DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

14 Kasım 2015 Cumartesi

Fransız Dili- Prepositions-Sözönülər

PRÉPOSİTİONS---SÖZÖNÜLƏR

Fransız dilində isimlərdə hallanma olmadığı üçün hal şəkilçilərini sözönülər əvəz edir.
1.     à-a4(a, ə, ya, yə)-yönlük halı, da2(da, də)-yerlik halı əvəz edir.
2.     de4-(dan2---çıxışlıq halı, ın4---yiyəlik halı)- əvəz edir.
3.     pres de-yanında.Ex: la chaise est pres du(de+le) pupitre.
4.     entre—arasında
5.     parmi---arasında
6.     au milieu de—ortasında
7.     autour de--ətrafında
8.     au centre de—mərkəzində
9.     dans-da2a4 Ex: michel est dans la chambre-mişel otağındadır., Michel entre dans la chambre-Mişel otağa daxil olur.
10.     sur(au dessus de)-üstündə,(hündürdə, yuxarıda)
11.     sous(au dessous de)-altında,(aşağısında)
12.     devant-qarşısında. Ex: Devant la maison il ya un arbre-evin qarşısında bir ağac var.
13.     derriere-arxasında
14.     vers-tərəf
15.     pour-üçün
16.     par-dan2, da2 Ex:Je regarde par la fenêtre
17.     avec-ilə
18.     sans-sız4
19.     chez-gilə
20.     dehors-çölə, çöldə.
21.     à côté de-yanında
22.     avant-əvvəl
23.     grace à-sayəsində
24.     a cause de-səbəbindən, ucbatından.
25.     proposer de-təklif etmək
26.     avoir peur de-qorxmaq
27.     désider de-qərara almaq
28.     sˋapprocher de-yaxınlaşmaq
29.     sˋéloigner de-uzaqlaşmaq
30.     sˋinterésser à-maraqlanmaq
31.     diriger vers-yönəlmək
32.     avoir besion de-ehtiyacı olmaq
33.     sˋoccuper de-məşğul olmaq
34.     entrer dans- içəri girmək (otaq mənasında)
35.     entrer à- qəbul olmaq, daxil olmaq (texnikum,universitet mənasında)
36.     parler à-danışmaq (kiminləsə söhbət etmək mənasında)
37.     parler de-danışmaq (nə isə, kiminsə haqqında danışmaq)
38.     jouer de-çalmaq
39.     jouer à- oynamaq
40.     se prépare à-hazırlaşmaq
41.     commencer à-başlamaq
42.     donner sur-açılmaq
43.     être content de-razıdır
44.     comme cˋest agreable de-nə xoşdur


penser
songer               à    -fikirləşmək- Bu fellərdən sonra a sözönü işlənir.             Reflechir                                   çünki, bu fellər təsirsiz fellərdir. Mən sənə fikirləşirəm
Ancaq,       écouter-qulaq asmaq
                  Aider-kömək etmək                 à sözönü işlənmir.Bu fellərdən
                  Regarder-baxmaq                   sonra yalnız artikl işlənir.
                  Rencontrer-rast gəlmək           bu fellər təsirli fellərdir.
Ex:İl écoute....le professur-o, müəllimi qulaq asır.
     Tu aide...la mére-sən ananı kömək edirsən.
     Je rencontre...lˋami-mən dostumu rast gəlirəm.
    Nous regardons...le journal-biz qəzeti baxırıq.
Lire en française
Ecrire en française
Parler felinedən sonra isə heç nə qoyulmur.
Parler française.

QEYD:sözönüdən sonra mütləq müəyyən artikl işlənir.Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar