DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

İnformatika-Cavablı testlər

Qlobal şəbəkələr


1. Aşağıdakı nişanlardan hansı İnternet Explorer nişanıdır?d) Heç biri düz deyil
         

2. Qlobal şəbəkə nədir?
A)). Beynəlxalq miqyaslı şəbəkə;         
B). Ərazi miqyaslı şəbəkə;
C). Məhdud sahəni əhatə edən şəbəkə;        
D). Yalnız bir bina daxilində olan şəbəkə;
E). Kiçik məsafələrdə olan şəbəkə.
3. İnternetin yaranması hansı ilə aid edilir?
A)) 1972
B) 1968
C) 1975
D)1980
E) Heç biri düz deyil
4. Elektronpoçt nələri göndərməyə imkan verir?
A)) məlumatı və ona əlavə edilmiş faylı
B) ancaq faylı
C) ancaq xəbəri
D) videotəsvirləri
5. Hansı protokol İnternetdə baza protokoludur?
A)) TCP/İP
B) HTML
C) TCP
D) HTTP
E) Heç biri düz deyil
6. Internetin ilk tarixi adı nədir?
A)) ARPANET
 B) NORAD
C) USENET
D) İNTRANET
E) Heç biri düz deyil

7. İnternetə qoşulmuş kompüterdə nəyin olması vacibdir?
A))  İP-unvanın
B)  web -serverin
C) ev web səhifəsinin
D) domen adının
E) Heç biri düz deyil

8. Elektron poçt ünvanı belədir: user_name @int.qlasnet.az
Burada elektron poçtun sahibi kimdir?
A)) int_qlasnet.az
B)    user_name
C)    qlasnet.az
D)    az
E) Heç biri düz deyil

9. Bu ünvanlardan hansı ikinci səviyyəli domendir?
A)) interweb.spb.az|present
B) www.fizika.az
E) Heç biri düz deyil

10. Domen nədir?
A)) şəbəkədə istifadəçi kompüterinin ünvan hissəsidir
B) informasiyanın ölçü vahididir
C) kompüterlər arasında bağlantını təmin edən qurğudur
D) kompüterlər arasında rabitəni təmin edən qurğudur

11. İnternet hansı tip şəbəkəyə aiddir?
A)) qlobal
 B) korporativ
C) lokal
D) milli
E) Heç biri düz deyil
12. Fayl arxivlərini mühafizə edən internet serverləri nəyə imkan verir?
A)) vacib faylları seçib istifadəçinin kompüterinə keçirməyə
B) telekonfranslar keçirməyə
C) elektron poçt almağa
D) elektron poçt göndərməyə
E) Heç biri düz deyil
13. İnternetdə birbaşa ünsiyyəti təmin edən proqram hansıdır?
A)) İRC
B) TCP/İP
C) FTP
D)İMP
E) Heç biri düz deyil
14. Elektron poçt proqramı necə adlanır?
A)) Outlook Express
B) İRC
C) FTP
D) Opera
E) Heç biri düz deyil
15. OSİ modelində ən aşağı səviyyə hansıdır?
A)) fiziki səviyyə (physikal layer) 
B) şəbəkə səviyyəsi (netvork layer)
     C) seans səviyyəsi (session layer)
     D) kanal səviyyəsi  (data link)
E) Heç biri düz deyil
16. Bunlardan hansı tətbiqi səviyyənin funksiyası deyil?
A)) şəbəkəpaketlərindən ibarət olan məlumat
B)  faylın ötürülməsi və idarəedilməsi
C) tapşırıqların ötürülməsi və emalı
D) virtual terminal xidməti
E) Heç biri düz deyil
17. PX (İnternet Packet Exchange) məlumat mübadiləsi protokolu OSİ etalon miodelinin hansı səviyyəsini dəstəklətyir?
A)) seans səviyyəsini
B) şəbəkə səviyyəni
C) nəqliyyat səviyyəni
D) fiziki səviyyəni
E) Heç biri düz deyil
18. Verilmiş rəqəm İP-ünvanlarından hansı düzgündür?
A)12.2456.12.4
B) 225.317.78.175
C)) 83.255.116.25 D) 316.28.5.14
E) Heç biri düz deyil
19. Telnet xidməti nədir?
A)) terminal rejimində idarəetmə üsuludur
B) istifadəçi kompüter ilə server arasında əlaqədir
C) informasiyanın uzaq məsafədən alınması üsuludur
D) İnternetin dialoq xidmət vasitəsidir
E) Heç biri düz deyil
20. Elektron poçtun göndərilməsi üçün hansı proqram istifadə edilir?
A)) SMTP (Simple Mail Transler Protocol )
 B) POP 3 (Post Office Protocol 3)
C) Eudora
D) The Bat!
21. Əgər elektron poçtla göndərilmiş məktuba cavabı paralel olaraq bir neçə şəxsə də göndərmək istəyiriksə, hansı əmrdən istifadə edilməlidir?
A)) ответить всем
B) ответить
C) пересылать
D) направить
E) Heç biri düz deyil
22. terminal emulyasiyası vasitəsilə kommutasiya edilmi.ş bağlantı (qoşulma) nə deməkdir?
A)) istifadəçi kompüterinin provayder kompüterinin terminalına çevrilməsidir
B) sutkanın bütün saatlarında internet xidmıətindən istifadə etmək deməkdir
C) kommutasiya edilmiş İP-qoşulmadır
D) ancaq elektron poçt vasitəsilə işləmə üsuludur
E) Heç biri düz deyil

23. İnternet Explorer brauzerinin tərkibinə daxil olan proqramlardan biri aşağıda verilmişdir.
A)) Messenger
B) Ariel
C) Front Page Express
D) paint  
E) Heç biri düz deyil
24. İnternetə hansı üsulla qoşulma informasiyaya müraciəti daha çox imkanlar yaradır?
A)) optovolokon kanalla daimi qoşulma
B) kommutasiya edilmiş telefon kanalı ilə qoşulma
C) ayrılmış telefon kanalı ilə qoçulma
D) kommutasiya edilmiş telefon kanalı ilə termınal qoşulma
E) Heç biri düz deyil


25. İnternet Exrlorer nə proqramdır?
A)) Brauzer.
B). Tərcümə;         
C). Arxivləşdirmə;      
D). Xidməti;      
E). Antivirus;    
   

26. İnternet Explorer nədir?
A)) HTML formatlı informasiyanı adi formata çevirən proqram
B) Arxivləşdirmə proqramı;                           
C). Disklərin yoxlanılması üçün olan proqram;
D). Antivirus proqram;               
E). Diskləri təmizləmək üçün olan proqram.

27. Qlobal şəbəkə nədir?
A)) Beynəlxalq miqyaslı şəbəkə;                  
B). Ərazi miqyaslı şəbəkə;
C). Məhdud sahəni əhatə edən şəbəkə;        
D). Yalnız bir bina daxilində olan şəbəkə;
E). Kiçik məsafələrdə olan şəbəkə.


28. İnternet hansı növ şəbəkəyə aiddir?
A)). Qlobal;                 
B). Lokal  
C). Regional;        
D). Heç biri;          
E). Hamısı eynidir.

14.Qrafik interfeysli əməliyyat sistemləri

1. Əsas menyudakı Proqrammı bəndi nə üçündür?
A)). Fayl və qovluqları axtarmaq üçün;       
B). Proqramların siyahısını ekrana çıxarmaq üçün;
C). Son istifadə olunmuş sənədlərin siyahısını  ekrana çıxarmaq üçün;
D). Sistemin işini dayandırmaq üçün;
E). Sistemi tənzimləmək üçün

2. Əmrin icrasından imtina edən klaviş hansıdır?
A)). Esc;          
B). Shift;         
C). Alt;            
D). Ctrl;         
E). CapsLock.

3. Bunlardan hansı Əsas menyunun bəndinə aiddir?
A)). Spravka;             
B). Korzina;           
C). Raboçiy stol;
D). Moi dokumentı;         
E). Panel zadaç.

4. Əsas menyudakı Spravka bəndi nə üçündür?
A)). Windows ƏS-nin məlumat kitabına daxil olmaq üçün
B ).Sistemi sazlamaq üçün;    
C). ƏS-nin işini dayandırmaq üçün;         
D). Fayl və qovluqları axtarmaq üçün;
E).. Sistemi yükləmək üçün;            

5. İş masası üzərində mənzərə- şəkli dəyişmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı icra olunmalıdır?
A)) Moy kompyuter- Panel upravleniya- Ekran – Fon;
B). Pusk- Proqrammı- Standartnıe-Ms Paint;
C). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Ekran – Polzovateli;
D) Konteks menyu-Sozdat- Sozdat yarlık-Faylın adı;
E). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Ekran – Zastavka.

6. Əməliyyat sistemlərinin iş rejimləri hansılardır?
a)) paketlə iş, multiproqramlaşdırma, vaxt bölgüsü və real vaxt.
b) multiproqramlaşdırma, ardıcıl müraciət, birbaşa müraciət.
c) paketlə iş, birbaşa müraciət, paketlə multiproqramlaşdırma və vaxt bölgüsü.
d) interpretasiya, translyasiya, kompilyasiya.
e) real vaxt, ardıcıl müraciət, birbaşa müraciət.

7. Əməliyyat sistemlərinin təyinatı nədən ibarətdir?
 a)) qurğuların işini idarə etmək və maşınla istifadəçi arasında əlaqəni təmin etmək  
 b) proqramların növbəli icrasını və vaxt bölgüsünü təmin etmək.
 c) bir neçə istifadəçinin eyni vaxtda işini təmin etmək.
 d) axtarış vasitələrinin istifadəçiyə xidmətini təmin etmək.
 e) kompüterin qurğularını sınaqdan çıxarmaq və tətbiqi proqramları icraya buraxmaq.

8   Faylın hansı növləri yoxdur?
 a))   tətbiqi fayllar
 b) proqram faylları.
 c) sənədlər.
 d) mətnlər.
 e.)sistem fayllar.

9. vaxt bölgüsü rejiminin əsas xüsusiyyətləri?
 a))bir neçə istifadəçinin eyni zamanda sistemə müraciət imkanı, bir istifadəçinin minimum vaxtı.
 b) maşın kodunda olan proqramların icrası, eyni zamanda bir neçə proqramın icrası.
 c) təsadüfi şəkildə daxil olan siqnallara sistemin reaksiyasını təmin etmək.
 d) paket fayllarda proqramların növbəli, ardıcıl icrası.
 e) GÇBS-nı genişləndirən və kəsilmələri işləyən modulların çağırımı.

10. Maşın kodunda olan proqramlar hansı əmrlə icraya buraxılır?
 a)) Faylın adını göstərməklə
 b) RM DİR.
 c) DİR.
 d) CH DİR.
 e) TYPE.

11.İxtiyari əməliyyat sisteminin əsas komponentləri hansılardır?
 a)) fayllar sistemi, xarici qurğular drayveri, əmrlər dilinin prosessoru.
 b) GÇBS, GÇBS-ni genişləndirən modul, əmrlər prosessoru.
 c) fayllar sistemi, kəsilmələri, işləyən modul, əmrlər.
 d) interpretator, translyator, kompilyator.
 e) ilkin yükləmə bloku, əmrlər prosessoru, GÇBS.

12.Hər hansı ada malik olan və ixtiyari məlumat saxlayan fiziki yaddaş sahəsi necə adlanır?
 a))  fayl
 b) identifikator.
 c) kataloq.
 d) disket.
 e) vinçester.

13. “Tab” düyməsi kursoru neçə mövqe sağa atır?
 a)) 8.
 b) 5.
 c) 3.
 d) 4.
 e) 10.

14.  Kataloqun əlamətləri hansılardır?
a))  bir daşıyıcıda müəyyən əlamətə görə qruplaşdırılan məlumatları saxlayır, ada malik olur, başqa kataloqda qeyd edilə bilər.
b) ada malik olur, ixtiyari məlumatı saxlayır və fiziki yaddaş sahəsidir.
c) asılı kataloqlar zənciridir, iyerarxik quruluşa malikdir, xarici yaddaş sahəsidir.
d) cari daşıyıcının adını göstərir, əməliyyat sisteminin bir moduludur və xarici yaddaş sahəsidir.
e) əmrləri daxil olduğu anda maşın dilinə çevirir, kompüterin idarə edilməsinə kömək edir və əmrləri interpretasiya edir.


15.  Hansı bəndlərdə bütün əmrlər pəncərə menyusunda mövcuddur?
 1) bərpa və daşıma.
 2) kiçiltmə, böyütmə və pəncərənin bağlanması.
 3) axtarış və ölçünün dəyişdirilməsi.
 4) sənədlər, kiçiltmə və böyütmə.
 a)) 1 və 2; b) 3 və 4; c) 2 və 3; d) 2, 3 və 4; e) 3, 4 və 5.

16.Hansı bəndlərdəki bütün əmrlər baş menyuda mövcuddur?
 1) kiçiltmə, böyütmə və sənədlər.
 2) proqramlar, xüsusiyyətlər və ölçünün dəyişdirilməsi.
 3) proqramlar və sənədlər.
 4) işin dayandırılması, axtarış və arayış (kömək).
 5) RUN.
 a)) 3, 4 və 5; b) 2, 3 və 4; c) 1, 4 və 5; d) 2, 3, 4 və 5; e) 1, 2, 3, 4 və 5.

17.Windous-un obyektləri üzərində əməliyyatların icrası üsulları hansı bəndlərdə verilmişdir?
 1) menyu sətrinin əmrlərindən və alətlərindən istifadə etməklə.
 2) alətlər paneli düymələrindən istifadə etməklə.
 3) ayrılmı obyektlərin kontekst menyusundan istifadə etməklə.
 4) klaviatura düymələri ilə.
 5) mausun sol və sağ düymələri ilə.
 a)) 1, 2,4 və 5; b) 1, 3, 4 və 5; c) 1, 2, 3 və 5; d) 1, 2, və 5; e) 1, 2, 3, 4 və 5.

18. Əməliyyatlardan hansı cümlənin ayrılmasını təmin edir?
a)) Ctrl düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.
b) Shift düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.
c) cümlə üzərində mausla ikiqat qeyd etdikdə.
d) Alt düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.
e) cümlə üzərində mausla üçqat qeyd etdikdə.

19.Əməliyyatlardan hansı sətrin ayrılmasını təmin edir?
a) sətrin solund mausla qeyd etdikdə.
b)) sətir üzərində mausla üçqat qeyd etdikdə.
c) Ctrl düyməsini tutub sətrin solunda mausla qeyd etdikdə
d) sətir üzərində mausla ikiqat qeyd etdikdə
e) Ctrl düyməsini tutub cümlə üzərində mausla qeyd etdikdə.

20. Kompüter hansı şəkildə məlumatı emal edir?
a)) rəqəm formasında.
 b) mətn formasında.
 c) cədvəl formasında.
 d) qrafik formada.
 e) mətn və qrafik formada.

21. Əməliyyat sistemləri yerinə yetirdikləri funksiyalara görə hansı qruplara ayrılırlar?
a)) çox məsələli, şəbəkə və bir məsələli.
b) bir istifadəçili və qlobal.
c) şəbəkə, lokal və bir məsələli.
d) bir məsələli, çox məsələli və lokal.
        e) lokal, qlobal və İnternet.

22. Fayl nədir?
a)) məlumatın saxlandığı yer və ya diskin adlandırılmış oblastı.
b) daxili yaddaşda yerləşən verilənlər.
c) kompüterin sistem proqramı.
d) xarici yaddaşda yerləşən verilənlər.
e) kompüterin tətbiqi proqramı.

23.Bunlardan hansı Windows-un menyusu deyil?
a)) proqram menyusu.
b) vertikal menyu.
c) idarəedici menyu.
d) sistem menyusu.
e) kontekst asılı menyu.

       24.Enter klavişinin funksiyası nədir?
       A)) Əmrin təsdiqi.
       B) Obyektləri pozmaq;
       C) Aşağı və yuxarı registrlərə keçid;
       D) Digər klavişlərin funksiyasını dəyişmək;
       E)  yuxarı registrlərə keçid;

25.Bunlardan hansı Windows-un pəncərəsi deyil?
 a)) sistem pəncərəsi.
 b) sənədlər pəncərəsi.
 c) proqram pəncərəsi.
 d)  qovluqlar pəncərəsi.
 e) dialoq pəncərəsi.

26. Proqramlar neçə sinfə bölünürlər?
 a)) 3.
 b) 1.
 c) 5.
 d) 4.
 e) 2.

27. Aşağıdakı tənzimləmələrdən hansı Windows-un tənzimləməsi deyil?
 a)) cərəyanın tənzimlənməsi.
 b) sistem tənzimləməri.
 c) ekranın tənzimləməri.
 d) düzgün vaxtın qoyulması.
 e) zamanın göstərilmə formalarının tənzimləməri.

28. “Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
 a)) rejimdən çıxmaq.
 b) ekranı söndürmək.
 c) qovluqları açmaq.
 d) faylları açmaq.
 e) kompüteri söndürmək.

29. “Caps Look” düyməsinin vəzifəsi nədir?
a)) böyük hərflərə keçmək.
b) kompüteri söndürmək.
c) kiçik hərflərlə yazmaq.
d) faylları açmaq.
e) rejimdən çıxmaq.

30.  “Back Spase” düyməsinin vəzifəsi nədir?
 a)) kursordan sol tərəfdəki informasiyanı pozur.
 b) mətni bölür.
 c) kursordan sağ tərəfdəki informasiyanı pozur
 d) mətnin daxil edilməsinə imkn verir.
 e) rejimdən çıxmaq.

31. Faylın tam adı neçə hissədən ibarətdirr?
 a)) 2.
 b) 3.
 c) 5.
 d) 4.
 e) 1.

32. Aşağıdakı obyektlərdən hansı Windows-un obyekti deyil?
a)) mous.
b) proqram.
c) yarlıq.
d) qovluq.
e) Start düyməsi.

33. Aşağıdakılardan hansı DOS-un modulu deyil?
 a)) xarici qurğular drayveri.
 b) ilkin yükləmə bloku.
 c) kəsilmələrin işlənməsi modulu.
 d) giriş-çıxışın baza sistemi (GÇBS).
 e) GÇBS-ni genişləndirən modul.

34. Faylın adında ən çox neçə simvol ola bilər?
 a)) 255.
 b) 11.
 c) 8.
 d) 135.
 e) 356.

35. “Enter” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?
 A)) daxil etmək.
 B) ekrani söndürmək.
 C) qovluqlari açmaq.
 D) fayllari açmaq.
 E) fayllari silmək

 36..   #1605#01#14#01 Kursordan solda yerləşən simvolu hansı klaviş pozur?
a)  Delete.
b)) Backspace;
c) End          
d) İnsert;
e) Home;       
          
37.Mausun sol və sağ düymələrinin funksiyasını dəyişmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilməlidir?
A)) Moy kompyuter - Panel upravleniya – Mış - Knopki mışi;
B) Moy kompyuter - Panel upravleniya -  Mış - Ukazateli;
C) Moy kompyuter - Panel upravleniya – klaviatura - skorost;
D) Moy kompyuter - Panel upravleniya – Mış - Obşie.
E) Moy kompyuter - Panel upravleniya – Mış – Upravlenie

38.  Fayllar hansı qovluqlar vasitəsilə idarə olunur?
A)) Moy kompyuter, Provodnik;     
B) Korzina;   
C) Raboçiy stol;             
D) Moi dokumentı
E)Proqrammı.

39. İcra olunmuş əmri ləğv etmək üçün hansı əmr yerinə yetirilməlidir?
A)) Pravka - Otmenit;   
B) Vstavka - Zakladka;      
C) Pravka -Vırezat;     
D) Pravka – Vstavit
E) Vstavka - Otmenit;

40. Provodnik qovluğunun sağ alt pəncərəsində nə yerləşir?
A)) Qovluqlar ağacı;   
B) Açılmış qovluqdakı sənədlərin adları;         
C) Proqramlar;           
D) Sənədlər haqqında məlumat
E). Sənədlərin xarakteristikası

         41. Qovluğun daxilində qovluq yaratmaq mümkündürmü?
          A)) Mümkündür
          B) Mümkün deyil
               C) Bəzi hallarda
               D) Heç bir cavab düz deyil
               E) hamısı düzdür.

42. Fayla olan yolda  D:\azeri \reklam.doc   yazılışı nəyi göstərir?
a)) D-faylın yerləşdiyi diski, azeri- yerləşdiyi papkanı, reklam- faylın adını,
doc- genişlənməni göstərir;
b) D- proqramı, azeri faylı, reklam -papkanı, doc- genişlənməni göstərir;
c) D- papkanı, azeri proqramı, reklam- genişlənməni, doc- faylın
yerləşdiyi diski;
d) Düzgün cavab yoxdur.

42. Bu əmrlərdən hansı sənədin sonuna keçməyə imkan verir?
A)). Ctrl+ End
B). PageUp   
C). End      
D). PageDown      
E)   Heç biri

43.   Hansı əmrə görə mətn sağ və sol tərəflərə düzləndirilir?
A). Vıravnyat po sentru;      
B)). Vıravnyat po şirine;   
C). Format- Spisok;
D). Vıravnyat vlevo;            
E). Vıravnyat vpravo.

44. Obyekti köçürməklə yerini dəyişməyin fərqi nədir?
a))Yerini dəyişdikdə obyekt əvvəlki yerində qalmır, köçürüldükdə isə əvvəlki yerində də qalır;      
b) Köçürüldükdə obyekt dəyişmir, yerini dəyişdikdə isə dəyişir;            
c)  Köçürüldükdə obyekt itir;          
d). Yerini dəyişdikdə obyekti bərpa etmək olmur.
e) Heç bir fərqi yoxdur

45.   Obyekti seçmək üçün bunlardan hansı istifadə olunur:
a)) Mausun sol düyməsini vurmaqla;
b) NumLock;
               c) İki dəfə mausun sol düyməsini sıxmaqla;
               d) F8;  .
     e) Heç bir fərqi yoxdur

44. Cut, Copy, Paste düymələri hansılardır (Üzərini işarələyin)?


45. Faylı yeni adda yaddaşa yazmaq üçün nə etmək lazımdır?
A)) SaveAs  sıxmaq lazımdır
B) Open sıxmaq lazımdır;
C) Save sıxmaq lazımdır;
D) A) New sıxmaq lazımdır;
E) Servizə girmək lazımdır

46. Orfoqrafik səhvlər hansı xətlə qeyd olunur?
a)) qırmızı        
b) yaşıl          
c) sarı                    
d) göy
E) Qeyd olunmur

47.  Provodnik proqramındakı qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki
“-“ işarəsi nəyi bildirir?
A)). Bu qovluqda sistem faylları yerləşdirmək olmaz;
B). Bu qovluğu pozmaq olmaz;           
C). Bu qovluğu köçürmək olmaz;
D). Bu qovluğu digər qovluqlarla birləşdirmək olmaz;
E). Qovluqdakı digər alt qovluqlar hazırda göstərilir və onlar gizlədilə bilər.

48. Bu əmrlərdən hansı Vstavka menyusuna aiddir?
A)) Simvolı, Risunok, Razrıv;            
B). Otkrıt, Peçat, Sozdat;       
C). Kopirovat, Nayti, Vstavit;       D) Şrift, Abzas, Kolonki;            
E). Parametrı, Orfoqrafiya.

49. Mausun həssaslığı hansı əmrlər ardıcıllığı ilə tənzimlənir?
A)). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Obşie;
B). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Knopki mışi;
C). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Ukazateli;
D). Pusk – Nastroyka – Mış - Çuvstvitelnost;
E). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Mış- Peremeşenie.

