəyə keçid 
Shift-F7 Server-Tezarus əmri 
Alt-F3 Qeyd olunmuş sözün "aftotekst" menyusuna əlavə olunması 
F3 Elementin adının öz adına dəyişdirilməsi 
Ctrl-F3 Faylı silmə 
Ctrl-Shift-F3 Faylı daxilə qoymaq 
Ctrl-K Hiper müraciət yaratmaq
Ctrl-aralıq
Ctrl-Shift-Z Simvolların formatlaşdırılmasını yığışdırmaq 

Ctrl-D Şrift vermək 
Ctrl-Shift-F Şriftin formatlaşması əmri 
Ctrl-Shift-P Şriftin ölçülərini dəyişmək 
Ctrl-I Şriftin maili yazılışı 
Ctrl-B Şriftin yağlı yazılışı 
Ctrl-U Şriftin qeyd edilərək yazılışı 
Ctrl-Shift-W Yalnız sözlərin qeyd olunması 
Ctrl-Shift-D İkiqat qeyd etmək 
Ctrl-"=" Aşağı indeks 
Ctrl-Shift-"=" Yuxarı indeks 
Ctrl-Shift-A lövhə/sətir 
Shift-F3 Sərlövhə/sətir/cümlə şəklində 
Ctrl-Shift-K Sözdəki hərflərin böyüdülməsi/kiçildilməsi 
Ctrl-Shift-H Gizli / adi mətn 
Ctrl-Shift-Q Şrifti simvola dəyişmək 
Ctrl-Q Abzasın əlavə formatlaşdırılmasının ləğvi 
Ctrl-Shift-N

Alt-Shift-Num Abzasın adi stilə salınması 
Ctrl-J Abzasın sağdan və soldan bərabərləşdirilməsi 
Ctrl-E Abzasın mərkəzləşdirilməsi 
Ctrl-L Abzasın soldan bərabərləşdirilməsi 
Ctrl-R Abzasın sağdan bərabərləşdirilməsi 
Ctrl-M Abzasın yerinin sağa doğru sürüşdürülməsi 
Ctrl-Shift-M Abzasın yerinin sola doğru sürüşdürülməsi 
Ctrl-T Abzasın çıxışını böyütmək 
Ctrl-Shift-T Abzasın çıxışını kiçiltmək 
Ctrl-0(sifir) 
Ctrl-Shift-L Sətiri markerlə işarələmək 
Ctrl-1 İnterval 1 səti 
Ctrl-2 İnterval 2 sətir 
Ctrl-5 İnterval 1.5 sətir 
Ctrl-Shift-S Stil pəncərəsinə keçid və ya format əmri
Ctrl-defis 
Ctrl-Shift-defis Birləşmiş defis qoymaq 
Ctrl-Shift-boşluq Bölünməz boşluq işarəsi 
Ctrl-Enter Sətirin bölünməsi (qırığı) 
Shift-Enter Səhifənin bölünməsi (qırığı) 
Ctrl-Shift-Enter Kalonkanın bölünməsi (qırığı) 
Alt-Shift-D Hal-hazırki tarixin qoyulması 
Alt-Shift-T Saatın qoyulması 
Alt-Ctrl-P Qeyd etmə rejiminə keçid 
Alt-Ctrl-O struktur rejiminə keçid 
Alt-Ctrl-N Adi rejimə qayıdış 
Alt-Ctrl-İ Səhifənin çapdan əvvəlki görünüşü və geriyə 
Ctrl-Shift-* Oxunulmaz simvolların görükməsi 
Ctrl-F4(Ctrl-W) Pəncərənin bağlanılması 
Ctrl-N Yeni boş pəncərənin yaradılması 
Ctrl-F6 Növbəti pəncərəyə keçid 
Ctrl-SHİFT-F6 Əvvəlki səhifəyə keçid 
Alt-Ctrl-S Pəncərəaltının açılması bağlanması 
F6 Başqa pəncərəaltına keçid 
Alt-F10 WinWord pəncərəsinin bütün ekrana yayılması 
Ctrl-F10 Sənəd pəncərəsinin bütün ekrana açılması 
Alt-F5 Bağlı WinWord rejiminin qaytarılması 
Ctrl-F5 Bağlı sənədin ekrana qaytarılması 
Ctrl-F7 Cari pəncərəni oxlarla tərpətmək 
Ctrl-F8 Pəncərənin şaquli ölçülərinin dəyişdirilməsi 
Shift-F12 Faylın saxlanılması 
Ctrl-N Yeni sənədin yaradılması 
Alt-Shift-sola ox Sərlövhənin səviyyəsinin qaldırılması 
Ctrl-F12

Ctrl-O Faylın açılması 
F12 Save as -komandası 
Ctrl-Shift-F12 

Ctrl-P Sənədin çapı 
Alt-Shift-sağa ox Başlığın aşağı endirilməsi 
Alt-Shift -yuxarı ox Seçilmiş fraqmentin yuxarı qaldırılması 
Alt-Shift -aşağı ox Seçilmiş fraqmentin aşağı aparılması 
Alt-Shift- rəqəm Başlıqların səviyyəsinin göstərilməsi 
Alt-shift-a Bütün mətnin göstərilməsi 
Alt-shift-minus Mətnin başlıq altında gizlədilməsi 
Alt-shift-plus Mətnin başlıq altından oxunması
Ctrl-defis 
Ctrl-Shift-defis Birləşmiş defis qoymaq 
Ctrl-Shift-boşluq Bölünməz boşluq işarəsi 
Ctrl-Enter Sətirin bölünməsi (qırığı) 
Shift-Enter Səhifənin bölünməsi (qırığı) 
Ctrl-Shift-Enter Kalonkanın bölünməsi (qırığı) 
Alt-Shift-D Hal-hazırki tarixin qoyulması 
Alt-Shift-T Saatın qoyulması 
Alt-Ctrl-P Qeyd etmə rejiminə keçid 
Alt-Ctrl-O struktur rejiminə keçid 
Alt-Ctrl-N Adi rejimə qayıdış 
Alt-Ctrl-İ Səhifənin çapdan əvvəlki görünüşü və geriyə 
Ctrl-Shift-* Oxunulmaz simvolların görükməsi 
Ctrl-F4(Ctrl-W) Pəncərənin bağlanılması 
Ctrl-N Yeni boş pəncərənin yaradılması 
Ctrl-F6 Növbəti pəncərəyə keçid 
Ctrl-SHİFT-F6 Əvvəlki səhifəyə keçid 
Alt-Ctrl-S Pəncərəaltının açılması bağlanması 
F6 Başqa pəncərəaltına keçid 
Alt-F10 WinWord pəncərəsinin bütün ekrana yayılması 
Ctrl-F10 Sənəd pəncərəsinin bütün ekrana açılması 
Alt-F5 Bağlı WinWord rejiminin qaytarılması 
Ctrl-F5 Bağlı sənədin ekrana qaytarılması 
Ctrl-F7 Cari pəncərəni oxlarla tərpətmək 
Ctrl-F8 Pəncərənin şaquli ölçülərinin dəyişdirilməsi 
Shift-F12 Faylın saxlanılması 
Ctrl-N Yeni sənədin yaradılması 
Alt-Shift-sola ox Sərlövhənin səviyyəsinin qaldırılması 
Ctrl-F12

Ctrl-O Faylın açılması 
F12 Save as -komandası 
Ctrl-Shift-F12 

Ctrl-P Sənədin çapı 
Alt-Shift-sağa ox Başlığın aşağı endirilməsi 
Alt-Shift -yuxarı ox Seçilmiş fraqmentin yuxarı qaldırılması 
Alt-Shift -aşağı ox Seçilmiş fraqmentin aşağı aparılması 
Alt-Shift- rəqəm Başlıqların səviyyəsinin göstərilməsi 
Alt-shift-a Bütün mətnin göstərilməsi 
Alt-shift-minus Mətnin başlıq altında gizlədilməsi 
Alt-shift-plus Mətnin başlıq altından oxunması

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar