DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Fransız dilin_Doktorontura Sualları

FRANSIZ DİLİNDƏN DOKTORANTURAYA QƏBUL
İMTAHANININ SUALLARI
1.Mətni tərcümə edin.
2.İsim (Nom). İsimlərin kəmiyyəti, halları
3.“Mon appartement” mövzusunda sərbəst danışın
4.Mətni tərcümə edin.
5.Artikl (Articles)
6.“Ma famille” mövzusunda sərbəst danışın
7.Mətni tərcümə edin.
8. Əvəzlik (Pronoms)
9.“Mon jour ferié” mövzusunda sərbəst danışın.
10.Mətni tərcümə edin.
11.Zərf (Adverb). Zərflərin mənaca növləri
12.“Notre pays” mövzusunda sərbəst danışın
13.Mətni tərcümə edin.
14.Sifət (Adjective). Sifətin dərəcələri.
15.“Bakou” mövzusunda sərbəst danışın
16.Mətni tərcümə edin.
17.Say. Miqdar və sıra sayları
18.“Paris” mövzusunda sərbəst danışın
19.Mətni tərcümə edin.
20.Fel (Verbe). Felin əsas formaları
21. “La France” mövzusunda sərbəst danışın.
22.Mətni tərcümə edin.
23.Felin sadə zaman formaları (Les temps simples du verbe)
24.“Mon écrivain favorit,e” mövzusunda sərbəst danışın
25.Mətni tərcümə edin.
26.Felin mürəkkəb zaman formaları (Les temps composes du verbe)
27.“Saisons” mövzusunda sərbəst danışın
28.Felin Arzu formaları (Subjonctifs)
29.Mətni tərcümə edin.
30. Modal Fellər Pouvoir, vouloir, devoir- modal felləri
31.“A la Bibliothèque” mövzusunda sərbəst danışın
32.Mətni tərcümə edin.
33.Felin məchul növü (La voix passive)
34.“Voyage” mövzusunda sərbəst danışın
35.Mətni tərcümə edin.
36.Zamanların uzlaşması (Concordance des temps)
37.“Faire les achats(Shopping)” mövzusunda sərbəst danışın
38.Mətni tərcümə edin.
39.Felin şəxssiz formaları ( Les Formes non personnelles du Verbe).
Məsdər.Feli sifət növləri.
40.“Chez le médecin” mövzusunda sərbəst danışın
41.Mətni tərcümə edin.
42.Cümlə (Proposition).Nəqli cümlə, Sual cümləsi, Əmr cümləsi, Nida
cümləsi.
43.“Les repas” mövzusunda sərbəsr danışın
44.Mətni tərcümə edin.
45.Sözönü (Préposition), Nida (İnterjection)
46.“Mon désir” mövzusundasərbəsatdanışın
47.Mətni tərcümə edin.
48.Bağlayıcı (Conjonction).
49.“Sports” mövzusunda sərbəst danışın
50.Mətni tərcümə edin.
51.Vasitəsiz və vasitəli nitq (Discours direct, Discours indirect)
52.“Au Théatre” mövzusunda sərbəst danışın
53.Mətni tərcümə edin.
54.Cümlə üzvləri
55.“Le système de l’Education en Azerbaidjan” mövzusunda sərbəst danışın
56. Mətni tərcümə edin.
57..“Le système de l’Education en France” mövzusunda sərbəst danışın
58.Mətni tərcümə edin.
59.Mürəkkəb cümlə (Phrase).Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr.
60.“Au supermarché” mövzusunda sərbəst danışın

Tərtib edən: G.M.Camalova
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar