DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

8 Kasım 2015 Pazar

Alman Dili_Doktorontura Sualları

ALMAN DİLİNDƏN DOKTORANTURAYA QƏBUL
İMTAHANININ SUALLARI
1. Mətni tərcümə edin.
2. Artikl (Der Artikel)
3. “ Mein Tag” mövzusunda sərbəst danışın.
4. Mətni tərcümə edin.
5. İsim (Das Substantiv). İsimlərin kəmiyyəti, halları.
6. “Meine Wohnung” mövzusunda sərbəst danışın.
7. Mətni tərcümə edin.
8. Sifət (Das Adjektiv). Sifətin dərəcələri.
9. “ Meine Familie ” mövzusunda sərbəst danışın.
10. Mətni tərcümə edin.
11. Say (Die Zahlwörter). Miqdar və sıra sayları.
12. “Unser Land” mövzusunda sərbəst danışın.
13. Mətni tərcümə edin.
14. Əvəzlik (Das Pronomen).
15. “Baku” mövzusunda sərbəst danışın.
16. Mətni tərcümə edin.
17. Zərf (Das Adverb). Zərfin mənaca növləri.
18. “Deutschland” mövzusunda sərbəst danışın.
19. Mətni tərcümə edin.
20. Fel (Das Verb). Felin əsas formaları.
21. “Die Jahreszeiten” mövzusunda sərbəst danışın.
22. Mətni tərcümə edin.
23. Qeyri-müəyyən zaman formaları (der Zeitformen des Verbs)
24. “Mein Lieblingsautor” mövzusunda sərbəst danışın.
25. Mətni tərcümə edin.


26. Feilin zaman formaları.
27. “Berlin” mövzusunda sərbəst danışın.
28. Mətni tərcümə edin.
29. Bitmiş zaman formaları (Perfekt)
30. “İn der Bibliothek” mövzusunda sərbəst danışın.
31. Mətni tərcümə edin.
32. Modal Fellər (Die Modalverben) können, dürfen, müssen, sollen, wollen.
33. “Die Reise” mövzusunda sərbəst danışın.
34. Mətni tərcümə edin.
35. Zamanların uzlaşması (Zeitenfolge).
36. “Einkaufen” mövzusunda sərbəst danışın.
37. Mətni tərcümə edin.
38. Felin şəxsiz formaları (Unpersönliche Formen des Verbs) Die İnfintiv, Die

Partizipen
39. “Beim Arzt” mövzusunda sərbəst danışın.
40. Mətni tərcümə edin.
41. Felin məhcul növü (Das Passiv)
42. “Die Küche” mövzusunda sərbəst danışın.
43. Mətni tərcümə edin.
44. Sözönü (Die Prapositionen), Nida (Die İnterjektionen).
45. “Die Sport” mövzusunda sərbəst danışın.
46. Mətni tərcümə edin.
47. Bağlayıcı (Die Konjunktionen). Modal sözlər.
48. “İm Theater” mövzusunda sərbəst danışın.
49. Mətni tərcümə edin.
50. Cümlə (Der Satz) Nəqli(Die Aussagestz), Sual(Die Fragesatze), Əmr(Die

Befehsatze)
51. “Mein Wunsch” mövzusunda sərbəst danışın.


52. Mətni tərcümə edin.
53. Vasitəli və vasitəsiz nitq.
54. “Das Bildungssystem von Aserbaidschan” mövzusunda sərbəst danışın.
55. Mətni tərcümə edin.
56. Mürəkkəb cümlə (Der zusammengesetzte Satz) Tabeli və tabesiz cümlələr
57. “Das Bildungssystem von Deutschland” mövzusunda sərbəst danışın.
58. Mətni tərcümə edin.
59. Cümlə üzvləri (Die Satzglieder)
60. “Geographische Lage von Deutschland” mövzusunda sərbəst danışın.


Tərtib edən: M.M.Seyidov
Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder

Paylaşımlar ilə bağlı fikirlərinizi bildirə və sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz.

Məşhur Postlar

Vacib saytlar