50. Bu klavişlərdən hansı bir söz sağa hərəkət etməyə imkan verir?
A))Ctrl + ®;       
B). ®;     
          C). Shift + ®;      
D).Shift+ ¬;       
E). Shift + ¬

51. Bu əmrlərdən hansı Fayl menyusuna aid deyil?
A))Kopirovat;       
B). Peçat;         
C). Sozdat;          
D) Soxranit;          
E). Otkrıt.

52. Bu klavişlərdən hansı bir söz sola hərəkət etməyə imkan verir?
A)). Shift + ¬     
B). Shift +®            
C). Ctrl +  ¬              
D). ¬          
E). Ctrl + ® 

54.CD diskin şərti adı nədir?
A). C:        
B). A:         
C)). E:         
D). B:          
E) Vinçester.

55.  Hansı klaviş simvollar registrini dəyişmək üçündür?
A). Alt         
B). İnsert        
C)). Shift          
D). Ctrl        
E). Num Lock

56. İş masası üzərində mənzərə - şəkli dəyişmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı icra olunmalıdır?
A)). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Ekran – Zastavka.
B). Pusk- Proqrammı- Standartnıe-Ms Paint;
C). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Ekran – Polzovateli;
D). Moy kompyuter- Panel upravleniya- Ekran – Fon;
E). Konteks menyu-Sozdat- Sozdat yarlık-Faylın adı;

57. Abzas, cədvəl və şəkilləri haşiyələmək üçün hansı menyudan istifadə etmək lazımdır?
A)). Tablisa;      
B). Fayl;        
C). Vid;          
D). Format;          
E). Okno.

58. Provodnik qovluğunun sol alt pəncərəsində nə yerləşir?
A)). Qovluqlar ağacı;     
B). Sənədlərin adları;      
C). Xüsusi qovluqlar;
D). Proqramlar;            
E). Sənədlər haqqında məlumat.

59. 3,5 düymlük disklərin həcmi nə qədərdir?
A)). 1,44 MB;          
B). 640 MB;         
C). 320 MB;     
D). 1,2 MB;            
E). 360 MB.

60. Provodnik proqramında qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki
«+» işarəsi nəyi bildirir?
A)). Bu qovluqda digər alt qovluqlar var və onlar göstərilə bilər;
B). Bu qovluğu pozmaq olmaz;            
C). Bu qovluğu başqaları ilə birləşdirmək olmaz;
D). Bu qovluqda sistem faylları yerləşir;          
E). Bu qovluq boşdur.

61. Əsas menyudakı Spravka bəndi nə üçündür?
A)). Windows ƏS-nin məlumat kitabına daxil olmaq üçün.
B).Sistemi sazlamaq üçün;    
C). ƏS-nin işini dayandırmaq üçün;  
D). Fayl və qovluqları axtarmaq üçün;
E). Sistemi yükləmək üçün;              

62. Paneldə saat indikatorunu göstərmək üçün hansı əmrlər ardıcıllığı icra olunmalıdır?
A)). Moy kompyuter – Panel Upravleniya – Ekran – Pokazat çası;
B). Moy kompyuter – Panel Upravleniya – Ekran – Zastavka;
C). Pusk – Nastroyka – panel zadaç – Parametrı paneli zadaç- Otobrajat çası;
D). Pusk – Nastroyka – Çası;
E). Pusk – Nastroyka – panel zadaç – Nastroyka menyu.

63. Faylları idarə edən Moy kompyuter və Provodnik qovluqları nə ilə fərqlənir?
A)). Provodnik 2 pəncərəli qovluqdur;
B). Provodnik pozulmuş sənədlərlə işləmək üçündür;
C). Heç nə ilə fərqlənmir;
D). Provodnik yalnız faylları köçürmək üçündür;
E). Provodnik yalnız fayllara baxmaq üçündür.

64. Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir?
A)). Faylın tipini;      
B). Fayla qoyulan ixtiyari adı;         
C). Faylın ölçüsünü;   
D). Heç bir mənası yoxdur;         

E). Faylın yaranma tarixini.
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar